Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

Soustředění

Fotografické vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům7. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Jánské lázně, 15.8. - 29.8. 2004


      Stejně jako nezsatavíš vodu horské bystřiny, nezastavíš ani čas. Již dávno minula doba kdy chrabří rytíři dobývali tvrze v touze po ovládnutí země, lapkové přepadávali kupecké karavany, kvetla řemesla počestná i nemravná a městské jarmarky pulzovaly životem. Nedávno jsme si však tuto dobu připomenuli. V Jánských lázních, městečku pod Černou horou prožilo 32 účastníků a s nimi 8 vedoucích dalších nezapomenutelných 14 dní naplněných vzděláváním se v biologii i vlastním bádáním, hrami, hrátkami a všelikými výtvarnými a hudebními aktivitami.

Mimoodborný program, který byl stejně nabitý jako loňské ročníky různorodými aktivitami, byl inspirován dobou vlády Karla IV. Odborný program, rovněž pestrý a bohatý, byl z větší části zaměřen na hlavní téma letošního ročníku, které znělo:

Interakce organizmů
aneb
Kdo s kým a co z toho

Přednášky, praktická cvičení i terénní exkurze byly vedeny jak magisterskými a postgraduálními studenty, tak lektory a pedagogy z PřF UK a vědeckými pracovníky z Akademi věd. Velice si vážíme toho, že mezi nás letos zavítali, byť jen na krátkou dobu, např. Dr. Milan Gryndler, který zaujal svou přednáškou o půdě a Prof. Petr Horák, který své povídání o parazitických organizmech spestřil praktickou ukázkou a rovněž nám věnoval jeden večer, kdy během debaty seznámil účastníky s novými možnostmi studia na PřF UK.

Přednášek a praktik bylo na programu samozřejmě více, a ty, které jsme neuvedli nebyly o nic méně poutavé.


nahoru ^

Seznam projektů1. Invazní rostliny kolem nás
konzultant: Zdeněk Vaněček
řešitelé: Petr Pavliska, Scientík P. Juračka

2. Forezie aneb cestující na tělech bezobratlých živočichů
konzultant: Honza Mourek
řešitelé: Eva Novozámská, Markéta Blochová

3. Jak se pancířníci (Acarina: Oribatida) brání před predací
konzultant: Honza Mourek
řešitelé: Pavlína Brettlová, Anežka Pavlíková, Iva Martínková

4. Čmeláci jako opylovači kvetoucích rostlin
konzultanti: Jakub Straka, Honza Mourek
řešitelé: Alice Haldová, Veronika Valtová, Berneška D. Říhová

5. Naučná stezka
konzultant: Lucka Boule
řešitelé: Alena Květoňová, Maruška Porpíšková, Petr Donner

6. Killer fenomén u kvasinek
konzultanti: Blanka Zikánová, Radek Fišer
řešitelé: Kamila Vasická, Lucie Klenovcová, Jitka Ostráková

7. Kvasinky a sex
konzultanti: Blanka Zikánová, Radek Fišer
řešitelé: Michael Jelínek, Jiří Vaňásek, Jana Švecová

8. Pachové preference člověka
konzultanti: Zdeňka Valenzová, Verča Sedláčková, Jindra Mourková
řešitelé: Rézi T. Nová, Marta Vondrová

9. Časosběrné snímání přírodních procesů
konzultanti: Lukáš Synek, Ondra Bobo Koukol
9 a) Vývoj oblačnosti
řešitelé: Petra Kodišová, Anna Stachová
9 b) Pohyby rostlin
řešitelé: Jana Binderová, Petra Matušová, Víťa Plocek

10. Fyloplánní houby
konzultant: Ondra Bobo Koukol
řešitelé: Zdeněk Janovský, Eva Konopásková

11. Výroba ručního papíru, potažmo recyklovatelnost různých druhů papíru
konzultant: Kačenka Černá
řešitelé: Renata Slabá, Klára Podzimková

12. Cochlodina corcontica - poklad mezi krkonošskými měkkýši aneb mapování výskytu tohoto vzácného endemita na místech kde dosud byli lvi
konzultant: Magda Oslík Hrabáková
řešitelé: Michael Mikát, Jakub Šťastný


nahoru ^

Odborný program

den   skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 15   příjezd účastníků morová rána
po 16 mladší invaze rostlin - Vaněček edafon - Mourek virologie - Synek fotografie teorie - Synek
starší komunikace hlavonožců - Hrabáková virologie - Synek edafon - Mourek
út 17 mladší focení praxe - Synek komunikace kvasinek - Zikánová zadání projektů  
starší komunikace kvasinek - Zikánová focení praxe - Synek zadání projektů
st 18 mladší celodenní výlet Mexiko - Synek
starší
čt 19 mladší projekty projetky ekologie - Mourkovábeseda o studiu na PřF UK - Horák
starší parazitologie - Horák
20 mladší parazitologie - Horák systém hub - Koukol edafon praktika - Mourek  
starší invazní rostliny - Vaněček edafon praktika - Mourek ekologie - Mourková
so 21 mladší MIMO projekty, volitelný program  
starší
ne 22 mladší práce na projektech  
starší
po 23 mladší celodenní výlet táborák
starší
út 24 mladší sobecký gen - Valenzová komunikace hlavonožců - Hrabáková invazní hra - Matějček Nový Zéland - Matějček
starší invazní hra - Matějček systém hub - Koukol mimetické komplexy - Straka
st 25 mladší mimetické komplexy - Straka půda - Gryndler zvuk - Kapsa  
starší patogeneze - Fišer zvuk - Kapsa půda - Gryndler
čt 26 mladší projekty projekty patogeneze - Fišer pohlavní choroby - Sedláčková
starší projekty projekty sobecký gen - Valenzová
27 mladší testy testy vyhodnocení projektů - konference vyhodnocení odbor. programu
starší testy testy
so 28   mimoodborný program
ne 29   odjezd


nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK
doc. RNDr. Petr Horák, katedra parazitologie - vybrané kapitoly z parazitologie,
RNDr. Blanka Zikánová, kat. genetiky a mikrobiologie - mikrobiologie, garant akce za PřF UK, vyúčtování finanční podpory.

2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně PřF UK
Mgr. Radek Fišer, kat. genetiky a mikrobiologie - bakteriální patogeneze,
Mgr. Magda Hrabáková, kat. zoologie - organizační zajištění mimoodborného programu, malakozoologie, zoologie bezobratlých, vedení samostatných projektů,
Mgr. Ondřej Koukol, kat. botaniky - hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, správa laboratoře, mykologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Tomáš Matějček, katedra fyzické geografie - ekologická simulační hra,
Mgr. Jindra Mourková, kat. zoologie - organizační zajištění odborného programu, ornitologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Jan Mourek, kat. zoologie - organizační zajištění soustředění a mimoodborného programu, vedení účetnictví, zoologie bezobratlých, vedení samostatných projektů,
Mgr. Lukáš Synek, kat. genetiky a mikrobiologie - fotografování, virologie,
Lucie Tučková, magisterský stupeň, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu, správa knihovny, vedení samostatných projektů,
Jakub Straka, magisterský stupeň, kat. entomologie - organizační zajištění odborného programu, entomologie, vedení samostatných projektů.

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK
RNDr. Milan Gryndler, Mikrobiologický ústav AVČR - biologické procesy v půdě,
RNDr. Vojtěch Kapsa, MFF UK - zvuk a jeho šíření.
MUDr. Veronika Sedláčková, nemocnice Liberec - organizace mimoodborného programu, zdravotnice.
Kateřina Černá, 2. ročník, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu - organizace mimoodborného programu, výtvarné dílny, vedení samostatných projektů,
Michal Chlad, 2. ročník, MFF UK - organizace mimoodborného programu, sportovní hry, vedení samostatných projektů,
Zdeňka Valenzová, 1. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - organizace mimoodborného a odborného programu, literární a dramatické hry, vedení samostatných projektů,
Zdeněk Vaněček, 2. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - organizace mimoodborného programu, sportovní hry, botanika, vedení samostatných projektů.


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Stejně jako v předchozích letech, i tentokrat máme milou povinnost poděkovat na tomto místě všem nakladatelstvím a dalším organizacím, které knižními dary podpořili Letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Janské lázně 2004. Mezi naše pravidlené sponzory patří nakladatelství: Scientia s.r.o. a Vesmír s.r.o., která věnovala odborné publikace z vlastní produkce.

     Ukázkové výtisky a předplatné časopisů poskytly vydavatelství:

  • Vesmír s.r.o.
  • Nadace Živa
  • National Geographic ČR
     Letos bychom rádi poděkovali i nakladatelstvím Paseka a Slovart za populárně vědecké tituly z vlastní produkce.


Účastníci s knižními odměnami

Jsme velmi vděčni za tyto dary. Díky nim jsme schopni udržet vysokou úroveň našich soustředění a nás pořadatele těší,
že můžeme vhodným způsobem ocenit snahu a píli našich účastníků.


nahoru ^