Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

 

* Soustředění
* Seznam projektů
* Přehled odborného programu
* Kdo se na soustředění podílel

 

* Poděkování sponzorům
* Fotografické vzpomínky
* Zpěvník

 15. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne,
Chaloupky, 22.7. - 5.8. 2012     Letní Arachne nás pro tentokrát přeneslo do minulosti. Minulosti nejen blízké, protože jsme se po třech letech opět vrátili do Chaloupek, ale také minulosti velmi vzdálené, jelikož jsme celých čtrnáct dní prožili ve starověkém Egyptě. Středisko ekologické výchovy Chaloupky se nachází na Vysočině na půli cesty mezi Třebíčí a Jihlavou a téměř ideální dispozice objektu a okolní přírody nás přiměly se na toto místo vrátit již po tak krátké době.

     Všichni účastnící ihned po příjezdu podstoupili nezbytné sčítání egyptských obyvatel a zatímco čekali na ostatní, vyzdobili si palác všemožnými barevnými obrazy a nápisy. Sčítání ukázalo, že v našem paláci žilo přesně 35 prostých Egypťanů, 1 Faraon Miloštón, 1 faraonova žena, 1 faraonova oficiální milenka, 2 intrikářky, 1 kněz, 1 balzamovač, 1 velitel stráže a 1 mumie. A ještě celá řada dalších, kteří postupně přijížděli a odjížděli, takže nemohli být počítáni jako stálí obyvatelé, i když jejich přítomnost byla pro fungování paláce nezbytná.

     Hned z kraje soustředění si egyptské obyvatelstvo v okolí postavilo pyramidy a připomnělo si pomíjivost lidského bytí při noční cestě na Onen svět. Cesta naštěstí probíhala pouze v myslích, takže naši Egypťané se další dny celí rozlámaní a unavení (tento stav se v průběhu soustředění nelepšil, spíše naopak :-) ) mohli pustit do dalších činností, se kterými se běžný Egypťan dennodenně potýkal. Vyzkoušeli si, jaké je to být pánem či otrokem, že ne vždy se vyplatí rozkrádat spadlý chrám, jak je těžké vylovit hrocha z Nilu; zjistili, jak složité to měli obyvatelé Egypta se zemědělstvím, rekonstruovali příběhy z papyrů ze shořelé alexandrijské knihovny a poslední den šli po stopách krejčího Thutmose a našli poklad v podobě triček, který Thutmose schovával před Syřany. Párkrát také nahlédli do budoucnosti, když hráli hru na téma Facebooku nebo vyráběli šperky z PET lahví. Za zmínku určitě stojí již tradiční literárně-hudební večer, během kterého jsme zavítali snad do všech koutů kultury, a téměř každý ukázal, že nejen biologií je člověk živ. A my, arachní pamětníci, jsme se shodli, že tento večer byl jeden z nejlepších, ne-li vůbec nejlepší z literárně-hudebních večerů, co jsme kdy zažili.

     Odborný program se tentokrát nesl ve znamení tématu Skrytá diverzita. Kromě zajímavých přednášek, na kterých se mimo jiné podílelo i mnoho externích lektorů, například Luděk Štěpánek, Lukáš Falteisek, Pavel Munclinger, Vít Dvořák, Tomáš Bartonička či Vladimír Zikán, jsme stejně jako každý rok řešili i odborné projekty, které byly završeny již tradiční vědeckou konferencí. Zde účastníci prezentovali svoje postery a seznámili ostatní s výsledky své vědecké práce.

     Letošní letní Arachne bylo velmi vydařené, a to zejména díky skvělým účastníkům. Děkujeme!

Terkouš a všichni ostatní


nahoru ^

Seznam projektů


Analýza lidského hlasu - poster
Konzultanti: Markéta Kubánková, Martin Golan
Řešitelé: Machová Kamila, Marko Anežka, Matoušková Eva, Semrádová Anežka, Daňková Klára

Co tu kvete? - poster, klíč
Konzultanti: Filip Kolář, Martin Weiser
Řešitelé: Danačíková Šárka, Studená Lucie, Šimčíková Lenka

Domácí výroba piva - poster
Konzultant: Vítězslav Plocek
Řešitelé: Gajdošová Magdaléna, Rojková Tereza, Soukup Miroslav

Chodí bezouši na pivo? - poster
Konzultanti: Petr Janšta, Jirka Hadrava
Řešitelé: Znamínko Matěj, Bieláková Anna

Chutě a choutky - poster
Konzultant: Vojta Duchoslav
Řešitelé: Spilka David, Kolarczyk Jan, Holas Jakub

Kde jsou kapři doma? - poster
Konzultant: Tereza Poláčková
Řešitelé: Dorňáková Dagmar, Šesták Jiří

Kdo žije v půdě? - poster
Konzultant: Marie Reslová
Řešitelé: Jarošová Eva, Neuwirthová Eliška, Škorpíková Šárka

Ochrana přírody v praxi - poster
Konzultanti: Filip Kolář, Martin Weiser
Řešitelé: Brichtová Eva, Čepičková Jana, Nebřenská Claudia

Pomoooooc - smázli mi gen!!! - poster
Konzultant: Martin Kuthan
Řešitelé: Bičiště Ondřej, Damaška Albert, Kroulíková Zuzana

Spory bakterií v potravinách - poster
Konzultant: Vítězslav Plocek
Řešitelé: Vanišová Klára, Zavadil Vojtěch, Procházková Natálie

Výroba sýrů - poster
Konzultanti: Marie Reslová, Vojta Duchoslav
Řešitelé: Brousková Mariana, Erhartová Eliška, Sedláček Miroslav

Využití difrakčních jevů při měření rozměrů - poster
Konzultanti: Miloš Duchoslav, Vojta Duchoslav, Martin Golan
Řešitelé: Simonová Jasna, Herková Kamila


nahoru ^

Odborný program

den skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 22.7. příjezd účastníků
po 23.7. mladší Tereza Poláčková - Algologie (P) Luděk Štěpánek - Mikroskopické techniky (P) Lukáš Falteisek - Poodhalená diverzita bakterií (T)
starší Luděk Štěpánek - Mikroskopické techniky (P) Lukáš Falteisek - Poodhalená diverzita bakterií (T) Martin Kuthan - Priony a prionová onemocnění (T)
út 24.7. mladší projekty
starší
st 25.7. mladší Vítězslav Plocek - Mikrobiologie I (P) Martin Kuthan - Priony a prionová onemocnění (T) Jiří Hadrava - Zoologická vycházka (bezobratlí) (P)
starší Tereza Poláčková - Algologie (P) Vítězslav Plocek - Mikrobiologie I (P) Filip Kolář - Botanická vycházka (P)
čt
26.7.
mladší celodenní výlet mimoodborný
starší
pá 27.7. mladší projekty Petr Pavliska - Velké šelmy ve středoevropské krajině (T) Petr Juračka - Hydrobiolog na Kubě
starší Petr Juračka - Hydrobiologie (P)
so 28.7. mladší Petr Juračka - Hydrobiologie (P) Lukáš Synek - Buněčná sekrece (T) Pavel Muclinger - Molekulární ekologie (T) Lukáš Synek - Ostrov Sokotra
starší Lukáš Synek - Buněčná sekrece (T) Pavel Muclinger - Molekulární ekologie (T) Vít Dvořák - Parazitologie (T)
ne 29.7. mladší osobní volno Vít Dvořák - Parazitologie (T) Tomáš Bartonička - Noční vycházka za netopýry
starší Petr Pavliska - Velké šelmy ve středoevropské krajině (T)
po 30.7. mladší Vítězslav Plocek - Mikrobiologie II (P) Stanislav Vosolsobě - Skrytá diverzita polárního života (T) Jan Mourek - Barvení prvoků (P)
starší Stanislav Vosolsobě - Skrytá diverzita polárního života (T) Vítězslav Plocek - Mikrobiologie II (P) Petr Janšta, Dagram Říhová - Zoologická vycházka (bezobratlí) (P)
út 31.7. mladší celodenní výlet odborný Vladimír Zikán - Faraónská Afrika
starší
st 1.8. mladší Blanka Zikánová - Není Saccharomyces jako Saccharomyces (T) Martin Weiser - Botanická vycházka (P) Jan Mourek - Barvení prvoků (P)
starší Jan Mourek - Barvení prvoků (P) Blanka Zikánová - Není Saccharomyces jako Saccharomyces (T)
čt 2.8. mladší projekty
starší
pá 3.8 mladší testy vědecká konference ukončení odborného programu
starší
so 4.8. mladší mimoodborný program
starší
ne 5.8. odjezd

T - teorie (přednáška)
P - praxe (praktika, vycházka)


nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci UK, PřF
RNDr. Vít Dvořák, Ph.D., Katedra parazitologie – přednáška Parazitologie
Mgr. Petr Janšta, Katedra zoologie, postgraduální studium – organizační zajištění soustředění a odborného programu, zoologie, vedení samostatných projektů, praktikum Zoologická vycházka (bezobratlí)
Mgr. Petr Juračka, postgraduální studium, obor Ekologie – praktikum Hydrobiologie, cestovatelská přednáška Hydrobiolog na Kubě
RNDr. Filip Kolář, Katedra botaniky, postgraduální studium – částečné zajištění odborného programu, botanika, vedení samostatných projektů
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie – přednáška Priony a prionová onemocnění, vedení samostatných projektů, částečné zajištění mimoodborného programu
RNDr. Jan Mourek, Ph.D., Katedra učitelství a didaktiky biologie, obor zoologie – praktikum Barvení prvoků
Doc. Mgr. Pavel Munclinger, Ph.D., Katedra zoologie – přednáška Molekulární ekologie
Mgr. Vítězslav Plocek, Katedra genetiky a mikrobiologie, postgraduální studium – organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, praktikum Mikrobiologie, vedení samostatných projektů
Mgr. Lukáš Synek, Ph.D., Katedra experimentální biologie rostlin, Ústav experimentální botaniky AV ČR – přednáška Buněčná sekrece, cestovatelská přednáška Ostrov Sokotra
Mgr. Martin Weiser, Katedra botaniky, postgraduální studium – částečné zajištění odborného programu, botanika, vedení samostatných projektů
RNDr. Blanka Zikánová, Katedra genetiky a mikrobiologie - příprava laboratorního materiálu a zajištění dopravy, přednáška Není Saccharomyces jako Sacharomyces

2. Studenti UK, PřF
MUDr. Mgr. Ondřej Černý, postgraduální studium, obor Zoologie – částečné zajištění odborného programu, ornitologie
Mgr. Lukáš Falteisek, postgraduální studium, obor Zoologie – přednáška Poodhalená diverzita baterií
Bc. Miloš Duchoslav, 2. ročník NMgr., obor Anatomie a fyziologie rostlin – hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, vedení samostatných projektů
Vojtěch Duchoslav, 3. ročník bakalářského studia – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Jiří Hadrava, 2. ročník bakalářského studia – částečné zajištění odborného programu, vedení samostatných projektů, praktikum Zoologická vycházka (bezobratlí)
Mgr. Eva Novozámská, postgraduální studium, obor Botanika – částečné zajištění mimoodborného programu
Bc. Tereza Poláčková, 1. ročník NMgr., obor Botanika – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů, praktikum Algologie
Bc. Marie Reslová, 1. ročník NMgr., obor Zoologie – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Mgr. Dagmar Říhová, postgraduální studium, obor Zoologie – částečné zajištění odborného programu, praktikum Zoologická vycházka (bezobratlí)
Bc. Vojtěch Stráník, 1. ročník NMgr., obor Ochrana životního prostředí – částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Stanislav Vosolsobě, postgraduální studium, obor Anatomie a fyziologie rostlin – přednáška Skrytá diverzita polárního života

3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF
Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D., Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity – přednáška a praktikum Netopýři
Bc. Martin Golan, Matematicko-fyzikální fakulta UK – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Bc. Markéta Kubánková, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT – hlavní zdravotník soustředění, částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. et Mgr. Petr Pavliska, Jihočeská univerzita – přednáška Velké šelmy ve středoevropské krajině
Radek Šmíd, Pedagogická fakulta UK – částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Luděk Štěpánek – praktikum Mikroskopické techniky
Ing. Jana Tomšová, Česká zemědělská univerzita – částečné zajištění mimoodborného programu
Vladimír Zikán – cestovatelská přednáška Faraónská Afrika


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Stejně jako v jiných letech by soustředění nemohlo proběhnout v takovém rozsahu bez přispění našich milých sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Největší podporu tradičně poskytla Biologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to jak finanční, tak materiální. Různé katedry (především Katedra učitelství a didaktiky biologie, ale také Katedra genetiky a mikrobiologie a Katedra zoologie) zapůjčily na soustředění kvalitní laboratorní a terénní přístroje a optiku, sbírkový materiál, literaturu, řadu drobných laboratorních a terénních pomůcek a nezbytnou elektroniku (dataprojektory, notebooky, promítací plátno).

     Velmi si vážíme také přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisů Živa a Vesmír, které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Tyto populárně naučné časopisy jsou vždy mezi účastníky vítaným prostředkem k rozšíření přírodovědných obzorů.

Účastníci s knižními odměnami


nahoru ^

Fotografické vzpomínky


Další fotky, jak se již stalo tradicí, naleznete na našem rajčeti, konkrétně:

>> http://arach.rajce.idnes.cz/Arachne_2012_-_Letni_-_Chaloupky_26.-30.7.2012_-_Lynxxi/
>> http://arach.rajce.idnes.cz/Letni_Arachne_-_Chaloupky_2012_-_Naty/
>> http://arach.rajce.idnes.cz/Egypt_2012_-_VojDuch/
>> http://arach.rajce.idnes.cz/Chaloupky_2012_mg/
>> http://arach.rajce.idnes.cz/Arachne-Chaloupky,Egypt-Šárka/
>> http://arach.rajce.idnes.cz/2012_07_22-08_05_Arachne_Chaloupky_Milos/
>> http://arach.rajce.idnes.cz/2012_-_letni_Arachne_Azka/

ještě jednou postery >> http://arach.rajce.idnes.cz/2012_-_Postery/

     a nakonec skvělá Milošova videa :)

Zpěvníknahoru ^