Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

Soustředění

Fotografické vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům8. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Poddubí 31.7. - 14.8. 2005

     Během letošního soustředění jsme procestovali skoro celý svět, aniž bychom za dva týdny opustili Poddubí nebo střední Čechy. Vše začalo už příjezdem účastníků, "vyslanců" z dalekých krajin. Uvítali jsme "delegace" z USA, Etiopie, Japonska, Peru, Německa, Francie, Austrálie a nejpočetnější zástup z Číny. První večer jsme se alespoň zprostředkovaně ocitli v těchto zemích díky vyprávění našich "delegátů" o svých domovinách a díky autentickým artefaktům. Celé soustředění se následně neslo v duchu fiktivní mezinárodní konference nazvané: "Explicitní ilustrace nacionálních entit pro extraterestrickou inteligenci", neboli EINEPEI 2005. V průběhu této "konference" jsme zavítali na většinu kontinetů a formou různých her se seznámili s místními obyčeji. Čekala nás například Finská stezka s náročnými disciplínami, dobývání osmitisícovek v Himalájích, ztroskotání luxusní lodi při plavbě mezi kontinenty, africké rukodělné dílny, skalní golf a večer v pravém kasinu, jako v Las Vegas!


     Odborný program, rovněž pestrý a bohatý, byl z větší části zaměřen na hlavní téma letošního ročníku, kteým byla Biodiverzita a biogeografie.


     Opět jsme u nás uvítali řadu přednášejících, jako například Prof. Jana Zimu z Přírodovědecké fakulty UK a Ústavu biologie obratlovců AV ČR, který povídal o původu biodiverzity středoevropské přírody. Z dalších témat zaměřených spíš na území naší republiky stojí za zmínku velmi aktuální přednášky Prof. Jana Zrzavého z Biologické fakulty JČU o vývoji přírody a vlivu člověka. Mgr. Jan Suda zase zaujal svým poutavým výkladem při botanické vycházce, Mgr. Helena Jahelková nás nejprve seznámila se základy biogeografie a následně nám při večerní vycházce umožnila nahlédnout do skrytého života netopýrů. Jana Veselá, která s námi byla jako účastník v Semerinku, přijela tentokrát jako lektorka a při praktikách demonstrovala řasy nalovené v Sázavě. Opět k nám dorazil i Mgr. Adam Petrusek, který navázal ve svém výkladu o disperzi organizmů na Heleninu přednášku. Mezi dalšími významnými návštěvami k nám zavítala i Doc. Jitka Vilímová, proděkanka PřF UK, která seznámila účastníky s možnostmi studia na PřF UK.


nahoru ^

Seznam projektů

1. Bezobratlí tekoucích vod - porovnání diverzity v řece Sázavě a jejích přítocích
Konzultanti: Honza Mourek, Petr Janšta
Řešitelé: Maruška Ráčková, Víťa Smola, Dan Leština

2. Co žije v lese, co žije na louce - srovnání vybraných skupin členovců
Konzultanti: Petr Janšta, Honza Mourek
Řešitelé: Jana Tomšová, Jirka Šmahel, Šárka Mikátová

3. Existuje souvislost mezi typem průduchu a polohou čeledi na fylogenetickém stromě?
Konzultanti: Eva Novozámská, Pavlína Brettlová
Řešitelé: Verča Valtová, Ája Haldová, Mája Kalvová

4. Změny barvy květů v UV záření
Konzultanti: Lukáš Synek, Ondra Koukol
Řešitelé: Ilona Urbářová, Vojta Stráník, Verča Dlouhá

5. Hlenky v okolí RS Poddubí
Konzultant: Ondra Koukol
Řešitelé: Tomáš Pánek, Martin Wolf, Petr Kohout, Jindra Prach

6. Závislost počtu rostlinných druhů na velikosti plochy
Konzultanti: Zdeněk Vaněček, Lukáš Synek
Řešitelé: Míša Mikát, Zuzka Khodlová, Soňa Hromuláková

7. Porovnání rozmanitosti různých rostlinných společenstev
Konzultant: Zdeněk Vaněček, Lukáš Synek
Řešitelé: Maruška Pospíšková, Pavlína Pánová

8. Mikroorganismy ve vodě, aneb proč není dobré pít vodu ze Sázavy
Konzultant: Blanka Zikánová
Řešitelé: Evička Konopásková, Míša Hornová, Zdeněk Tyller

9. Sledování mikroorganismů ve zdrojích pitné / užitkové vody v okolí kongresového centra Poddubí
Konzultant: Blanka Zikánová
Řešitelé: Jakub Štastný, Víťa Plocek, Martin Golan

10. Potravní preference plžů aneb švédský stůl
Konzultant: Magda Oslík Hrabáková
Řešitelé: Zdeněk Janovský, Celie Korittová, Markéta Blochová

11. Cirkadiánní biologické rytmy plžů aneb denní režim
Konzultant: Magda Oslík Hrabáková
Řešitelé: Klárka Podzimková, Renča Slabá, Péťa Kodišová, Anežka Pavlíková


nahoru ^

Odborný program

den   skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 31.7.   příjezd účastníků uvítací ceremoniál
po 1.8. mladší Molekulární biologie - Synek Úvod do mikrobiologie - Zikánová Domény života - Konopásek Bolívie a Peru - Synek
starší Entomologie - Janšta Domény života - Konopásek Úvod do mikrobiologie - Zikánová
út 2.8. mladší projekty  
starší
st 3.8. mladší celodenní výlet odborný Beseda o studiu - Vilímová
starší
čt 4.8. mladší Entomologie - Janšta Biodiverzita - Zima Řasy - lov a mikroskopování - Veselá Křídlatky - Kovářová
Izrael - Černá
starší Molekulární biologie - Synek Řasy - lov a mikroskopování - Veselá Biodiverzita - Zima
5.8. mladší Určování hálek - Janšta Historie sředoevrop. přírody - Zrzavý Lebky - Mourková Fylogeneze a biodiverzita - Zrzavý
starší Chromozómy - praktika s výkladem - Brettlová, MourekHistorie středoevrop. přírody - Zrzavý
so 6.8. mladší Chromozómy - praktika s výkladem - Brettlová, MourekBotanická vycházka - Suda  
starší Určování hálek - Janšta Botanická vycházka - Suda Lebky - Mourková
ne 7.8. mladší práce na projektech  
starší
po 8.8. mladší Ekologické simulační hry - Matějček Mikrobiologie - barvení - Zikánová volitelný program Vietnam - Koukol
starší Mikrobiologie - barvení - Zikánová Ekologické simulační hry - Matějček
út 9.8. mladší práce na projektech  
starší
st 10.8. mladší Biogeografie - Jahelková Speciace - Mourek Disperze organizmů - Petrusek táborák
Netopýří vycházka - Jahelková
starší Speciace - Mourek Disperze organizmů - Petrusek Biogeografie - Jahelková
čt 11.8. mladší celodenní výlet  
starší
12.8. mladší testy vyhodnocení projektů - odborná konference vyhodnocení testů
starší
so 13.8.   mimoodborný program
ne 14.8.   odjezd

nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK

Doc.RNDr. Ivo Konopásek, CSc., kat. genetiky a mikrobiologie - biologie mikroorganismů,
Mgr. Jan Suda, Ph.D., kat. botaniky - botanická vycházka,
Doc.RNDr. Jitka Vilímová, CSc., kat. zoologie - beseda o studiu,
RNDr. Blanka Zikánová, kat. genetiky a mikrobiologie - mikrobiologie, garant akce za PřF UK, vyúčtování finanční podpory.
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., kat. zoologie - biodiverzita,

2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně PřF UK

Pavlína Brettlová 1. roč., obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného programu, vedení samostatných projektů,
Mgr. Magda Hrabáková, kat. zoologie - organizační zajištění mimoodborného programu, malakozoologie, zoologie bezobratlých, správa knihovny, vedení samostatných projektů,
Mgr. Helena Jahelková kat. zoologie - biogeografie, noční vycházka za netopýry,
Petr Janšta, magisterský stupeň, kat. entomologie - organizační zajištění odborného programu, entomologie, .
Mgr. Ondřej Koukol, kat. botaniky - hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, správa laboratoře, mykologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Tomáš Matějček, kat. fyzické geografie - ekologická simulační hra,
Mgr. Jan Mourek, kat. zoologie - organizační zajištění soustředění a mimoodborného programu, vedení účetnictví, zoologie bezobratlých, vedení samostatných projektů,
Mgr. Jindra Mourková, kat. zoologie - organizační zajištění odborného programu, určování lebek, ornitologie
Eva Novozámská 1. roč., obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného programu, vedení samostatných projektů,
Mgr. Adam Petrusek kat. ekologie - disperze organismů,
Mgr. Lukáš Synek, kat. genetiky a mikrobiologie - molekulární biologie, vedení samostatných projektů,
Lucie Tučková, magisterský stupeň, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu, zdravotnice první týden soustředění

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK

Kateřina Černá, 3. ročník, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu - organizace mimoodborného programu, výtvarné dílny, vedení samostatných projektů,
Lucie Klenovcová, 1. ročník medicína, I. Lékařská fakulta UK - zdravotnice během druhý týden soustředění,
RNDr. Marcela Kovářová, Botanický ústav AVČR - využití křídlatek,
Zdeněk Vaněček, 3. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - organizace mimoodborného programu, botanika, vedení samostatných projektů.
Jana Veselá, 3. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - řasy - lov a mikroskopování.
Prof. RNDr. Jan Zrzavý CSc., Biologická fakulta, JČU - historie středoevropské přírody.


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Na tomto místě se stalo tradicí poděkovat vydavatelstvím a nakladatelstím odborné a popularizační literatury za sponzorské dary. Ani letos tomu nebude jinak. Velmi si vážíme přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisu Živa a Vesmír s. r. o. , které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Díky ukázkovým výtiskům se mohli všichni účastníci seznámit s témito populárně naučnými časopisy.

Podobnou věrnost nám opět zachovalo i nakladatelství Paseka, které věnovalo tituly z vlastní produkce, především knihy z edice Fénixa dále obrazové atlasy.

Účastníci s knižními odměnami

Věřím, že díky této kvalitní literatuře se našim účastníkům otevře brána do oborů, které třeba nepatří mezi jejich specializace, ale rozhodně stojí za to se s nimi seznámit.

Soustředění bylo finančně dotováno z prostředků biologické sekce PřF UK a z grantových projektů MŠMT ČR a Nadace Tomáše Bati.


nahoru ^