Sdružení ARACHNE z.s.
About us in English

logo arachne  
 
 

     Sdružení Arachne, z.s. je spolek, který pod záštitou Biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pořádá nejrůznější biologická soustředění pro středoškoláky. Studenti se zde seznamují nejen s různými disciplínami biologie ve formě přednášek, praktických cvičení a exkurzí, ale také se aktivně zapojují do vlastních výzkumných projektů. Současně se během soustředění všichni mohou zúčastnit i mimoodborného programu, který podporuje tvořivost, fantazii, sportovní vyžití i týmového ducha.

     Během roku se konají zpravidla tři akce – jarní, letní a podzimní. Jarní soustředění je zaměřené především na odborné výlety a vycházky a trvá většinou pět dní. Letní soustředění se koná obvykle na přelomu července a srpna po dobu 14 dní. Jeho náplní je jak odborný, tak i mimoodborný program. Na tzv. podzimním Arachne, probíhajícím vždy během podzimních prázdnin, jsou pak upřednostněny opět terénní exkurze a mimoodborný program. Na všechna soustředění jsou zváni odborní lektoři z řad pedagogů a studentů PřF UK a dalších vědeckých institucí z ČR.

V roce 2020 nás čeká:

     Zimní Arachne
     Kdy: 14.-19. 2.
     Kde: Rejvíz, Jeseníky
     Přihlašování: už proběhlo

     Jarní Arachne
     zrušeno :(

     Letní Arachne
     Kdy: 25. 7.-8. 8.
     Kde: Oucmanice
     Přihlašování: už proběhlo

     Podzimní Arachne
     Kdy: 13. 11.-17. 11.
     Kde: Jizerka
     Přihlašování: zatím ne


Soustředění Arachne jsou pořádána za podpory: