Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

Soustředění

Fotografické vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům10. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Soseň 29.7. - 12.8. 2007

     Na cestách a putováních jsou nejkrásnější návraty. Tak se i 10. letní soustředění středoškoláků Arachne, po několika letech putování po rekreačních zařízeních a jiných objektech ve vlastech českých vrátilo do Sosně, kde jsme už jednou pobývali v roce 2003. Proti loňskému roku plném revolucí a mezinárodních konfliktů jsme letos zavítali v mimoodborném (a trošku i v odborném) programu do Říše snů. Aby měli účastníci procházku snovými krajinami co nejpříjemnější, hned po příjezdu si sami naplnili, sešili a namalovali pohankové polštářky pro sladké snění. Během čtrnáctidenního snění se mnozí pěkně zapotili při "lovení" svého snu a jeho následné dramatizaci. Nemluvě o běhání, bez kterého se neobešlo hledání významu snů. Nejedna noční můra se přenesla do dramatické ranní hry, kde se díky statečnosti všech účastníků podařilo překonat nástrahy tajemných rostlin, trifidů, a dojít až k léku proti slepotě. Někomu se určitě splnil dávný sen vidět v mikroskopu třepetajícího se vířníka, želvušku nebo teliosporu. Během několika nocí také účastníci vyměnili sladké snění za práci na projektu a zpracování výsledků do téměř snových posterů.


     Když už jsem nakousnul letošní odborný program, který se točil kolem Strategií a adaptací, musím zmínit několik lektorů, kteří k nám letos dorazili. Přednášku zaměřenou na výklad a smysl snů v průběhu staletí od dob antiky vedl Doc. PhDr. Zdeněk Kratochvíl, Dr. z Katedry filozofie a dějin přírodních věd UK, PřF. Mezi nefakultními lektory, kteří nás poctili svou návětšvou byl i RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D. z Ústavu půdní biologie BC AVČR, který připravil velmi pestrá praktika zaměřená na půdní vířníky a jinou "mikrožoužel". Z dalekého jihu za námi přijel i Filip Kolář, student botaniky na Přírodovědecké fakultě JČU. Navzdory dvěma francouzským holím vedl ochotně několik botanických vycházek. Po letech se nám opět vrátila velmi poučná přednáška o pohlavních chorobách. Ujala se jí naše nová zdravotnice Hanka Štěpánková.


     Na konci stránky naleznete kompletní přehled přednášek a praktik v samostatném odkazu a také seznam projektů, které účastníci řešili v průběhu soustředění. Oproti loňskému roku byly projekty zakončeny povinně posterem. Ačkoliv ze začátku řada účastníků protestovala (práce s MS Powerpointem a výroba pestrých prezentací je velmi chytlavá), výsledkem všech projektů byly skvělé odborné postery, které někdy dosahovaly odborným obsahem a přehledností úrovně těch "opravdových" z vědeckých konferencí.


nahoru ^

Seznam projektů

Dřevokazné houby v okolích RZ Soseň
Konzultant: Ondřej Koukol
Řešitelé: Eliška Sochůrková, Zuzana Egertová, Miloš Duchoslav, Marie Pospíšková

Víme, co jíme?
Konzultant: Pavlína Brettlová
Řešitelé: Pavla Martínková, Petr Homolka

Hoření dřeva
Konzultant: Marek Drvota
Řešitelé: Martin Golan, Jiří Šmahel, Markéta Kubánková

Klíč pro určování běžných mechorostů
Konzultant: Eva Novozámská
Řešitelé: Vlasta Koziel, Tereza Poláčková, Alena Ryšavá, Jan Smyčka

Mikroorganismy produkující amylolytické enzymy v pevném nosiči
Konzultanti: Blanka Zikánová, Pavlína Brettlová
Řešitelé: Martin Hanzl, Zuzana Novosadová, Jana Pilátová

Dendrologický průzkum v okolí RZ Sosně
Konzultant: Lucie Tučková
Řešitelé: Anna Potůčková, Eva Dunglová

Testování respiračního fenotypu kvasinek
Konzultant: Blanka Zikánová
Řešitelé: Vojta Duchoslav, Vojta Stráník, Michael Mikát

Izolujte si DNA vlastníma rukama
Konzultant: Blanka Zikánová, Pavlína Brettlová
Řešitelé: Julius Lukeš, Katka Šlajcherová, Veronika Sieglová

Fyziologické projevy zátěže u Homo sapiens sapiens
Konzultant: Hana Štěpánková
Řešitelé: Jakub Šoltézs, Blanka Havlíčková, Lenka Ižáková

Hálky Sosně a okolí
Konzultant: Petr Janšta
Řešitelé: Šárka Mikátová, Petra Sumová, Lenka Skořepová

Společenstva vybraných druhů nekrofágních brouků v okolí RZ Soseň
Konzultant: Petr Janšta
Řešitelé: Martina Chvílová, Tomáš Siegel, Michala Černá, Dan Leština


nahoru ^

Odborný program

den   skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 29.7.   příjezd účastníků seznamky
po 30.7. mladší Strategie a adaptace bezobratlých - Janšta Pohlavní choroby - Štěpánková Metabolismus kvasinek - Zikánová  
starší Spóra není sporá - Koukol Odpady - Přidal Strategie a adaptace bezobratlých - Janšta
út 31.7. mladší projekty táborák
starší
st 1.8. mladší Odpady - Přidal Spóra není sporá - Koukol Strategie a adaptace obratlovců - Musilová Cestování - Synek
starší Strategie a adaptace obratlovců - Musilová Virologie - Synek Pohlavní choroby - Štěpánková
čt 2.8. mladší celodenní výlet MIMO  
starší
3.8. mladší práce na projektech Focení - Synek
starší
so 4.8. mladší Volno po labyrintuVirologie - SynekBotanická vycházka - Kolář Hvězdy - Kratochvíl
starší Volno po labyrintu Botanická vycházka - Kolář Životní strategie rostlin - Janovský
ne 5.8. mladší Seed survival race - Belalia, MassartSny v dobách dávných i nedávných - Kratochvíl Vitální barvení - Mourek Fóra
starší Snímkování - JanovskýSeed survival race - L. Belalia, J. MassartSny v dobách dávných i nedávných - Kratochvíl
po 6.8. mladší Celodenní výlet odborný Ekvádor - Fikáček
starší
út 7.8. mladší Hydrobiologie - Juračka Snímkování - Janovský Životní strategie rostlin - Janovský Literární večer
starší Vitální barvení - Mourek Hydrobiologie - Scientik Vířníci - Devetter
st 8.8. mladší Vířníci - Devetter Hydrobiologická vycházka - Juračka Jak se regulují geny - Kuthan  
starší Metabolismus kvasinek - Blanka Jak se regulují geny - Kuthan Hydrobiologická vycházka - Juračka
čt 9.8. mladší projekty  
starší
10.8. mladší testy vyhodnocení projektů - odborná konference vyhodnocení testů
starší
so 11.8.   mimoodborný program
ne 12.8.   odjezd

nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci UK, PřF

Mgr. Petr Janšta, Katedra zoologie, postgraduální studium - organizační zajištění odborného programu, přednáška Strategie a adaptace bezobratlých, entomologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Katedra botaniky - hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění, odborného i mimoodborného programu, mykologie, vedení samostatných projektů,
Doc. PhDr. Zdeněk Kratochvíl, Dr., Katedra filosofie a dějin přírodních věd - přednáška Sny a skutečnost v dobách dávných i nedávných,
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie - přednáška Jak se regulují geny, částečné zajištění mimoodborného programu,
RNDr. Blanka Zikánová, Katedra genetiky a mikrobiologie - přednáška Metabolismus kvasinek, garant akce za UK, PřF, vyúčtování finanční podpory, vedení samostatných projektů.

2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně UK, PřF

Pavlína Brettlová, 3. ročník, obor Biologie odborná - částečné zajištění mimoodborného programu, přednáška Seed survival race, vedení samostatných projektů,
Mgr. Martin Fikáček, postgraduální studium, Katedra zoologie - cestovatelská přednáška Ekvádor, entomologie,
Mgr. Magda Hrabáková, postgraduální studium, Katedra zoologie - organizační zajištění mimoodborného programu, zoologie bezobratlých,
Zdeněk Janovský, 2. ročník, obor Biologie odborná - částečné zajištění mimoodborného programu, přednáška Životní strategie rostlin a Snímkování, botanika,
Petr Juračka, 3. ročník, obor Biologie odborná - přednáška Hydrobiologie a Hydrobiologická vycházka,
Mgr. Jan Mourek, postgraduální studium, Katedra zoologie - částečné zajištění mimoodborného programu, praktika Vitální barvení, zoologie bezobratlých, hydrobiologie
Mgr. Zuzana Musilová, postgraduální studium, Katedra zoologie - přednáška Strategie a adaptace obratlovců,
Eva Novozámská, 3. ročník, obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, přednáška Seed survival race, vedení samostatných projektů a účetnictví,
Štěpán Přidal, 3. ročník, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu, přednáška Odpady,
Bc. Dagmar Říhová, 3. ročník, obor Biologie odborná - částečné zajištění mimoodborného programu,
Mgr. Lukáš Synek, postgraduální studium, Katedra genetiky a mikrobiologie - částečné zajištění mimoodborného programu, přednásky Virologie, Focení
Lucie Tučková, 5. ročník, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů.

3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF

Kateřina Černá, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu - organizace mimoodborného programu, výtvarné aktivity,
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D., Ústav půdní biologie BC AVČR - přednáška Půdní biologie,
Marek Drvota - zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů,
Filip Kolář, 3. ročník, PřF JČU - Botanická vycházka a botanika,
Štěpánková Hana, 4. ročník, 2. lékařská fakulta UK - zdravotník v průběhu soustředění, částečné zajištění mimoodborného programu, přednáška Pohlavní choroby, vedení samostatných projektů.

nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Na tomto místě se stalo tradicí poděkovat vydavatelstvím a nakladatelstím odborné a popularizační literatury za sponzorské dary. Ani letos tomu nebude jinak. Velmi si vážíme přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisu Živa a Vesmír s. r. o. , které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Díky ukázkovým výtiskům se mohli všichni účastníci seznámit s témito populárně naučnými časopisy.

Podobnou věrnost nám opět zachovalo i nakladatelství Paseka, které věnovalo tituly z vlastní produkce, především knihy z edice Fénix.

Účastníci s knižními odměnami

Věřím, že díky této kvalitní literatuře se našim účastníkům otevře brána do oborů, které třeba nepatří mezi jejich specializace, ale rozhodně stojí za to se s nimi seznámit.


nahoru ^