Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

V září roku 2004, tedy přesněji 10. - 13. 9. 2004 se ve Španělském městě Pamplona
konala již 9. mezinárodní konference Evropského dvoru pro vysoké nadání, neboli:... a samo sebou, že na ní Sdružení Arachne nemohlo chybět!
Následující povídání shrnuje velmi stručně přípravu a účast Mgr. Onřeje Koukola a Mgr. Jana Mourka na konferenci:

    O této konferenci jsme se s Honzou dozvěděli již v roce 2003 a tak jsme měli dost času na to zvážit, zda se jí zúčastníme a budeme na ní prezentovat činnost Sdružení Arachne. Rozhodnout o naší účasti nám nakonec trvalo velice krátce a nejvíce času zabralo sepsání abstraktů. Dohodli jsme se, že pojedeme oba, přičemž Honza bude prezentovat poster zaměřený na řešení samostatných odborných projektů na letních soustředěních Sdružení Arachne a já budu mít souhrnou přednášku o letním soustředění.

    Poslali jsme tedy dva abstrakty a nastalo čekání trvající několik měsíců a zakončené skvělou zprávou - oba naše příspěvky byly přijaty! Následovala naše registrace na konferenci, shánění peněz na cestu a na registrační poplatek a v poslední řadě také vytvoření posteru a prezentace na přednášku. Zahraniční konference je dosti nákladná záležitost a tak jsme uvítali, že nás finančně podpořila Katedra didaktiky a učitelství biologie na PřF UK, za což bychom ji na tomto místě chtěli poděkovat. Využili jsme rovněž možnosti zažádat o finanční výpomoc od organizátorů konference. Díky naší žádosti a přímluvě ze strany Dr. Vondrákové, která je prezidentkou Společnosti pro talent a nadání, české pobočky Evropského dvoru pro vysoké nadání (ECHA), nám byl snížen registrační poplatek a nic už nebránilo naší cestě do Španělska.

    Na konferenci bylo prezentováno několik desítek příspěvků týkajících se blíže či alespoň okrajově talentovaných a nadaných studentů všech věkových kategorií. Několik přednášek bylo vyhrazeno i méně známým učebním metodám, jako je výuka po internetu (tzv. distance learning nebo e-learning) a také obecnějším otázkám kolem současné situace ve vzdělávání, přístupu ke studentům (nejen těm talentovaným) a legislativě.

    Když bych měl shrnout naší prezentaci na konferenci, myslím, že můžu s jemnou dávkou samochvály říct, že byla úspěšná. Oba naše příspěvky sklidily zasloužený zájem. Zasloužily se o to především velmi pěkně graficky vyvedený poster a poutavá přednáška s mnoha obrázky, které kontrastovaly s převážně suchopárnými prezentacemi většiny účastníků. Podařilo se nám navázat kontakt s řadou kolegů ze sousedních zemí (hlavně Německo a Rakousko), kteří organizují velmi podobná soustředění a kurzy. Zároveň jsme byli potěšeni zájmem ze strany kolegů nejen z Evropy, ale i z Asie, kteří ocenili náš přístup k neformálnímu vzdělávání v oblasti přírodních věd. Uvidíme, zda se nám budou tyto kontatky v budoucnu hodit a podaří se nám navázat užší spolupráci se podobně zaměřenými organizacemi v zahraničí.

Ondra "Bobo" Koukol


    Pokud máte zájem, k dispozici je abstrakt přednášky, příspěvek vycházející z posteru zařazený do CD z konference a ještě krátký článek o našich dojmech z konference, který vyšel ve zpravodaji ECHA News, vol. 18(2): 10-11 (všechno v angličtině).