Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

 

* Soustředění
* Přehled odborného programu
* Kdo se na soustředění podílel

 

* Poděkování sponzorům
* Závěrečná zpráva

 3. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne
Račice, 17.7. - 30.7. 2000


     Co všechny účastníky spojovalo, byl zájem o biologii, touha dozvědět se víc než ve škole a možnost si takzvaně všechno "osahat" nebo vidět na vlastní oči. Společná snaha lektorů byla předat účastníkům nové vědomosti co nejzajímavější formou. Leckterý lektor si určitě přál, aby zrovna jeho zaměření nadchlo účastníky nejvíce, ale ne vždy se to splnilo. Přesto desítky děkovných dopisů hovoří jasně. Kdo chtěl, tak si odvezl vědomosti a znalosti, pro něž našel brzy ve škole uplatnění a které v něm ještě více prohloubily zájem o biologii. Vedle odborného programu byla, jako ostatně v každém ročníku, podstatnou částí soustředění celotáborová hra, tentokrát jsme putovali proti proudu času za tajemným odkazem kmene Thétů.

     Celé soustředění by stěží proběhlo nebýt finanční i materiální podpory Biologické sekce PřF UK, která celé soustředění zaštítila.Víte, to bylo tak...


Naše přechodné bydliště


Okolní krajina


Odborný program

Přednášky probíhaly v laboratoři ...

... v jídelně ...

... za pěkného počasí i venku ...

... a když nebylo místo nikde, spokojila se Magda i s chodbou.

Hodně času trávili účastníci u mikroskopu ...

... a nebo binokulární lupy. Mikrosvět ukrývá lecjaká tajemství!

Pitva hlemýždě s odborným výkladem našeho dvorního malakologa - Magdy.


A to jsme už u závěreční konference, na které účastníci prezentovali výsledky své dvoutýdenní práce na samostatných projektech.

Katka představuje hlenky nasbírané v okolí i vypěstované ve vlhké komůrce, které navíc spolu s Mirkou a Janou určily. Věřte mi, že to nebylo vůbec jednoduché.

Malakologický tým představuje výsledky malakologického průzkumu v oblasti.

Ornitologická sekce při referování o zajímavém etologickém pozorování - teritorialita červenky obecné.

Všechny přítomné "kapacity" pečlivě zhodnotily předkládané výsledky projektů. Jak je vidět, dobrá nálada na konferenci nechyběla.
     Součástí soustředění byl i nesmírně bohatý a pestrý mimoodborný program.


     Snad jenom jako drobné přiblížení atmosféry - večeře v dobovém oblečení.


...tak takové to tedy bylo.


A to už je opravdu všechno. Najdete se?


nahoru ^

Odborný program

den skupina 8.40-10.10 10.20-11.45 13.00-14.30 20.00-22.00
po 17.7. mladší příjezd zadání samostatných prací mimoodborný program
starší
út 18.7. mladší botanika - Radim Hédl konzultace projektů
starší mikrobiologie - Blanka Zikánová
st 19.7. mladší mikrobiologie - Blanka Zikánová mykologická vycházka - Ondřej Koukol bioritmy - doc. H. Illnerová

labyrint
starší botanika - Radim Hédl molekulární biologie - Pavla Fabiánová
čt 20.7. mladší samostatná práce na zadaných projektech molekulární biologie - Pavla Fabiánová řečnická fóra
starší mykologická vycházka - Ondřej Koukol
pá 21.7. mladší celodenní výlet sex. výchova - Jana Teturová
starší
so 22.7. mladší půdní biologie - Jan Mourek volitelný program táborák
starší ornitologie - Jindra Fišerová biologie buňky - Tomáš Mráček
ne 23.7. mladší samostatná práce na zadaných projektech vyhodnocení mikrobiologie - Blanka Zikánová právo v ŽP - Jana Vildová, Hana Kosová
starší
po 24.7. mladší ornitologie - Jindra Fišerová biologie buňky -Tomáš Mráček volitelný program řečnická fóra

práce v laboratoři
starší půdní biologie - Jan Mourek
út 25.7. mladší celodenní výlet odborný práce v laboratoři
starší
st 26.7. mladší přednáška z parazitologie - Libor Mikeš parazitologie - Libor Mikeš samostatná práce na zadaných projektech sepisování prací

práce v laboratoři
starší malakologie - Magda Hrabáková
čt 27.7. mladší malakologie -Magda Hrabáková evoluce života - Anton Markoš rostl., živ. a houby - Fatima Cvrčková povídání o životě - Markoš, Cvrčková, Mikeš, Zikánová
starší parazitologie - Libor Mikeš rostl., živ. a houby - Fatima Cvrčková evoluce života - Anton Markoš
pá 28.7. mladší testy konference vyhlášení výsledků testů mimoodborný program
starší
so 29.7. mladší mimoodborný program ukončení soustředění
starší
ne 30.7. mladší odjezd
starší


nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK
RNDr. Blanka Zikánová, kat. genetiky a mikrobiologie - mikrobiologie, garant akce za PřF UK, vyúčtování finanční podpory
RNDr. Fatima Cvrčková, Dr. rer. nat., kat. fyziologie rostlin - fenomén říše rostlin, živočichů a hub
RNDr. Anton Markoš, CSc., Centrum teoretických studií UK - evoluce života na Zemi
Mgr. Libor Mikeš, kat. parazitologie - parazitologie

2. Studenti PřF UK
Bc. Jan Mourek, kat. zoologie - garance odborného programu, půdní biologie, zoologie bezobratlých
Jindra Fišerová, kat. zoologie - organizační zajištění tábora, ornitologie, určování lebek savců
Magda Hrabáková, kat. zoologie - organizační zajištění tábora, malakozoologie, pitva plzáka
Ondřej Koukol, kat. botaniky - organizační zajištění tábora, botanika nižších rostlin, mykologie
Bc. Radim Hédl, kat. botaniky - botanika a geobotanika
Bc. Milan Řezáč, kat. zoologie - botanika, zoologie bezobratlých
Mgr. Tomáš Mráček, kat. fyziologie živočichů - biologie buňky
Mgr. Zdeněk Papoušek, kat. zoologie - entomologie
Mgr. Leoš Šizling, kat. filosofie a dějin přírodních věd - vývoj a ovlivňování matematiky a biologie

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK
Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., MFF UK - hlavní vedoucí tábora
Doc. Helena Illnerová, AV ČR - biorytmy
MUDr. Jana Teturová - táborová zdravotnice
Hana Kosová, FF a PF UK - právo a životní prostředí
Jana Vildová, PF UK - právo a životní prostředí
Muc. Pavla Fabiánová, II. LF UK - molekulární biologie
Jaromír Lešo - mimoodborný program
Veronika Nohavová - mimoodborný program


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Na tomto místě bychom chtěli upřímně poděkovat všem organizacím, které hmotným darem podpořili naše soustředění Račice 2000:

  • Nakladatelství Vesmír, s. r. o., za zajímavé knihy z jejich produkce, ukázkové výtisky časopisu Vesmír a trojí půlroční předplatné.
  • Nakladatelství Scientia, s. r. o., za tři výtisky knihy Buchar J. a kol., 1995: Klíč k určování bezobratlých.
  • Správě CHKO Křivoklátsko za informační materiály a odborné publikace o přírodě Křivoklátska.
  • Knihkupectví Miroslav Wimmer, Zdravotnická literatura za další zajímavé knihy.
     Těmito hodnotnými dárky jsme odměnili vítěze závěrečné odborné soutěže.


nahoru ^

Závěrečná zpráva

     Závěrečná zpráva ke stažení zde.


nahoru ^