Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

Soustředění

Fotografické vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům9. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Nekoř 30.7. - 13.8. 2006

     Kubánskou revoluci a vítězství socialismu na "Ostrově svobody", Studenou válku a atomový poplach, čerstvé hity Beatles a Boba Dylana, agitační budovatelské plakáty a vzápětí nefalšovanou brigádu, tvrdý přijímač ve Spojených státech amerických a přesuny vietnamských partyzánů počas Vietnamské války, rozkrádání nejen socialistického majetku, koncert na Woodstocku, mapování postupu vojsk Varšavské smlouvy během srpnové invaze a spoustu dalších dobrodružství jsme zažili během letošního letního soustředění v podhůří Orlických hor v Nekoři.
     Ptáte se, co měly všechny aktivity společného? No přece to, že se udály v 60. létech minulého století! Toto období plné událostí, které měly celosvětový dopad, nám přineslo nepřeberné množství inspirace na hry, hrátky a jiné aktivity počas soustředění. Díky téměř nevyčerpatelné ochotě a podpoře pana správce ŠvP Nekoř se nám povedlo objekt školy v přírodě a přilehlé okolí měnit dle potřeby tak, že iluze místa a času byla vždy téměř dokonalá.

     Odborný program, sestával z přednášek, cvičení a exkurzí zaměřených především na Stavbu a funkci

     Pestrý odborný program zajistili svými přednáškami například Mgr. Martin Kuthan z Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK, který se letos zhostil oblíbené molekulární biologie. Do molekulární biologie zabrousil i RNDr. Vojta Kapsa z Katedry optiky MFF UK, který přednášel o fotosyntéze z hlediska procesů probíhajících na molekulární urovni. Na "buněčnou úroveň" jsme se dostali na přednášce a praktikách RNDr. Blanky Zikánové z Katedry genetiky a mikrobiologie PřF UK a také díky Mgr. Tomovi Mráčkovi z Fyziologického ústavu AVČR jenž se zaměřil na na energetický metabolismus buněk a organizmů. Aby nebylo toerie přáliš, pod dohledem Pavlíny Brettlové měli účastníci možnost shlédnout velmi zajímavé histologické preparáty různých živočišných tkání. Nezůstalo pouze u živočišné tkáně, během praktik s Mgr. Zuzkou Lenochovou z Katedry fyziologie rostlin PřF UK si účastníci mohli sami obarvit chloroplasty v mechu, chromoplasty v buňkách květních plátků a další objekty. Na "orgánovou úroveň" jsme se přenesli s Mgr. Hankou Kolesovou z 1.LF UK, která přivezla plný batoh kostí a jejich demonstraci doprovodila odborným výkladem. Rostlinné morfologie se zhostil Zdeněk Vaněček z Biologické fakulty JČU a účastníci rovněž absolvovali botanickou vycházku s Doc. Lubošem Hroudou, vedoucím Katedry botaniky PřF UK. Příjemné a úsměvné zabroušení do etymologie nejen biologických druhů nám zprostředkovala Petra Kodišová z Filozofické fakulty UK.

     Velmi pestré byly letošní čtyři večery s promítáním obrázků z cest. Na několik hodin jsme se mohli přesunout na Altaj (Martin Kuthan), na Aljašku (Tom Mráček a Hanka Kosová), do Venezuely (Petr Janšta a Zuzka Musilová) a také znovu procestovat místa, která navštívil Lukáš Synek, toho času na (Hedvábné stezce)

     Na konci stránky naleznete kompletní přehled přednášek a praktik v samostatném odkazu a také seznam projektů, které účastníci řešili v průběhu soustředění.


nahoru ^

Seznam projektů

Dýchací orgány vodního hmyzu, aneb voda plícím nesvědčí
Konzultanti: Jan Mourek, Petr Janšta
Řešitelé: Tereza Poláčková, Petra Sumová, Šárka Mikátová

Každý cvrká jinak, aneb jak stridulují naši rovnokřídlí
Konzultanti: Petr Janšta, Jan Mourek
Řešitelé: Tomáš Musil, Jindřich Prach, Anna Elexhauserová

Savci v okolí Nekoře
Konzultanti: Jindra Mourková, Petr Janšta
Řešitelé: Pavlína Pánová, Veronika Sieglová, Jakub Šoltézs

Dendrochronologie
Konzultant: Lucie Tučková
Řešitelé: Miloslav Duchoslav, Marie Pospíšková, Marie Kalvová

Mechorosty okolí Nekoře
Konzultant: Eva Novozámská
Řešitelé: Jitka Bílá, Marie Ráčková, Jonáš Horáček

Ověření pravdivosti reklamního tvrzení experimentem
Konzultant: Blanka Zikánová
Řešitelé: Michaela Hornová, Kristýna Minářová, Kateřina Englerová

Stanovení fyziologických vlastností pekařských kultur kvasinek
Konzultant: Blanka Zikánová
Řešitelé: Vojtěch Duchoslav, Vojtěch Stráník, Jiří Stariat

Rozdíly počtů hub v lesní a luční půdě
Konzultant: Ondřej Koukol
Řešitelé: Eliška Sochůrková, Michael Mikát

Citlivost různých druhů hub k mědi
Konzultant: Ondřej Koukol
Řešitelé: Jan Smyčka, Zuzana Egertová

Šnečí kouzla, aneb kam a jak mizí ulity
Konzultant: Magda Hrabáková
Řešitelé: Markéta Kubánková, Martina Chvílová, Dan Leština

Fotosynteza vodních rostlin
Konzultant: Pavlína Brettlová
Řešitelé: Hana Svěchová, Markéta Kučerová, Aneta Bauerová

Historie využití krajiny a zaměstnání obyvatel obce Nekoř za posledních cca 100let
Konzultant: Štěpán Přidal
Řešitelé: Andrea Benedová, Jana Tomšová, Jiří Šmahel


nahoru ^

Odborný program

den   skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 30.7.   příjezd účastníků Kubánská revoluce
po 31.7. jiskry Mikrobiologie praktika - Zikánová Fyziologie hmyzu - Janšta Molekulární biologie - Kuthan Altaj - Kuthan
pionýři Molekulární biologie - Kuthan Hydrobiologická vycházka - Mourek Mikrobiologie praktika - Zikánová
út 1.8. jiskry projekty  
pionýři
st 2.8. jiskry celodenní výlet MIMO
pionýři
čt 3.8. jiskry Histologie - Brettlová První pomoc - Klenovcová Morfologie rostlin - Vaněček  
pionýři Morfologie rostlin - Vaněček Histologie - Brettlová První pomoc - Klenovcová
4.8. jiskry práce na projektech Venezuela - Janšta
pionýři
so 5.8. jiskry Adaptace rostlin - JanovskýFotosyntéza - KapsaBioenergetika - Mráček  
pionýři Naše ryby - Musilová Bioenergetika - Mráček Fotosysntéza - Kapsa
ne 6.8. jiskry volnoBotanická vycházka - HroudaNaše ryby - Musilová  
pionýřiAdaptace rostlin - JanovskýBotanická vycházka - Hrouda
po 7.8. jiskry práce na projektech Venezuela - Janšta
pionýři
út 8.8. jiskry Mikrobiologie přednáška - Zikánová Antropologie - Kolesová Histochemické barvení rostlin - Lenochová, Koukol  
pionýři Histochemické barvení rostlin - Lenochová, Koukol Mikrobiologie přednáška - Zikánová Antropologie - Kolesová
st 9.8. jiskry Hydrobiologická vycházka - Mourek Etymologie - Kodišová MIMO  
pionýři Etymologie - Kodišová Fyziologie hmyzu - Janšta
čt 10.8. jiskry projekty  
pionýři
11.8. jiskry testy vyhodnocení projektů - odborná konference vyhodnocení testů
pionýři
so 12.8.   mimoodborný program
ne 13.8.   odjezd

nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK

RNDr. Blanka Zikánová, katedra genetiky a mikrobiologie - mikrobiologie, garant akce za UK, PřF, vyúčtování finanční podpory
Mgr. Martin Kuthan, katedra genetiky a mikrobiologie - přednáška Molekulární biologie

2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně PřF UK

Pavlína Brettlová, 2. roč., obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, vedení samostatných projektů, přednáška Histologie,
Mgr. Magda Hrabáková, postgraduální studium, katedra zoologie - organizační zajištění mimoodborného programu, malakozoologie, zoologie bezobratlých, vedení samostatných projektů,
Zdeněk Janovský, 2 roč., obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného i mimoodborného programu, přednáška Adaptace rostlin, botanika,
Petr Janšta, magisterské studium, katedra zoologie - organizační zajištění odborného programu, vedení projektů, přednáška Fyziologie hmyzu, entomologie,
Mgr. Ondřej Koukol, postgraduální studium, katedra botaniky - hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění, odborného programu i mimoodborného programu, mykologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Jan Mourek, postgraduální studium, katedra zoologie - organizační zajištění soustředění a mimoodborného programu, vedení účetnictví, zoologie bezobratlých, hydrobiologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Jindra Mourková, postgraduální studium, katedra zoologie - organizační zajištění odborného programu, Zuzana Musilová, magisterské studium, katedra zoologie - přednáška Ichtyologie
Eva Novozámská, 2. roč., obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, vedení samostatných projektů,
Štěpán Přidal, 3. ročník, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů,
Lucie Tučková, 4. ročník, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů, zdravotnice v průběhu soustředění,
Mgr. Zuzana Lenochová, postgraduální studium, Katedra fyziologie rostlin - praktikum Histochemické barvení rostlin.

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK

Kateřina Černá, 4. ročník, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu - organizace mimoodborného programu, výtvarné dílny,
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta, UK - přednáška Fotosyntéza,
Lucie Klenovcová, 2. ročník, 1. Lékařská fakulta, UK - přednáška První pomoc,
Petra Kodišová, 2. ročník UK, Filozofická fakulta - přednáška Etymologie,
Mgr. Tomáš Mráček, Mikrobiologický ústav AVČR - přednáška Bioenergetika,
Zdeněk Vaněček, 4. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - organizace odborného programu, botanika, přednáška Morfologie rostlin,
Mgr. Hana Kolesová - postgraduální ročník UK, 1. Lékařská fakulta, přednáška Antropologie.


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Na tomto místě se stalo tradicí poděkovat vydavatelstvím a nakladatelstím odborné a popularizační literatury za sponzorské dary. Ani letos tomu nebude jinak. Velmi si vážíme přízně, kterou nám již několik let projevují projevují redakce časopisu Živa a Vesmír s. r. o. , které věnovaly ukázkové výtisky, předplatné časopisů a několik CD s obsahem starších ročníků. Díky ukázkovým výtiskům se mohli všichni účastníci seznámit s témito populárně naučnými časopisy.

Podobnou věrnost nám opět zachovalo i nakladatelství Paseka, které věnovalo tituly z vlastní produkce, především knihy z edice Fénix a dále obrazové atlasy.

Účastníci s knižními odměnami

Věřím, že díky této kvalitní literatuře se našim účastníkům otevře brána do oborů, které třeba nepatří mezi jejich specializace, ale rozhodně stojí za to se s nimi seznámit.


nahoru ^