Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

 

* Soustředění
* Přehled odborného programu
* Kdo se na soustředění podílel

 

* Poděkování sponzorům
* Závěrečná zpráva

 4. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne
Kletečná, 16.7. - 29.7. 2001


Na letošním soustředění jsme se sešli v rekreačním zařízení Lenka v Kletečné u Humpolce. A jaké bylo hlavní a zastřešující téma?

Pohled do nitra organismů
aneb
Co skrývají živočichové a rostliny pod kutikulou, kůží, epidermis a schránkou.

A kromě několika fotek se nám toho víc nezachovalo :( Zato k odbornému programu je toho hodně :)


nahoru ^

Odborný program

den skupina 8.40-10.10 10.20-11.45 13.00-14.30 20.00-22.00
po 16.7. mladší příjezd zadání samostatných prací
starší
út 17.7. mladší ornitologie - Fišerová biologie buňky - Hulva konzultace projektů krystalografie - Dobiášová
starší mikrobiologie - Fišer
st 18.7. mladší mikrobiologie - Fišer ekologické hrátky - Matějček práce v laboratoři
starší ornitologie - Fišerová biologie buňky - Hulva molekulární biologie - Hulva
čt 19.7. mladší samostatná práce na zadaných projektech molekulární biologie - Hulva právo a životní prostředí - Kosová
starší ekologické hrátky - Matějček
pá 20.7. mladší celodenní výlet
starší
so 21.7. mladší fytopatologie - Koukol práce s textem - Koukol, Fišerová, Hrabáková, Fišer, Mourek volitelný program - Mourek, Hrabáková, Fišerová, Koukol práce s textem - prezentace
starší malakologie - Hrabáková
ne 22.7. mladší samostatná práce na zadaných projektech vyhodnocení mikrobiologie - Fišer povídání o Sýrii - Fišer, Hrabáková, Koukol
starší psaní odb. textu - Koukol (střídání po 3/4 h)
po 23.7. mladší botanika - Černý volitelný program - Mourek, Fišerová práce v laboratoři
starší fytopatologie - Koukol barvení chromozómů - Mourek, Koukol
út 24.7. mladší celodenní výlet odborný - Fišerová, Hrabáková, Mourek, Černý, Černá práce v laboratoři
starší
st 25.7. mladší hydrobiologie - Petrusek malakologie - Hrabáková
starší botanika - Černý pokusy s prvoky - Koukol, Mourek
čt 26.7. mladší barvení chromozómů - Mourek, Koukol pokusy s prvoky - Koukol, Mourek samostatná práce na projektech
starší hydrobiologie - Petrusek
pá 27.7. mladší testy konference vyhlášení výsledků testů mimoodborný program
starší
so 28.7. mladší mimoodborný program ukončení soustředění
starší
ne 29.7. mladší odjezd
starší

Mikrobiologie
      V jedné z místností vyhrazených pro mikrobiologické praktikum seznamoval Radek Fišer účastníky se základy aseptické práce, kultivací na pevných živných půdách a fyziologií bakterií. Každý si mohl sám vyzkoušet, jaké to je pracovat s milióny bakterií, očkovat na pevné živné půdy, ředit suspenzi bakterií (tzv. ředící řada) a po několika dnech počítat kolonie.

Fytopatologie
      Fytopatologie byla pojatá jako obecný úvod do tohoto vědního oboru s větším důrazem na fytopatogenní houby (jak jinak, když přednášel mykolog Ondra Koukol). Bylo oddemonstrováno několik významných druhů v čerstvém stavu nebo herbářových položkách - kadeřavka, sypavka, zástupci rzí a padlí.

Botanika
      Geobotanik Mgr. Tomáš Černý prošel s účastníky typickým botanickým tempem okolí rekreačního střediska a oddemonstroval známé i méně známé taxony cévnatých rostlin, zdůraznil jejich diagnostické znaky, pohovořil o příbuzných druzích a nahlédl i do fytocenologie.

Ornitologie
      Mezi nejoblíbenější obory patřila stejně jako loni ornitologie pod vedením Jindry Fišerové. Letos přednášela o ptačích migracích. Kromě toho byla úspěšná při chytání do ornitologických sítí, a tak bylo několik rán zpestřeno demonstrací ulovených pěvců.

Malakozoologie
      Magda Hrabáková se zaměřila na rozšíření měkkýšů a jejich přizpůsobení různým ekologickým podmínkám. Připravila pro účastníky praktické cvičení, při kterém měli sami určovat jednotlivé druhy a zařazovat je do určitých biotopů na připravené mapě.

Přírodovědné hrátky
      Jedno odpoledne si účastníci mohli oddechnout od přívalu nových informací. S Mgr. Tomášem Matějčkem, který se specializuje na ekologickou výchovu, si zahráli hru "Opuštěné pole". Hra simulovala proces sukcese na pomyslném poli. Kromě toho seznámil Tomáš účastníky s dalšími hrami, metodickými pokyny a s časopisy zaměřenými na ochranu životního prostředí.

Chromozómy
      Cytologické praktikum vyžadovalo od účastníků precizní práci a notnou dávku trpělivosti. Cílem bylo obarvit chromozómy buněk z kořenové špičky cibule v různých fázích mitózy a polyténní chromozómy z buněk slinných žlaz larev pokomárů. Ačkoliv se podařilo občas preparáty přebarvit nebo nedobarvit, výsledek stál většinou za to. Celou práci koordinovali Honza Mourek s Ondrou Koukolem.

Pokusy s trepkami
      Kultura trepek z katedry parazitologie PřF UK naštěstí přežila převoz a několikeré stěhování.Účastníci se tak mohli blíže seznámit se stavbou a fyziologií tohoto prvoka. Lugolovým činidlem byly obarveny zásoby glykogenu. Pomocí práškového barviva karmín, které trepky přijímaly jako potravu, bylo možno pozorovat potravní vakuoly. Největší zájem sklidila demonstrace galvanotaxe - pohyb trepek v elektrickém poli vytvořeném proudem ze dvou plochých baterií. Práce probíhala opět pod dohledem Ondry Koukola a Honzy Mourka.

Molekulární biologie a Biologie buňky
      Mgr. Pavel Hulva se ve svém výkladu soustředil na mechanismy související s dělením buněk, přepisem DNA a syntézou bílkovin probíhající v buňkách. Ve stručném náhledu do historie tohoto oboru se zmínil o vývoji znalostí a názorů na procesy uvnitř buňky.

Hydrobiologie
      Tento obor si vzal na starost Mgr. Adam Petrusek z katedry hydrobiologie PřF UK. Účastníky seznámil s vodním ekosystémem a společně prozkoumali pestrý život pod hladinou blízkého potoka a vesnického rybníčku. Velkou atrakcí byl kurz vrhání planktonkou. Následovalo ještě nepovinné mikroskopické praktikum, během něhož si všichni mohli prohlédnout nalovené mikroskopické zástupce vodní fauny - nezmara, mechovky, naidky, planktonní řasy.

Projekty a konference
      Během celého soustředění účastníci pracovali v malých skupinkách pod dohledem konzultantů z řad lektorů na samostatných projektech. Tři témata byla z mikrobiologie, dvě z malakologie, jedno z fyziologie hmyzu, fyziologie člověka a poslední se zabývalo rozborem vývržků. Účastníci prokázali svou tvořivost, schopnost samostatně uvažovat a pracovat s výsledky pokusů a pozorování. Výsledky projektů prezentovali na závěrečné konferenci. Stejně jako v minulých letech, i letos bude z příspěvků sestaven sborník.

Práce s textem
      Během tohoto cvičení si účastníci vyzkoušeli, jak dovedou pracovat s články z populárně vědeckého časopisu. Jejich úkolem bylo z vybraného článku sestrojit abstrakt a v malé diskusní skupince seznámit ostatní s jeho obsahem. Následovala diskuse o vytvořeném abstraktu a referátu pod vedením některého z lektorů.

Volitelný program:

Krystalografie
      Paní Ing. Ludmila Dobiášová pohovořila o historii Roentgenova záření. Zaměřila se také na možnosti využití záření při určování krystalické struktury organických makromolekul.

Určování lebek
      Praktikum vedla Jindra Fišerová, která oddemonstrovala anatomické struktury na lebkách ptáků charakteristické pro určité potravní specializace. Pomocí klíče si účastníci mohli zkusit určovat lebky středoevropských savců.

Lidské smysly
      Během praktika se mohli účastníci přesvědčit o (ne)dokonalisti svých smyslů a vyzkoušet si svoje senzomotorické schopnosti. Praktikum vedla Jindra Fišerová.

Výroba trvalých preparátů
      Zájemci si mohli pod vedením Honzy Mourka zhotovit trvalé preparáty rostlinného pletiva nebo drobných členovců (roztočů a perlooček). Jako médium byl použit kanadský balzám, který vyžadoval odvodnění pletiva alkoholovou řadou a médiem "liquide de Swann" mísitelným s vodou.

Pitva švába
      Do pitvání jsme nikoho nenutili. Kdo ale překonal počáteční nechuť a podlehl vrozené zvědavosti, pronikl pod vedením Honzy Mourka a Magdy Hrabákové do tajů anatomie švába Periplaneta australasie. Zručnějsí účastníci zdatně nalezli v sotva třícentimetrovém živočichovi většinu orgánů a ještě zvládli porovnat rozdíly mezi samečkem a samičkou.

Beseda o Sýrii
      Jeden podvečer byl vyhrazen promítání diapozitivů z cest Radka Fišera, Magdy Hrabákové a Ondry Koukola po Sýrii. Všichni zůčastnění cestovatelé se postarali o vtipný komentář, který byl chvílemi veden i v arabštině. Následovala beseda o této exotické zemi.

Projekty a konference
      Během celého soustředění účastníci pracovali v malých skupinkách pod dohledem konzultantů z řad lektorů na samostatných projektech. Tři témata byla z mikrobiologie, dvě z malakologie, jedno z fyziologie hmyzu, fyziologie člověka a poslední se zabývalo rozborem vývržků. Účastníci prokázali svou tvořivost, schopnost samostatně uvažovat a pracovat s výsledky pokusů a pozorování. Výsledky projektů prezentovali na závěrečné konferenci. Stejně jako v minulých letech, i letos bude z příspěvků sestaven sborník.


nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK
RNDr. Blanka Zikánová, katedra genetiky a mikrobiologie - garant akce za PřF UK, vyúčtování finanční podpory
Mgr. Adam Petrusek, katedra hydrobiologie - hydrobiologie

2. Studenti a doktorandi PřF UK
Jindra Fišerová (JF), katedra zoologie - organizační zajištění tábora, garant odborného programu, ornitologie, určování lebek savců, praktika ze smyslové fyziologie člověka, vedení projektů
Magda Hrabáková (MH), katedra zoologie - organizační zajištění tábora, vedení knihovny, malakozoologie, pitva švába, vedení projektů
Ondřej Koukol (OK), katedra botaniky - organizační zajištění tábora, fytopatologie, pokusy s prvoky, kurz psaní odborného textu, vedení projektů, sportovní aktivity
Radovan Fišer (RF), katedra genetiky a mikrobiologie - organizační zajištění tábora, mikrobiologie, správa laboratoře, vedení projektů
Jan Mourek (JM), katedra zoologie - barvení chromozómů, pitva švába, výroba trvalých preparátů, vedení projektů
Hana Majorová , katedra zoologie - mimoodborný program, ontogeneze obratlovců
Mgr. Pavel Hulva, katedra zoologie - molekulární biologie, biologie buňky
Mgr. Tomáš Matějček, katedra kartografie - ekologické hrátky
Mgr. Tomáš Černý, katedra botaniky - botanika vyšších rostlin

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., MFF UK - hlavní vedoucí tábora
MUDr. Jana Teturová - táborová zdravotnice
Hana Kosová, FF a PF UK - právo a životní prostředí
Jaromír Lešo - mimoodborný program
Kateřina Černá - zájmové výtvarné aktivity
Ing. Ludmila Dobiášová - krystalografie organických molekul


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Rádi bychom upřímně poděkovali všem organizacím, které hmotným darem podpořili naše soustředění Kletečná 2001.

     Odborné publikace z vlastní produkce věnovala nakladatelství: Nakladatelství AV ČR Academia, Scientia s.r.o. a Vesmír s.r.o.

     Ukázkové výtisky a předplatné časopisů poskytly vydavatelství Vesmír s.r.o. a Nadace Živa.

     Další zajímavé knihy darovalo knihkupectví KMa - Levné knihy.

     Díky těmto darům jsme všechny účastníky odměnili hodnotnými knihami a ukázkovými výtisky populárně vědeckých časopisů. Každý z účastníků si mohl vybrat předplatné časopisu nebo kvalitní odbornou publikaci která ho bude motivovat v dalším vzdělávání v oboru.


nahoru ^

Závěrečná zpráva

     Závěrečná zpráva ke stažení zde.


nahoru ^