Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in EnglishBiologické soustředění pro studenty středních škol

    Soustředění proběhlo od 13. do 26. července 1998 ve Skryjích u Rakovníka, zúčastnilo se 17 studentů a celkově se na odborném programu podílelo 15 lektorů. Projekt byl realizován z prostředků Open Society Fund, Praha, s materiálním a personálním zabezpečením Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy. Na přednáškách a praktických částech se rovněž podíleli studenti a zaměstnanci Akademie věd České Republiky.

    V průběhu soustředění se účastníci mohli seznámit na botanických a zoologických exkurzích se zajímavostmi okolní přírody, organizovaným odchytem a kroužkováním pěvců, badatelsky prosévali bláto z potoka přes různá síta, pitvali žížaly a v neposlední řadě spolu s účastníky matematicko-fyzikálního soustředění pozorovali záblesky jedné z družic projektu Iridium. Rovněž přednášky z mikrobiologie, imunologie, genetiky a dalších oblastí byly pro mnohé z účastníků zajímavou novinkou.

    V mimoodborné části soustředění dominovala dvoutýdenní hra organizovaná pro účastníky matematicko-fyzikální části, kdy se všichni účastníci postupně dobírali informací o umístění Zlatého Grálu, který nakonec všichni nalezli při závěrečné a tomu úměrně vysilující hře.kontrola ornitologických sítí

 


určení mladého ťuhýka a kroužkování

   mikroskopování vlastních preparatů

 


oběd organizátorů, jeden z mála klidných momentů kdy není třeba nic organizovat

   
 


závěrečný test na poznávání rostlin a živočichů