Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

    V březnu roku 2000 jsme udělali pro účastníky letního soustředění malý "Den otevřených dveří" na Přírodovědecké fakultě UK. Více než dvě desítky účastníků měly možnost prohlédnout si většinu kateder biologické sekce. Byly pro ně připraveny exkurze do skleníků, zoologických sbírek a Hrdličkova muzea.

    Ono těch dnů nakonec bylo víc, celkem čtyři, a všichni zúčastnění odjížděli jistě plni dojmů. Jak by ne, když jsme je nenechali vydechnout ani po exkurzích a na odpolední a noční hodiny pro ně byly připraveny dobrodružné hry v ulicích Starého Města.