Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

 

* Soustředění
* Přehled odborného programu
* Kdo se na soustředění podílel

 

* Poděkování sponzorům
* Závěrečná zpráva

 5. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne

Malý Semerink
u Janova nad Nisou

13.7. - 27.7. 2002     Rok uplynul a soustředění je opět za námi. Čtrnáct dní strávených v Jizerských horách ve vybrané společnosti biologů uteklo jako voda. Dny plné odborného a mimoodborného programu pro některé účastníky vlastně ani nekončily, ale navazovaly přes probdělé noci jeden v druhý (to byl případ Scientíka a řady dalších).

     My všichni z vedení jsme si byli vědomi, že je třeba, aby účastníci v noci alespoň trošku spali a nenahrazovali si spánkový deficit na přednáškách, ale marná byla naše snaha vyhlásit povinné odpočinkové odpoledne. Nakonec nikdo nezamhouřil oka a všichni raději batikovali trička, kreslili na hedvábí, hráli "Fishbanks" nebo sáhli po volejbalovém míči a protáhli si tělo na blízkém hřišti.

     Pravda, počasí nám chvílemi nepřálo, přesněji řečeno - byly chvíle, kdy nám přálo a kdy slunce hřálo. V těchto časech jsme vynesli tabuli na blízký trávník a přednášelo se pod širým a azurovým nebem. Po většinu času nás skrápěl více či méně hustý déšť, či slunce zakrýval mohutný kumulus (ti kteří, dávali při přednášce Mgr. Tomáše Matějčka dobrý pozor, ví o čem je řeč). Jakmile ale vyšlo sluníčko, neváhali jsme a ze samé radosti jsme sebe, ale hlavně ostaní, zmáčeli v blízkém bazénku. Dostalo se na všechny, na některé i dvakrát.

     Když už jsem nakousnul ten odborný program, tak tedy pro ty, kteří s námi letos nebyli a letošním účastníkům pro připomenutí, zastřešující téma znělo:

Ekologie organismů

     Téma bylo spíše jen krycí. Nechyběla makroekologie a ekologie společenstev, ale nakonec jsme zabrousili i do systematiky, molekulárních oborů, na své si přišli milovnící neživé přírody, protlačili jsme do programu i fyziku a své místo si našla i přednáška o mykorrhizách a analýza zvuku.

     Pokud jste dočetli až sem tak vám gratuluji. Pokud jste si domysleli, že pod odkazy v textu se skrývají fotky ze soustředění, tak vám gratuluji dvojnásob ;-)

     Pro vybrané hry mimoodborného programu byly použity návody z knížek nakladatelství Portál. Na některé dobrodružné hry z celotáborovky, dále na rozcvičky, seznamky a hry na večerním sněmu jsme se nechali inspirovat z titulů: Zlatý fond her II a Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Knížky nám byly cennou pomůckou při přípravě mimoodborného programu. Věříme, že pro organizátory podobných akcí budou rovněž hodnotným zdrojem inspirace.nahoru ^

Odborný program

den skupina 8.45-10.15 10.20-11.45 13.30-15.15 20.00-22.00
so 13.7. příjezd účastníků seznamky
ne 14.7. mladší pravidla v laborce savci - Fišerová geologie - Petrusek
starší pravidla v laborce geologie - Petrusek mikrobiologie - Zikánová
po 15.7. mladší mikrobiologie - Zikánová hydrobiologie - Petrusek mořská fauna - Petrusek, Hrabáková
starší bezobratlí - Mourek mikrobiologie - Zikánová
út 16.7. mladší bezobratlí - Mourek hydrobiologie - Petrusek
starší barvení mykorhizy - Koukol ekologické hry - Šimonová
st 17.7. mladší celodenní výlet analýzy zvuků, netopýři - Jahelková
starší
čt 18.7. mladší barvení mykorhizy - Koukol volitelný program
starší botanika - Karlík
pá 19.7. mladší botanika - Karlík volné odpoledne
starší ekologické hry - Šimonová obskurní kmeny bezobr. - Hrabáková
so 20.7. mladší ekologie - Karlík biologie buňky - Synek genetika - Rothová spec. genetika - Rothová
starší genetika - Rothová ekologie - Karlík biologie buňky - Synek
ne 21.7. mladší molekulární biologie - Synek meteorologie - Matějček cestovní medicina - Sedláčková Turecko - Synek
starší meteorologie - Matějček cestovní medicina - Sedláčková savci - Fišerová
po 22.7. mladší obskurní kmeny bezobr. - Hrabáková makroekologie - Šizling voda v organismech - Kapsa
starší molekulární biologie - Synek voda v organismech - Kapsa makroekologie - Šizling
út 23.7. mladší celodenní výlet
starší
st 24.7. mladší viry a priony - Synek volitelný program psaní esejí genové inženýrství - Synek
starší
čt 25.7. mladší testy eseje vyhodnocení odborného programu
starší
pá 26.7. mimoodborný program
so 27.7. odjezd


nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK, studenti magisterského a doktorandského studia
RNDr. Blanka Zikánová, kat. genetiky a mikrobiologie - mikrobiologie, garant akce za PřF UK, vyúčtování finanční podpory
Mgr. Adam Petrusek, kat. hydrobiologie - hydrobiologie, mineralogie a petrologie
RNDr. Olga Rothová, kat. genetiky a mikrobiologie - obecná genetika a genetika člověka
Mgr. Leoš Šizling, kat. filosofie a dějin přírodních věd - makroekologie

2. Studenti PřF UK
Mgr. Jan Mourek, kat. zoologie - vedoucí mimoodborného programu, zoologie bezobratlých
Mgr. Jindra Fišerová, kat. zoologie - organizační zajištění tábora a odborného programu, ornitologie, mammaliologie, určování lebek savců, pitva raka
Magda Hrabáková, kat. zoologie - organizační zajištění tábora, méně známé kmeny bezobratlých, pitva raka, středomořští měkkýši
Mgr. Ondřej Koukol, kat. botaniky - organizační zajištění tábora, barvení mykorhiz, mykologie
Petra Šimonová, studentka 2. ročníku OŽP - organizační zajištění mimoodborného programu, ekologické simulační hry
Alžbeta Vážna, studentka 2. ročníku Biologie odborná - organizační zajištění mimoodborného programu
Mgr. Tomáš Matějček, kat. kartografie - meteorologie
Mgr. Petr Karlík, kat. botaniky - botanika vyšších rostlin
Mgr. Lukáš Synek, kat. genetiky a mikrobiologie - molekulární biologie, biologie buňky, virologie
Helena Jahelková, kat. zoologie - analýza zvuku, netopýři

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK
Veronika Sedláčková, studentka 5. ročníku LF UK - zdravotnice, přednáška o cestovní medicíně
Kateřina Černá, studentka 1. ročníku Pedagogiky pro předškolní a mimoškolní výchovu- vedoucí minoodborného programu, tvořivé dílny


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Rádi bychom poděkovali všem organizacím, které věcným darem podpořili naše odborné biologické soustředění Semerink 2002.

     Odborné publikace z vlastní produkce věnovala nakladatelství: Scientia s. r. o. a Vesmír s. r. o.

     Ukázkové výtisky a předplatné časopisů poskytly vydavatelství Vesmír s. r. o. a Nadace Živa.

     Díky těmto darům jsme mohli stejně jako v předchozích letech všechny účastníky odměnit kvalitními odbornými knihami a ukázkovými výtisky populárně vědeckých časopisů. Účastníci si mohli kromě odborné publikace vybrat i předplatné časopisu které je bude motivovat v dalším vzdělávání v oboru.
     Jsme velmi vděčni za tyto dary, neboť přispívají k udržení vysoké úrovně soustředění a nás pořadatele těší, že můžeme vhodným způsobem ocenit snahu a píli našich účastníků.


nahoru ^

Závěrečná zpráva

     Závěrečná zpráva ke stažení zde.


nahoru ^