Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

logo arachne  
 
 

     Sdružení Arachne, z.s. je spolek, který pod záštitou Biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pořádá nejrůznější biologická soustředění pro středoškoláky. Studenti se zde seznamují nejen s různými disciplínami biologie ve formě přednášek, praktických cvičení a exkurzí, ale také se aktivně zapojují do vlastních výzkumných projektů. Současně se během soustředění všichni mohou zúčastnit i mimoodborného programu, který podporuje tvořivost, fantazii, sportovní vyžití i týmového ducha.

     Během roku se konají zpravidla tři akce – jarní, letní a podzimní. Jarní soustředění je zaměřené především na odborné výlety a vycházky a trvá většinou pět dní. Letní soustředění se koná obvykle na přelomu července a srpna po dobu 14 dní. Jeho náplní je jak odborný, tak i mimoodborný program. Na tzv. podzimním Arachne, probíhajícím vždy během podzimních prázdnin, jsou pak upřednostněny opět terénní exkurze a mimoodborný program. Na všechna soustředění jsou zváni odborní lektoři z řad pedagogů a studentů PřF UK a dalších vědeckých institucí z ČR.

V roce 2023 nás čeká:


     Jarní Arachne
     Kdy: 6. – 10. 4.
     Kde: Základna Asgard
     Přihlašování: již proběhlo

     Letní Arachne
     Kdy: 5. – 19. 8.
     Kde: Oldřichov v Hájích
     Přihlašování: již proběhlo


     Podzimní Arachne
     Kdy: 25. – 29. 10.
     Kde: Těchobuz
     Přihlašování: Spuštěno zde


Soustředění Arachne jsou pořádána za podpory: