Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

Soustředění

Fotografické vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům Zpěvníček14. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne,
Kořenov, Horská chata Zvonice,
24.7. - 7.8. 2011     Letošní letní Arachne se konalo na chatě Zvonice nad Kořenovem na pomezí Krkonoš a Jizerských hor a přeneslo nás do období První republiky. Proměnilo naši chatu v noblesní hotel a vedoucí i účastníky v pestrou směsici pánů z honorace, paniček a slečinek i fortelných řemeslníků. Ti všichni pak společně strávili krásných a intenzivních 14 dnů naplněných poznáváním: skrze přednášky a praktika vedená odborníky především z Přírodovědecké Fakulty Univerzity Karlovy, ale i z jiných výzkumných institucí, si rozšiřovali obzory svých znalostí týkajících se nejrůznějších oblastí živé i neživé přírody, skrze řešení vlastních výzkumných projektů pak měli možnost pocítit radosti a strasti vědecké práce na vlastní kůži.

     Zastřešující téma odborného programu letos znělo „Organismy a neživé prostředí“. Potěšilo nás, že k nám opět zavítal přednášet prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z VÚŽV Uhříněves a ČZU, tentokrát na téma Endokrinní disruptory okolo nás. Neméně zajímavá byla například přednáška o biorytmech PharmDr. Aleny Sumové, DrSc., ornitologická vycházka pod dohledem RNDr. Michala Vinklera, Ph.D. či praktikum z molekulární biologie vedené RNDr. Vandou Vilímovou. Především praktika a projekty by nebyly proveditelné bez kvalitně vybavené laboratoře; letos jsme se mohli pochlubit zbrusu novými mikroskopy a binolupami s možností pořizování obrazových záznamů a stejně jako loni jsme měli k dispozici například cykler na provádění PCR.

     Poznávání na Arachne má však i další, neméně důležitý rozměr: poznávání ostatních a sebe sama. Konkrétně to obnáší nejrůznější hry, při nichž se člověk může přiblížit svým hranicím, při nichž jde o volbu strategie či o umění kooperace, ale také hry, při nichž nejde vůbec o nic a které se hrají z čisté radosti. Stejně tak nemůžou chybět tvořivostní aktivity jako je divadlo či tradiční literárně-hudební večer (letos se navíc konala například secesní výtvarná dílna).

     Hned zkraje jsme se tak unavili při běhačce s výmluvným názvem Na dno, později došlo třeba na vysoké lanové překážky nebo na kontemplativní noční hru při svíčkách, při níž byl každému jediným společníkem jen on sám a jisté otázky...

     Kromě toho jsme měli možnost shlédnout například cestovatelsko-fotografickou přednášku z Nového Zélandu a vyprávění o příčinách ekonomických problémů Sierry Leone. Téměř na závěr se pak ve spolupráci se ZdrSemem (zkratka slov Zdravotní seminář), projektem Prázdninové školy Lipnice, uskutečnil historicky první arachní workshop na téma První pomoc, při němž si účastníci mohli vyzkoušet, jak reagují tváří v tvář nejrůzněji raněným a následně se dozvědět správný postup. Večer se pak konala přednáška na stejné téma zakončená dlouhou diskusí.

     Po celou dobu účastníci v malých týmech pracovali na projektech, které si v prvních dnech Arachne vybrali. Paleta témat byla tradičně velmi široká, od projektů zaměřených na chování živočichů (čmeláci, ploštěnky, drobní savci) přes projekty mikroskopické až molekulárnické jako studium pohybu chloroplastů v závislosti na osvětlení rostliny nebo forenzní analýza DNA až po speciality jako fyzikálně-anatomicky orientované studium vlastností lidského sluchu či analýza podobnosti obličejů.

     Své úsilí pak završili prezentací svých výsledků na odborné poster session. Na závěr přišly na řadu vědomostní testy, v nichž účastníci prokázali množství nabytých znalostí a následně byli odměněni hodnotnými cenami od našich věrných sponzorů.

MG


nahoru ^

Seznam projektů


Drobní zemní savci v okolí Zvonice
Konzultant: Petr Janšta
Řešitelé: Čechová Zuzana, Lázničková Klára, Trojanová Šárka, Spilka David

Mikrobiologické zjišťování kvality povrchových vod v okolí chaty Zvonice
Konzultant: Vítězslav Plocek
Řešitelé: Do Hoang Diep, Procházková Natálie, Smyčka Tomáš

Chování mikroorganismů
Konzultant: Vítězslav Plocek
Řešitelé: Herková Kamila, Bacíková Martina, Holcová Magdaléna, Gajdošová Magdaléna

Porovnání regenerace u dvou druhů trojvětevných ploštěnek: ploštěnky potoční (Dugesia gonocephala) a ploštěnky horské (Crenobia alpina)
Konzultant: Marie Reslová
Řešitelé: Běhounková Pavlína, Kohoutová Hana, Brousková Mariana

Pohyb chloroplastů
Konzultant: Miloš Duchoslav
Řešitelé: Bičiště Ondřej, Kroulíková Zuzana, Studená Lucie

Geometricko-morfometrická analýza obličejů aneb Je Janštík opravdu ze všech nejkrásnější?
Konzultant: Tereza Poláčková, Vojtěch Duchoslav
Řešitelé: Zburníková Eva, Sedláček Miroslav, Trojanová Radka

Taje lidského sluchu a hlasu
Konzultant: Markéta Kubánková, Martin Golan
Řešitelé: Semrádová Anežka, Sýkorová Jitka, Fazekašová Karolína

Koho si dnes v noci vybrat: Pomoc pro opravdové upíří labužníky! aneb: Forenzní ana-lýza DNA - stanovení ABO genotypu"
Konzultant: Martin Kuthan
Řešitelé: Bayerová Jana, Bochníčková Klára, Danačíková Šárka

Čím se liší rostliny z míst s různou dostupností vody?
Konzultant: Martin Weiser
Řešitelé: Tomčalová Brenda, Holas Jakub, Machová Kamila

Je si trávník zespoda podobný? Kam sahají jeho kořeny? Jak velké jsou stromy v lese? Demograficko - sociologický průzkum.
Konzultant: Martin Weiser
Řešitelé: Kolarczyk Jan, Simonová Jasna

Čmeláci v okolí chaty Zvonice
Konzultant: Petr Janšta
Řešitelé: Juriček Jaroslav, Kavková Michaela, Šulc Václav


nahoru ^

Odborný program

den skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 24.7. příjezd účastníků
po 25.7. mladší Marian Novotný - Struktura proteinů Vanda Vilímová - Praktikum z mol. biologie
starší Jan Mourek - Nálevníci - praktikum Marian Novotný - Struktura proteinů Martin Weiser - Botanika
út 26.7. mladší projekty
starší
st 27.7. mladší Jan Mourek - Nálevníci - praktikum Martin Kuthan - Molekulární biologie Zuzana Musilová - Evoluce obratlovců
starší Zuzana Musilová - Evoluce obratlovců Vanda Vilímová - Praktikum z mol. biologie
čt
28.7.
mladší celodenní výlet mimoodborný
starší
pá 29.7. mladší projekty Martin Weiser - Botanika Ondřej Koukol - Vrtěti člověkem (aneb člověk a houby)
starší Martin Kuthan - Molekulární biologie
so 30.7. mladší Jaroslav Petr - Endokrinní disruptory Alena Sumová - Biorytmy Irena Lichá - Proč nejsou antibiotika perspektivní?
starší Irena Lichá - Proč nejsou antibiotika perspektivní? Jaroslav Petr - Endokrinní disruptory Alena Sumová - Biorytmy
ne 31.7. mladší osobní volno Petr Kohout - Mykorhiza Dagmar Říhová - Půdní zvířena Lukáš Synek - Nový Zéland
starší Dagmar Říhová - Půdní zvířena Petr Kohout - Mykorhiza
po 1.8. mladší Vítězslav Plocek - Kvasinky - praktikum Lukáš Synek - Genové inženýrstvíPetr Janšta - Pitva raka
starší Standa Vosolsobě - Biologie buňkyVítězslav Plocek - Kvasinky - praktikumLukáš Synek - Genové inženýrství
út 2.8. mladší celodenní výlet odborný Jan Duchoslav - Sierra Leone
starší
st 3.8. mladší David Mašín - Geologická rizikaJan Pokorný - Rostliny a vodaStanda Vosolsobě - Biologie buňky Barbara Šimanovská - První pomoc (ZdrSem)
starší Jan Pokorný - Rostliny a vodaDavid Mašín - Geologická rizikaPetr Janšta - Pitva raka
čt 4.8. mladší projekty
starší
pá 5.8 mladší testy konference ukončení odborného programu
starší
so 6.8. mladší mimoodborný program
starší
ne 7.8. odjezd

nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci UK, PřF

Mgr. Petr Janšta, Katedra zoologie, postgraduální studium – hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, zoologie, vedení samostatných projektů, praktikum Pitva raka
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Katedra botaniky – částečné zajištění mimoodborného programu, přednáška Vrtěti člověkem (aneb člověk a houby)
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie – přednáška Molekulární biologie, vedení samostatných projektů, částečné zajištění mimoodborného programu
RNDr. Irena Lichá, CSc., Katedra genetiky a mikrobiologie – přednáška Proč nejsou antibiotika perspektivní?
Doc. RNDr. David Mašín, Ph.D., Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky – přednáška Geologická rizika
RNDr. Jan Mourek, Ph.D., Katedra učitelství a didaktiky biologie, obor zoologie – praktikum Nálevníci
Mgr. Zuzana Musilová, Ph.D., Katedra zoologie – přednáška Evoluce obratlovců
Mgr. Marian Novotný, Ph.D., Katedra buněčné biologie – přednáška Struktura proteinů
Mgr. Lukáš Synek, Ph.D., Katedra experimentální biologie rostlin, Ústav experimentální botaniky AV ČR – přednáška Genové inženýrství, cestovatelská přednáška Nový Zéland, částečné zajištění mimoodborného programu
RNDr. Vanda Vilímová, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Katedra buněčné biologie, postgraduální studium – Praktikum z molekulární biologie, částečné zajištění mimoodborného programu
RNDr. Michal Vinkler, Ph.D., Katedra zoologie – částečné zajištění odborného programu, obor ornitologie
Mgr. Martin Weiser, Katedra botaniky, postgraduální studium – částečné zajištění odborného programu, botanika, vedení samostatných projektů
RNDr. Blanka Zikánová, Katedra genetiky a mikrobiologie - příprava laboratorního materiálu a zajištění dopravy

2. Studenti UK, PřF
Bc. Miloš Duchoslav, 1. ročník NMgr., obor Anatomie a fyziologie rostlin – organizační zajištění odborného programu, vedení samostatných projektů
Vojtěch Duchoslav, 2. ročník bakalářského studia – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Mgr. Petr Kohout, 2. ročník NMgr., obor Anatomie a fyziologie rostlin – přednáška Mykorhiza;
Mgr. Eva Novozámská, postgraduální studium, obor botanika – vedoucí mimoodborného programu
Bc. Vítězslav Plocek, 2. ročník NMgr., obor Genetika, molekulární biologie a virologie – organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, praktikum Kvasinky, vedení samostatných projektů
Bc. Tereza Poláčková, 3. ročník bakalářského studia – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Bc. Marie Reslová, 3. ročník bakalářského studia – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Mgr. Dagmar Říhová, postgraduální studium, obor zoologie – částečné zajištění odborného programu, zoologie bezobratlých, přednáška Půdní zvířena
Vojtěch Stráník, 3. ročník bakalářského studia – částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Stanislav Vosolsobě, postgraduální studium, obor Anatomie a fyziologie rostlin – přednáška Biologie buňky

3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF
Jan Duchoslav, A.B., Wageningen University – přednáška Sierra Leone
Bc. Martin Golan, Matematicko-fyzikální fakulta UK – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Bc. Markéta Kubánková, Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT – hlavní zdravotník soustředění, vedení samostatných projektů, částečné zajištění mimoodborného programu
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, Česká zemědělská univerzita – přednáška Endokrinní disruptory
Doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc., ENKI o.p.s. – přednáška Rostliny a voda
PharmDr. Alena Sumová, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR – přednáška Biorytmy
Barbara Šimanovská, 3. lékařská fakulta UK – zážitková výuka první pomoci, přednáška První pomoc
Bc. Jana Tomšová, Česká zemědělská univerzita – částečné zajištění mimoodborného programu


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Stejně jako v jiných letech by soustředění nemohlo proběhnout v takovém rozsahu bez přispění našich milých sponzorů. Největší podporu tradičně poskytla Biologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to jak finanční, tak materiální. Různé katedry zapůjčily na soustředění kvalitní laboratorní a terénní přístroje a optiku, sbírkový materiál, literaturu, řadu drobných laboratorních a terénních pomůcek a nezbytnou elektroniku (dataprojektory, notebooky, promítací plátno), což umožnilo doprovázet přednášky digitálními prezentacemi. Drtivá většina poskytnutých pomůcek a přístrojů byla zakoupena v rámci rozvojového projektu MŠMT č. CSM 47: Moderní biologie na dosah ruky přiděleného na rok 2011 katedře didaktiky a učitelství biologie.

     Velmi si vážíme také přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisů Živa a Vesmír, které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Tyto populárně naučné časopisy jsou vždy mezi účastníky vítaným prostředkem k rozšíření přírodovědných obzorů.

Účastníci s knižními odměnami


nahoru ^