Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

Soustředění

Fotografické vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům11. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Antonínov 27.7. - 10.8. 2008

     Oblast kolem Josefova Dolu a Antonínova je už od pradávna místními považovaná za "nočník" Jizerských hor. Sami jsme se o tom mohli přesvědčit již v roce 2002. Také letos se konal již 11. ročník Letního biologického soustředění pro středoškoláky Arachne v těchto končinách! Připraveni na déšť, usídlili jsme se ve Škole v přírodě Antonínov, která se na celých 14 dní stala jeskynní Arachnodontů, početného kmene vedeného novopečeným hlavním náčelníkem PRAjanŠTÍKEM, neboli PraŠtíkem, neboli Petrem Janštou.


     Ano, jak již tušíte, v letošním roce byl mimoodborným programem Pravěk. Všichni účastníci si osvojili prazáklady výměnného obchodu, prošli si stezkou pravěkeho lovce, zjistili, jak obtížné je ulovit praveverku či přemoci prakobraza a jak je nesnadné ochránit prales před různými tržněekonomickými lobby různých těžařských praskupin ....


      Stěžejní pohybovou aktivitou se stal lakrosový turnaj, do kterého se většina členů kmene zapojila s obrovským nasazením, leckdy i na úkor vlastního zdraví ... Vyčerpaní účastníci pak nabyli nové síly při tradičních, ale velmi příjemných aktivitách jako komponovaný literárně hudební večer, řečnická fóra nebo "rychlodivadlo".


     Déšt se nás nakonec snažil zaskočit až poslední dny, kdy se konala závěrečná hra inspirovaná vývojem člověka. Do cíle dorazili všichni i přes nepřízeň počasí a ačkoliv několik skupinek "uvízlo" ve vývoji na stupni neandrtálců, Homo habilis a Homo erectus, našli se i tací, kteří dosáhli kýženého vývojového stupně Homo sapiens sapiens.


     Odborný program se skládal z přednášek a praktik týkajících se převážně tématu ochranářská biologie "Conservation biology". Většina přednášek a cvičení v podání magisterských a doktorandských studentů oboru biologie na PřF UK a PřF JČU sklidila velký úspěch. Velmi pozitivní ohlasy měly i odborné lekce v podání pedagogů ze zmíněných institucí, mnohdy významných českých vědců ve svém oboru. Zmínit můžeme například Doc. Jiřího Neustupu, PhD., Doc. RNDr. Jitku Vilímovou, CSc., Prof. RNDr. Jana Zimu, DrSc. a nebo Mgr. Martina Konvičku, PhD. Jako další představil na své přednášce přímé využití ochranářské genetiky v praxi Mgr. Josef Bryja, PhD. (Ústav Biologie obratlovců AVČR) a RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. (Mikrobiologický ústav AVČR) se podělil s účastníky o informace o houbách využívaných v lidovém léčitelství.


     Odborný i mimoodborný program zpestřili i dva Edové, a to živý pes Eda Martina Konvičky a gumový tyranosaurus Eda Filipa Koláře. Že by se v Českých Budějovicích nastala doba "Edová"?


     Ve volných chvílích všichni účastníci pilně pracovali na odborných projektech pod vedením svých konzultantů. Získané výsledky z mnohdy náročného bádání byly představeny na závěrečné "poster session", která se, stejně jako loni, velmi vydařila. Vlastní prezentace byla často doplněna i praktickou ukázkou, například ochutnávkou kozích sýrů s ušlechtilou plísní na povrchu! Závěrečným testem jsme si prověřili znalosti nabyté účastníky v průběhu soustředění a všichni řešitelé byli odměněni hodnotnými cenami získanými od našich věrných sponzorů.nahoru ^

Seznam projektů

Kvasíš, kvasím, kvasíme
Konzultant: Víťa Plocek
Řešitelé: Iveta Čechová, Eliška Sochůrková

Bakterie v okolí lidských sídel
Konzultanti: Blanka Zikánová (Víťa Plocek)
Řešitelé: Michael Mikát, Zuzana Novosadová, Jana Pilátová

Výroba sýra
Konzultant: Ondřej Koukol
Řešitelé: Vojtěch Duchoslav, Marie Kalvová, Markéta Kubánková

Fungicidní látky v přírodě a v obchodě
Konzultant: Ondřej Koukol
Řešitelé: Kateřina Lacinová, Jana Malinská

Species- area relationship v různých biotopech
Konzultanti: Filip Kolář (Zdeněk Vaněček)
Řešitelé: Jan Smyčka, Alena Ryšavá

Souvislost souboru makrozbytků rostlin nalezených ve svrchní vrstvě půdy a současné flóry v okolí
Konzultant: Zdeněk Vaněček
Řešitelé: Tereza Poláčková, Marie Pospíšková, Martin Prach, Jana Vinšová

Světlo - stín a co s tím?
Konzultant: Eva Novozámská
Řešitelé: Klára Bochníčková, Martina Chvílová, Hana Sedláčková

Lyžařské středisko
Konzultant: Lucie Tučková
Řešitelé: Eliška Misárková, Marie Nushartová

Chuťové a mechanické smysly mouchy
Konzultanti: Martin Fikáček (Petr Janšta)
Řešitelé: Anna Elexhauserová, Kateřina Englerová, Petr Homolka

Savci v okolí Antonínova
Konzultant: Petr Janšta
Řešitelé: Jana Bílková, Jiří Hadrava, Eva Konopásková, Jana Světlíková

Bezobratlí Jedlového potoka I.
Konzultanti: Petr Janšta (Martin Fikáček)
Řešitelé: Šárka Mikátová, Tomáš Siegel, Petra Sumová

Bezobratlí Jedlového potoka II.
Konzultanti: Petr Janšta (Martin Fikáček)
Řešitelé: Dan Leština, Dora Nováková, Jakub Šoltész


nahoru ^

Odborný program

den   skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 27.7.   příjezd účastníků seznamky
po 28.7. sběrači Genové inženýrství - Synek (T) Probiotika - Zikánová (T) Mikrobiologie - Plocek (P) Ostrov Sokotra - Synek
lovci Entomologie - Fikáček, Janšta (P) Genové inženýrství - Synek (T) Biodiverzita hub - Koukol (T)
út 29.7. sběrači projekty Studium na PřF UK - Vilímová; Strom života - Zima
lovci
st 30.8. sběrači Houby a medicína - Gabriel (T) Do pravěku mol. biol. - Kuthan (T) Šíření mikroorg. - Neustupa (T) Nejen za houbami do Číny - Gabriel
lovci Do pravěku mol. biol. - Kuthan (T) Šíření mikroorg. - Neustupa (T) Houby a medicína - Gabriel (T)
čt 31.7. sběrači celodenní výlet MIMO  
lovci
1.8. sběrači Projekty Ichtyologie - Musilová (P)  
lovci Biologické hrátky - Novozámská, Brettlová (T)
so 2.8. sběrači Entomologie - Janšta, Fikáček (P) Biologické hrátky - Novozámská, Brettlová (T) Projekty  
lovci Probiotika - Zikánová (T) Mikrobiologie - Plocek (P)
ne 3.8. sběrači Biodiverzita hub - Koukol (T)Ochranářská genetika - Bryja (T) Ochrana přírody ČR - Konvička (T)  
lovci Biogeografie - Musilová (P) Etymologie - Kodišová (T) Ochranářská genetika - Bryja (T)
po 4.8. sběrači Etymologie - Kodišová (T) Metapop. biol. a div. korýšů - Juračka (T) Histologie I. - Mourek (P)  
lovci Histologie I. - Mourek (P) Ochrana přírody ČR - Konvička (T) Metapop. biol. a div. korýšů - Juračka (T)
út 5.8. sběrači Celodenní výlet odborný  
lovci
st 6.8. sběrači Histologie II. - Mourek (P) Botanická vycházka - Kolář (P) Paleobotanika - Kuneš (T)  
lovci Paleobotanika - Kuneš (T) Histologie II. - Mourek (P) Botanická vycházka - Kolář (P)
čt 7.8. sběrači projekty  
lovci
8.8. sběrači testy vyhodnocení projektů - odborná konference vyhodnocení testů
lovci
so 9.8.   mimoodborný program
ne 10.8.   odjezd

nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci UK, PřF

Mgr. Petr Janšta, Katedra zoologie, postgraduální studium - hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, zoologie, vedení samostatných projektů;
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Katedra botaniky - organizační zajištění soustředění, odborného i mimoodborného programu, mykologie, vedení samostatných projektů;
Mgr. Petr Kuneš, PhD., Katedra botaniky - přednáška Paleobotanika;
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie - přednáška Do pravěku molekulární biologie, částečné zajištění mimoodborného programu;
Doc. RNDr. Jiří Neustupa, PhD., Katedra botaniky - přednáška Šíření mikroorganizmů;
Mgr. Lukáš Synek, PhD., Katedra fyziologie rostlin - částečné zajištění mimoodborného programu, přednáška Genové inženýrství a cestovatelská přednáška o ostrově Sokotra;
Doc. RNDr. Jitka Vilímová, CSc., Katedra zoologie - přednáška Studium na PřF UK;
RNDr. Blanka Zikánová, Katedra genetiky a mikrobiologie - přednáška Probiotika, garant akce za UK, PřF, vyúčtování finanční podpory, vedení samostatných projektů;
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., Katedra zoologie - přednáška Strom života.

2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně UK, PřF

Bc. Pavlína Brettlová, 1. ročník NMGR, obor Biologie odborná - částečné zajištění mimoodborného programu, přednáška Biologické hrátky;
Mgr. Martin Fikáček, Katedra zoologie, postgraduální studium - přednáška Entomologie, vedení samostatných projektů, zoologie bezobratlých;
Bc. Petr Juračka, 1. ročník NMGR, obor Biologie odborná - přednáška Metapopulační biologie a biodiverzita korýšů;
Mgr. Jan Mourek, částečné zajištění mimoodborného programu, praktika Histologie I. a II., zoologie bezobratlých, hydrobiologie;
Mgr. Zuzana Musilová, postgraduální studium, Katedra zoologie - přednáška Ichtyologie a Biogeografie;
Bc. Eva Novozámská, 1. ročník NMGR, obor Biologie odborná - vedoucí mimoodborného programu, organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, přednáška Biologické hrátky, vedení samostatných projektů a účetnictví, bryologie;
Bc. Vítezslav Plocek, 1. ročník NMGR, obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, praktikum Mikrobiologie, vedení samostatných projektů;
Štěpán Přidal, 4. ročník, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu;
Bc. Dagmar Říhová1. ročník NMGR, obor Biologie odborná - částečné zajištění mimoodborného programu, zoologie bezobratlých;

3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF

Mgr. et Mgr. Josef Bryja, PhD., Ústav biologie obratlovců AVČR - přednáška ochranářská genetika;
Kateřina Černá, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu, VOŠ pedagogická - částečné zajištění mimoodborného programu, výtvarné dílny;
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., Mikrobiologický ústav AVČR - přednáška Houby a medicína a Nejen za houbami do Číny;
Mgr. Zdeněk Vaněček, 2. ročník, PGS PřF JČU - Botanická vycházka a botanika, vedení samostatných projektů;
Doc. RNDr. Martin Konvička, PhD., Entomologický ústav AVČR - přednáška Ochrana přírody v ČR;
Mgr. Lucie Tučková, Odbor životního prostředí, Krajský úřad Středočeského kraje - organizační zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů;
Jan Volek , 4. ročník, 2. LF UK - zdravotník soustředění, částečné zajištění mimoodborného programu.

nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Na tomto místě se stalo tradicí poděkovat vydavatelstvím a nakladatelstím odborné a popularizační literatury za sponzorské dary. Ani letos tomu nebude jinak. Velmi si vážíme přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisu Živa a Vesmír s. r. o. , které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Díky ukázkovým výtiskům se mohli všichni účastníci seznámit s témito populárně naučnými časopisy.

Podobnou věrnost nám opět zachovalo i nakladatelství Paseka, které věnovalo tituly z vlastní produkce, především knihy z edice Fénix.

Účastníci s knižními odměnami

Věřím, že díky této kvalitní literatuře se našim účastníkům otevře brána do oborů, které třeba nepatří mezi jejich specializace, ale rozhodně stojí za to se s nimi seznámit.


nahoru ^