Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

 

* Soustředění
* Seznam projektů
* Přehled odborného programu

 

* Kdo se na soustředění podílel
* Poděkování sponzorům
* Závěrečná zpráva

 
6. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne

Soseň u Jesenice

20.7. - 2.8. 2003     Letos jsme se sešli v Sosni u Jesenice v počtu účastníků a vedoucích, který převýšil předchozí ročníky. Celkem přijelo 38 účastníků a s nimi 8 vedoucích do rekreačního zařízení, které jsme na třináct dní našeho pobytu přejmenovali na "Athény". Každý, kdo v neděli 20. července dorazil přes "Propylejskou bránu" a prošel "Olivovým hájem", zasvěceným samotnému Diovi, se ubytoval v úhledné chatce sousedící s"Gymnasion" a "Lykeion" a na čtrnáct dní se stal "Athéňanem".

     Na první večeři jsme sešli poprvé v "dobovém". Byl to vskutku krásný pohled na více jak čtyřicet postav v chitónech, peplosech a chlamydách. Některé hýřily barvami, jiné byly střídmě vzorované nebo čistě bílé. Po večeři následoval první slavnostní sněm v "Agoře", kterým soustředění slavnostně započalo.

     Následovaly dny naplněné odborným programem, hrami, tvořivou činností a hlavně zábavou. Odborný program, který zaplňoval celé dopoledne a dobu po krátkém poledním klidu až do odpolední svačiny, byl převážně orientován na letošní hlavní téma:

Vývin a vývoj
aneb
Dvakrát nevstoupíš do stejné řeky

     Tradičně vysoká odborná úroveň programu byla i letos udržena především díky ochotě pedagogů a vědeckých pracovníků z PřF UK přijet mezi nás a přednášet na téma z oboru sobě blízkého. Mezi ně patří především Doc. Jaroslav Flégr, pro kterého je přednášení na fakultě "denním chlebem" a který velmi poutavě uvedl účastníky do tématu evoluce a přírodního výběru. Další vzácnou návštěvou byli Dr. Václav Větvička, který svým osobitým stylem přednášel dendrologii. Doc. Zdeněk Kratochvíl, přispěl svou přednáškou o antické filozofii a večerním povídáním o starořeckých božstvech i do mimoodborného programu. Zajímavou přednášku o symbiózách v evoluci si připravil Mgr. Jiří Neustupa. MUDr. Tomáš Kučera přednášel o rané embryogenezi člověka. Účastníky zaujala i praktika Ing. Vladimíra Krylova, který na Soseň přivezl dva páry žab drápatek a všichni tak měli jedinečnou možnost vidět rýhující se vajíčka těchto obojživelníků.

     Přednášek praktik i výprav do okolí bylo na programu samozřejmě více, a ty, které jsme neuvedli nebyly o nic méně poutavé. Na konci této stránky najdete jejich kompletní přehled.


     Správný biolog (zvláště pak starořecký učenec) by neměl pouze nasávat a vstřebávat hotové poznatky, nýbrž se podílet i na jejich získávání. Proto ve druhé polovině soustředění pracovali všichni Athéňané na vlastních výzkumných projektech. Jednotlivé týmy badatelů se zabývaly například místní herpetofaunou a batrachofaunou, studovaly žahavé buňky nezmarů, trichomy různých druhů rostlin či srovnávali mikroznaky mikroskopických hub. A některé dokonce předběhly o mnoho staletí svou dobu, když testovaly baktericidní a fungicidní účinky různých značek zubní pasty. Na závěrečné vědecké konferenci se ukázalo, ze všechny týmy došly k velmi zajímavým výsledkům.

     Jak známo, ve starých Athénách ale nekvetlo jen vědění. I v těch našich se dařilo umění všeho druhu a cvičila se obratnost těla i jazyka. Zdatní mužové a krásné dívky (dívky opět v převaze) prokazovali svou tvořivost, břitký jazyk, rukodělnou zručnost, stejně jako chrabrost v urputné bitvě.

     Začali jsme pěkně tvořivě - každý čerstvě příchozí dostal hned u brány hroudu hrnčířské hlíny, ze které měl vytvořit něco, čím by se ostatním představil. Někteří z nás již druhý den soustředění málem vypustili duši při vozatajských hrách. Při práci na hrnčířském kruhu nejen že nezůstalo jediné tričko čisté, ale byly objeveny i některé nové kolektivní metody výroby keramiky (např. "jeden kope, druhý modeluje, ostatní radí"). Ověřili jsme si také, že i za jediné odpoledne lze napsat, zhudebnit a secvičit pravé antické drama. Své řečnické umění jsme osvědčili při kláních Sofistů, kdy jsme se měli možnost pohádat například o tom, zda je lepší po horách chodit v pohorách nebo v sandálech či zda se banán loupe od špičky nebo od stopky. Rekonstruovali jsme i bitvu u Salamíny, ve které opět zvítězili Řekové nad početnějšími Peršany. Rovněž boj s athénskou byrokracií při shánění povolení k sňatku, stavbě domu, či koupi otroků byl urputný. V noci jsme putovali Labyrintem či přenášeli Olympijský oheň. Aby toho nebylo málo, na závěr jsme odnášeli vědění a umění z "hořících Athén pleněných barbary", aby zůstalo jejich kulturní bohatství zachováno pro další pokolení.

     Vybrané hry mimoodborného programu byly inspirovány knihami za nakladatelství Portál. Na večerní kreslení při hudbě a některé netradiční výtvarné techniky jsme se nechali inspirovat z titulu: Kreslení, jako cesta k sebevyjádření. Na rozcvičky, seznamky a hry pro dlouhé letní večery po Agoře nebo ospalý polení klid jsme použili hry z titulů: Hry do kapsy I a Hry do kapsy II. Večerní malování při hudbě vycházelo z knížky Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Řada epizod celotáborové hry měla svůj původ v hrách popsaných v následující knížce: Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Tyto tituly můžeme směle doporučit pro organizátory podobných akcí jako výborný zdroj inspirace.


nahoru ^

Seznam projektů


Vrabec domácí - mikrohabitatové nároky druhu
Konzultant: Jindra Fišerová
Řešitelé: Kamča Vasická, Zdeňka Valenzová

Batrachologicko-herpetologický výzkum aneb obojživelníci a plazi okolí Sosně
Konzultant: Jindra Fišerová
Řešitelé: Víťa Plocek, Scientík P. Juračka, Berneška D. Říhová

Odolnost bakterií k zubním pastám
Konzultant: Radek Fišer
Řešitelé: Jana Švecová, Klára Podzimková, Anička Stachová

Fungicidní účinky zubní pasty
Konzultant: Radek Fišer
Řešitelé: Michael Jelínek, Jirka Vaňásek

Citlivost bakterií k vysoké teplotě a UV záření
Konzultant: Radek Fišer
Řešitelé: Lucie Klenovcová, Honza Volek, Jana Binderová

Barvy z rostlin a barvení tkanin
Konzultant: Ondra B. Koukol
Řešitelé: Péťa Kodišová, Maruška Pospíšková, Renča Slabá

Diagnostické znaky u vláknitých hub
Konzultant: Ondra B. Koukol
Řešitelé: Veronika Valtová, Alice Haldová, Markéta Blochová

Fenomén "vesnice" z hlediska jeho vlivu na měkkýší faunu
Konzultant: Magda Hrabáková
Řešitelé: Žofka Juřičková, Jitka Ostráková

Fenomén "cesta" z hlediska jeho vlivu na měkkýší faunu
Konzultant: Magda Hrabáková
Řešitelé: Petr Donner, Ála Květoňová

Průzkum společenstev vodních měkkýšů v okolí Sosně
Konzultant: Magda Hrabáková
Řešitelé: Hanka Zajícová, Marta Machová

Porovnání společenstva vodních larev hmyzu rybníku Plaviště a návesního rybníčku v Sosni
Konzultant: Honza Mourek
Řešitelé: Rézi Nová, Petr Pavliska

Výskyt nezmarů ve vodních nádržích v okolí Sosně a studium jejich žahavých buněk
Konzultant: Magdala Uzlíková, Honza Mourek
Řešitelé: Lucka Šmahelová, Marta Vondrová, Pafča Králová

Trichomy rostlin
Konzultant: Lucka B. Tučková, Zdeněk Vaněček
Řešitelé: Aleš Rudl, Iva Martínková, Mája Voldřichová, Bára Obstová

Biotopové preference klíštěte obecného (Ixodes ricinus)
Konzultanti: Lucka Tučková, Honza Mourek
Řešitelé: Klárka Šíchová, Danča Beránková, Evča Novozámská


nahoru ^

Odborný program

den skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 20.7. příjezd účastníků seznamky
po 21.7. mladší pravidla v laboratoři molekulární biologie - Synek Antická filozofie - Kratochvíl Antické božstvo - Kratochvíl
astronomie - Matějček
starší pravidla v laboratoři Antická filozofie - Kratochvíl molekulární biologie - Synek
út 22.7. mladší ekohra - Matějček mikrobiologie - Fišer vývin člověka - Kučera Myanma a Thajsko 2003 - Synek
prostřední vývin člověka - Kučera ekohra - Matějček mikrobiologie - Fišer
starší mikrobiologie - Fišer vývin člověka - Kučera ekohra - Matějček
st 23.7. mladší projekty dendrologie - Větvička mikroevoluce - Flégr
starší mikroevoluce - Flégr dendrologie - Větvička
čt 24.7. mladší celodenní výlet Solanaceae, Canabaceae a jiné jedovky - Vechetová, Koukol
starší
pá 25.7. mladší geobotanika - Karlík mykologická vycházka - Koukol práce na projektech
prostřední rýhování vajíček - Krylov geobotanika - Karlík
starší mykologická vycházka - Koukol rýhování vajíček - Krylov
so 26.7. mladší rýhování vajíček - Krylov mikrobiologie teorie - Zikánová rozmnožování - Hrabáková právo a společnost - Kosová
prostřední mykologická vycházka - Koukol mikrobiologie teorie - Zikánová
starší geobotaniky - Karlík rozmnožování - Hrabáková
ne 27.7. mladší práce na projektech volitelný program
starší
po 28.7. mladší celodenní výlet
starší
út 29.7. mladší ornitologie - Fišerová mikrobiologie - Zikánová larvy hmyzu - Mourek
prostřední larvy hmyzu - Mourek ornitologie - Fišerová mikrobiologie - Zikánová
starší mikrobiologie - Zikánová larvy hmyzu - Mourek ornitologie - Fišerová
st 30.7. mladší projekty symbiotické teorie - Neustupa entropie a systémy - Kapsa
starší entropie a systémy - Kapsa symbiotické teorie - Neustupa
čt 31.7. mladší testy vyhodnocení projektů - konference vyhodnocení odbor. programu
starší testy
pá 1.8. mimoodborný program
so 2.8. odjezd

nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK
doc. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., katedra parazitologie a hydrobiologie - mikroevoluce
Doc. Zdeněk Kratochvíl, katedra filozofie a dějin přírodních věd - Antická věda a filozofie
Ing. Vladimír Krylov, kat. fyziologie živočichů a vývojové biologie - ontogeneze obojživelníků
Mgr. Jiří Neustupa, kat. botaniky - obecná biologie, symbiotické teorie
Mgr. Václav Větvička, Botanická zahrada PřF UK - dendrologie
RNDr. Blanka Zikánová, kat. genetiky a mikrobiologie - mikrobiologie, garant akce za PřF UK, vyúčtování finanční podpory

2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně PřF UK
Mgr. Jindra Fišerová, kat. zoologie - organizační zajištění odborného programu, ornitologie, vedení samostatných projektů
Mgr. Radek Fišer - organizační zajištění odborného programu, mikrobiologie, vedení samostatných projektů
Mgr. Magda Hrabáková, kat. zoologie - organizační zajištění odborného programu, správa knihovny, malakozoologie, zoologie bezobratlých, vedení samostatných projektů
Mgr. Petr Karlík, kat. botaniky - botanika vyšších rostlin
Mgr. Ondřej Koukol, kat. botaniky - organizační zajištění soustředění a odborného programu, správa laboratoře, sportovní aktivity
Mgr. Jan Mourek, kat. zoologie - hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a mimoodborného programu, vedení účetnictví, zoologie bezobratlých
Mgr. Lukáš Synek, kat. genetiky a mikrobiologie - molekulární biologie, biologie buňky, virologie
Lucie Tučková, magisterský stupeň, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu
Magdalena Uzlíková, magisterský stupeň, obor Biologie odborná - zdravotnice, organizační zajištění mimoodborného programu

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK
RNDr. Vojtěch Kapsa, MFF UK - entropie
MUDr. Tomáš Kučera, 1. LF UK - raná ontogeneze člověka
Kateřina Černá, 1. ročník, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu - organizace mimoodborného programu, výtvarné dílny
Mgr. Tomáš Matějček - ekologická simulační hra


nahoru ^

Poděkování sponzorům

Účastníci s knižními odměnami     Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem nakladatelstvím a dalším organizacím, které věcným darem podpořili Letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Soseň 2003.

     Mezi naše pravidlené sponzory patří nakladatelství: Scientia s. r. o. a Vesmír s. r. o. , která věnovala odborné publikace z vlastní produkce.

     Ukázkové výtisky a předplatné časopisů poskytly vydavatelství Vesmír s. r. o. a Nadace Živa.

     Letos bychom rádi poděkovali i nakladatelství Paseka za populárně vědecké tituly z vlastní produkce, společnosti Euromedia za tituly z nakladatelství Ikar a nakladatelství Portál.

     Díky těmto darům jsme mohli stejně jako v předchozích letech všechny účastníky odměnit kvalitními odbornými publikacemi a ukázkovými výtisky populárně vědeckých časopisů. Tyto publikace, stejně jako předplatná časopisů je budou motivovat v dalším vzdělávání v oboru.

     Jsme velmi vděčni za tyto dary. Díky nim jsme schopni udržet vysokou úroveň našich soustředění a nás pořadatele těší, že můžeme vhodným způsobem ocenit snahu a píli našich účastníků.


nahoru ^

Závěrečná zpráva

Závěrečná zpráve ke stažení zde.nahoru ^