Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

 

* Soustředění
* Přehled odborného programu
* Kdo se na soustředění podílel

 

* Poděkování sponzorům
* Závěrečná zpráva

 2. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne
Nasavrky, 13.7. - 25.7. 1999


Motto: "Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj, kresli a zpívej a tancuj
a hraj si a pracuj."

Robert Fulghum

     V druhé polovině července jsme se po druhé sešli se starými známými i s novými účastníky z řad studentů gymnázií z celé republiky, tentokrát v Nasavrkách. Spolu s dvacítkou mladých matematiků a fyziků jsme prožili nevšedních 14 dní, kdy měl každý z účastníků i lektorů práce nad hlavu a na lenošení nezbyl čas (bohužel ani na spánek ne).
     A jaké bylo soustředění? Jak můžete vidět z fotek i z programu bylo stručně, jedním slovem pestré!

     Od snídaně do oběda a po krátkém poledním klidu další hodina a půl botaniky, zoologie, hydrobiologie, ornitologie, mykologie, mikrobiologie, genetiky, imunologie, fyziologie a mnoha dalších -ií a -ik, po čtrnáct dní a ještě k tomu o prázdninách, z toho by se jeden "opupínkoval"! A to ještě každý pracoval ve své skupince na vlastním výzkumném projektu, který nakonec obhajoval na závěrečné konferenci!
     Taková hrůza to snad přeci jen nebyla. V objektu Soukromého středního včelařského učiliště v Nasavrkách jsme měli k dispozici docela pěkné učebny, pokud to ale počasí dovolilo, větší část přednášek probíhala pod širým nebem.

     Jak je ale vidět, dá to práci se soustředit, zvláště když "ptáci řvou, kytky smrděj, sluníčko pálí a na programu je molekulární biologie”.
     Není nad to, když si člověk může vyzkoušet všechno vlastníma rukama. Třeba se i pokusit identifikovat bakterie, které jsme si napěstovali na Petriho miskách.

     Že to však nejde zrovna snadno, to Vám potvrdí nejen účastníci soustředění, ale i zkušený mikrobiolog. Na takové bakterii totiž nevidíte téměř nic ani pod mikroskopem. Používají se proto různé standardizované testy, kdy bakterie odlišujeme pomocí různých barevných chemických reakcí.

     Někteří účastníci se v docela pěkně vybavené laboratoři tak zabydleli, že je museli organizátoři před večerkou vyhánět skoro násilím. A není se čemu divit, vždyť i vzorek vody z obyčejného rybníka obsahuje tolik hemžících se zvířátek, že z toho byli u vytržení i někteří kolegové fyzikové.

     Naše dvě milé kolegyně ze Slovenska projevily mimořádnou odvahu při pitvě žížaly. Není třeba dodávat, že jsme do pitvání nikoho nenutili.

     Na dálku se rozdíly mezi sarančemi a kobylkami hledají dost těžko, zvlášť ve vysoké trávě. Proto milý živočich promine, když se na ni podíváme zblízka, z očí do očí. Pláštěnka při tom poslouží jako spolehlivý prostředek k zaplašení deště.
     Na odpočinek zbývalo minimum času. Hned po skončení odborného programu, tedy asi tak od tří odpoledne, čekala na účastníky některá z etap celotáborové hry, při které museli zapojit často nejen hravost, ale i fyzičku, důmysl, tvořivost, fantazii, smysl pro humor i pro nesmysl. Při nočním bloudění se zatraceně hodil smysl orientační. Soutěžilo se ve skupinkách, ve kterých byli namícháni biologové spolu s fyziky. Celá hra vyvrcholila závěrečnou olympiádou složenou z nevídaných disciplín.

     Zde nám tlupa Sedmi statečných křečků předvádí a přednáší svůj originální veršovaný fotoseriál. Hlavní postavou je, kdo jiný, než Jeden mladý křečkolog....

Závěr?

     Jeden by se musel rozkrájet, kdyby chtěl být při všem, co se během těch dvou týdnů událo. Často se totiž dělo večer několik zajímavých věcí najednou.
     Mnozí nevěděli, mají-li raději navštívit zajímavou dobrovolnou přednášku, připravovat si příspěvek o svých výzkumech na závěrečnou konferenci, batikovat tričko, účastnit se tanečních nebo se ponořit do hlubokých hovorů o všem možném.
     Totéž platilo i o nás - organizátorech. Odpovídat na zvídavé dotazy v laboratoři, připravovat si přednášku či praktika, vymýšlet záludné otázky do závěrečného testíku, poslechnout si, co zajímavého přednáší kolega, nebo sledovat svěřence při práci. Ještě štěstí, že fungovala samoobslužná čajovna, kde se vždy našel nějaký kouzelný nápoj k probuzení. A tak naše hlavní myšlenka po skončení soustředění byla: “Vybalit věci, vrátit vpořádku pomůcky a spát, spát a spát!”


nahoru ^

Odborný program

Datum Mladší Starší
Pá – Ne   9.- 11.7 J. Mourek, J. Fišerová, H. Kosová: Doprava vybavení a zřízení laboratoře, prohlídka terénu, výběr tras vycházek a míst pro odchyt ptáků, sběr materiálu na praktická cvičení

Z. Broklová a kol. : Příprava mimoodborného programu
Po 12.7. do 15 h - příjezd účastníků, vycházka po okolí
15 - 17.45 h - vzájemné představení účastníků a lektorů

- prohlídka biologické laboratoře, seznámení s pravidly bezpečnosti práce a obsluhou přístrojů

- zadání grantů, řešení vstupních úloh
večer 19 - 19.50 h - obhajoby “ grantových návrhů“ účastníky před fórem, udělení grantů

20 h - mimoodborný program - společné představení účastníků, lektorů a vedoucích Bio- a MF- soustředění
Út 13.7. dopoledne 8.15 -11.50- B. Zikánová: Mikrobiologické praktikum

- izolace mikroorganismů z prostředí, zásady aseptické práce, očkovací technika, barvení dle Gramma
- J.Fišerová ,J. Mourek: Ornitologická vycházka
odpoledne 13.15 - 14.45- J. Mourek : Hydrobiologická vycházka (stojatá voda) - J. Fišerová: Úvod do studia fauny savců ČR a SR (předn. a prakt.)
večer 19.30 -20.30- B. Zikánová: Pivo – český národní nápoj - (předn. pro zájemce)

- J. Mourek: Určování vodních bezobratlých podle klíče - (samost. práce v lab. pro zájemce)
St 14.7. dopoledne 8.15 - J. Fišerová: Demonstrace chycených ptáků

8.30 - 9.30 - V. Žárský: Úvod do morfogeneze rostlin - cesta informace od řetězce DNA k prostorové struktuře (předn.)
9.40 - 10.40 - J. Fišerová, J. Mourek: Ornitologická vycházka

10. 45 - 11.50 - V. Žárský, O. Koukol: Úvod do systému sinic a řas, ukázka planktonních forem (předn. a prakt.)
9.40-11.50 - B. Zikánová: Mikrobiologické praktikum - izolace mikroorganismů z prostředí, zásady aseptické práce, očkovací techniky, laboratorní kultury
odpoledne 13.15-14.45 - J. Fišerová: Úvod do studia fauny savců ČR a SR (předn. a prakt.) - V. Žárský, O. Koukol : Systém sinic a řas, ukázka planktonních forem (předn. a prakt.)
večer 19.30 - J .Fišerová - Úvod do etologie – okruhy chování živočichů (předn. pro zájemce)
Čt 15.7. Celodenní výlet - volitelná trasa a náplň podle zájmů účastníků

( J. Fišerová, J. Mourek - Rybníky u Libáně - ornitologie, vodní a terestričtí bezobratlí, 15 účastníků )
Pá 16.7. dopoledne 8.15 - 9.50 - T. Mráček : Úvod do molekulární genetiky, ( předn.)

10.00 - 10.50 - B. Zikánová : Mikrobiologické praktikum - hodnocení, Enterotest

11.00 - 11.50 - O.Koukol: Vycházka zaměřená na mechorosty, lišejníky a houby
- P. Fabiánová: Úvod do molekulární genetiky (předn.)

- O. Koukol : Vycházka zaměřená na mechorosty, lišejníky a houby

- B. Zikánová : Mikrobiologické praktikum – hodnocení, barvení dle Gramma, Enterotest
odpoledne 13.15 - 15.15 - L. Juřičková: Vycházka do údolí Chrudimky (měkkýši a další bezobratlí rychle tekoucích vod a suťového lesa) -P. Fabiánová, T. Mráček - Úvod do imunologie I (předn. a prakt.) - nespecifická a specif. imunitní odpověď, klonálně selekční teorie, protilátky, trans-plantační imunologie, monoklon. protilátky, metody imunol. výzkumu, prakt. - imunodifúze (Ochterloni)
večer 19.30 - 20.30 – L. Juřičková - Úvod do studia vývoje přírody ve čtvrtohorách, využití měkkýšů v bioindikaci (předn. pro zájemce)
So 17.7. -samostatná práce na grantech, konzultace s lektory (P. Karlík, J. Mourek, T. Mráček, P. Fabiánová)

-pro zájemce: - J. Mourek: Pitva žížaly (L. terrestris)

- P. Bureš: Pokus o odchyt křečka polního (Cricetus cricetus) - vedl účastník pod dozorem lektorů
Ne 18.7. celodenní odborný výlet - 2 skupiny

I - P. Karlík, J. Mourek: botanika, krajinná ekologie, pozorování ptáků a bezobratlých (údolí Chrudimky - PR Krkanka, Hradiště, Šiškov, Slavíčská obora - rybníky, zřícenina hradu Strádov)

II - M. Řezáč, O. Koukol: botanika, mykologie, pavouci a další bezobratlí (údolí Chrudimky - PR Krkanka, zříc. Strádov, Slavíčská obora)
Po 19.7. dopoledne osobní volno
odpoledne 14.30 - 16.00 - O. Koukol: Úvod do systému hub a houbových organismů, ukázky zástupců (předn. a prakt.) - P. Fabiánová: Úvod do obecné genetiky, řešení příkladů
16.10 - 17.40 - M. Řezáč: Ze života pavouků (předn. a prakt.)
večer 19.30 -20.30- P. Karlík: Ochrana přírody ČR z pohledu botanika (předn. pro zájemce)
Út 20.7. dopoledne 8.15 - 9.50 - J. Krůšek: Elektrické jevy na úrovni buňky

10.00 - 11.50 - P. Fabiánová: Úvod do obecné genetiky, řešení příkladů
8.15 - 11.50 - P. Karlík, J. Mourek - Vycházka za flórou a faunou mokřadů a stojatých vod (zatopený lom, přír. pam. V koutech - porosty ďáblíku bahenního)
odpoledne 13.15 - 14.45 - T. Mráček: Vyhodnocení imunologického pokusu, buňka z různých pohledů (prakt. a předn.) - J. Krůšek: Elektrické jevy na úrovni buňky
večer 19.30 - F. Bárta - Příroda CHKO Železné hory a problémy její ochrany (beseda s diapozitivy pro zájemce)
St 21.7. dopoledne 8.15 - 11.50 - P. Karlík, O. Koukol – Vycházka za flórou a faunou mokřadů a stojatých vod ( zatopený lom, přír. pam. V koutech – porosty ďáblíku bahenního), návštěva správy CHKO Železné Hory 8.15 - 9.50 - T. Mráček: Vyhodnocení imunologického pokusu, buňka z různých pohledů (prakt. a předn.)

10.00 - 11.50 - J. Krůšek: Fyziologie smyslů a nervové soustavy, zrakové ústrojí, optické klamy
odpoledne volitelný program - samostatná práce na grantech, konzultace s lektory (P. Karlík, J. Mourek)

- J. Mourek : Pitva hlemýždě (Helix pomatia)

- výlet:- Slatiňany, Chrudim, skanzen Veselý Kopec
večer P. Karlík, T. Mráček, O. Koukol, H. Kosová : Rostliny léčivé, jedovaté, jedlé, nejedlé, obyčejné, tajemné (předn. pro zájemce, ochutnávka bylinných čajů)
Čt 22.7. dopoledne 8.15- 9.20 - J. Mourek: Úvod do půdní zoologie - přehled hlavních skupin půdní fauny (předn.)
9.30 - 10.55 - J. Krůšek: Fyziologie smyslů a nervové soustavy, zrakové ústrojí, optické klamy

11.00 - 11.50 -J. Mourek:Demonstrace typických zástupců půdní mikro- a mezofauny (prakt.)
-J. Mourek:Demonstrace typických zástupců půdní mikro- a mezofauny (prakt.)

O. Koukol: Úvod do systému hub a houbových organismů, ukázky zástupců (předn. a prakt.)
odpoledne 13.15 - 14.45 - D. Storch: Úvod do obecné ekologie - s čím se musí organismus umět vyrovnat - disturbance, stres, přírodní výběr (předn.)
večer 19.30 - 20.15 - D. Storch: Evoluce rozmanitosti – mechanismy speciace, časové horizonty evolučních událostí, vymírání druhů (předn. pro zájemce)

20.15 - 21.00 - J. Teturová: Zajímavosti o alergiích z pohledu lékaře (předn. pro zájemce)
Pá 23.7. dopoledne 10.00 - 11.20 - Závěrečný test znalostí, poznávání organismů
odpoledne do 15.00 - volno na dokončení příspěvků na konferenci

15.00 - 15.45- Autorské řešení a vyhlášení výsledků testu, odměny dle pořadí

16.00 - 17.30 - Závěrečná konference – prezentace výsledků grantů
So 24.7. Z. Broklová a kol. : mimoodborný program - Olympijské hry v humorném stylu, úklid laboratoře
Ne 25.7. odjezd účastníků, odvoz vybavení laboratoře


nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

Organizační zajištění:
hlavní vedoucí, společný pro Bio i MF soustředění - Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., MFF UK
garant akce za PřF UK - RNDr. Blanka Zikánová, katedra genetiky a mikrobiologie
vedení odborného programu - Jan Mourek, student biologie na PřF UK
organizační zajišťění biologické skupiny - Hana Kosová, studentka FF a PF UK
vedení mimoodborného programu - Zdeňka Broklová, a kol, MFF UK.
vyřizování objednávek - Ing. Jitka Drbohlavová, katedra genetiky a mikrobiologie PřF UK
zdravotnice - Pavla Fabiánová, studentka V. ročníku 2. lékařské fakulty UK

Lektoři:
1. Pedagogové PřF UK
RNDr. Blanka Zikánová - mikrobiologie
Mgr. Lucie Juřičková, odd. zool. bezobratlých katedry zoologie PřF UK - měkkýši a další bezobratlí, vývoj přírody ve čtvrtohorách
RNDr. Viktor Žárský, CSc., katedra fyziologie rostlin - fyziologie rostlin, systém sinic a řas
2. Studenti PřF UK
Jan Mourek, IV. r., odd. zool. bezobratlých kat. zoologie - hydrobiologie, zoologie bezobratlých, půdní biologie
Jindra Fišerová, II. r., odd. zool. obratlovců, kat. zoologie - ornitologie, mammaliologie
Ondřej Koukol, II. r., odd. bezcévných rostlin kat. botaniky - botanika nižších rostlin, mykologie
Petr Karlík, IV. r., odd. geobotaniky kat. botaniky - botanika vyšších rostlin, krajinná ekologie, ochrana přírody
Tomáš Mráček, IV. r., kat. fyziologie živočichů - molekulární genetika, buněčná biologie, imunologie Milan Řezáč, III. r., odd. zool. bezobratlých kat. zoologie - arachnologie, zool. bezobratlých, botanika vyšších rostlin
3. Pracovníci jiných pracovišť
RNDr. Jan Krůšek, Biofyzikální ústav AV ČR - buněčná biologie, neurologie, optika
Mgr. David Storch, Centrum teoretických studií IZV - obecná ekologie, evoluční biologie
MUDr. Jana Teturová, lékařka, alergoložka - alergologie
4. Studenti jiných fakult
Pavla Fabiánová, 2. lékařská fakulta UK- imunologie, obecná genetika


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Na tomto místě bychom chtěli co nejsrdečněji poděkovat firmám, které věnovaly knižní dary do závěrečné odborné soutěže. Nakladatelství Vesmír, s. r. o., věnovalo knihy ze své produkce, volné výtisky časopisu Vesmír a trojí roční předplatné v celkové hodnotě 11 993 korun. Firma Levné knihy KMa věnovala knihy v celkové ceně 5000 korun. Další hodnotné knihy věnovalo knihkupectví Miroslav Wimmer, Zdravotnická literatura.


nahoru ^

Závěrečná zpráva

     Závěrečná zpráva ke stažení zde.


nahoru ^