Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

Soustředění

Foto i video vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům Zpěvníček12. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Chaloupky, 2.8. - 16.8. 2009


     Letos jsme s již 12. letním odborným biologickým soustředěním Arachne zavítali do malebné krajiny Českomoravské vysočiny. Konkrétně se soustředění konalo v krásných prostorách Střediska ekologické výchovy Chaloupky v blízkosti obce Kněžice (okres Jihlava) v termínu 2.-16. srpna 2009.


     Protože téma mimoodborného programu bylo pro tentokrát zámořské objevy, přirazilo k břehům Chaloupek spousta nejrůznějších námořníků, kapitánů, důstojníků, kormidelníků, lodních lékařů a kuchařů, plachtařů, plavčíků, rybářů i dalších. Ihned po přistání si všichni námořníci vytvořili posádky pod vedením svých kapitánů. Poté následovalo stavění lodí, narukování a práce ve službách Královské geografické společnosti, hledání majáku při rozpoutání obrovské mořské bouřky. Učástníci si také vyzkoušeli úskalí a pozitiva různých výměnných obchodů při převozu exotického i tuzemského zboží, jak je obtížné cestovat s nějakým tělesným handicapem a mnohé další.


     Vše probíhalo hladce, když jednou v noci celou arachní posádku přepadla šestice strašlivých piratů (El Capitano, Brutal Terry, Mordýř Milouš, Bloody Marry, Mighty Gary a Mac the Knife). Piráti zajali celé vedení. Velkou část vedoucích poslali na noční výsadek neznámo kam a oni sami si museli najít cestu zpět a část vedoucích si ponechali jako služebnictvo přímo na základně v Chaloupkách. Rovněž si podrobili i všechny účastníky. Ale nakonec vše dopadlo dobře a jak účastníkům, tak vedení se podařilo vymanit ze zajetí a přesvědčit piráty na správnou cestu životem. I když bez řádného soudu a potrestání pirátů se to neobešlo...


     Mezi těmito všemi hrátkami účastníci navštěvovali přednášky a praktika nejrůznějších lektorů, kteří přijeli převážně z Přírodovědecké fakulty UK v Praze, či z Přírodovědecké fakulty JU v Českých Budějovicích (viz seznam lektorů). Většina odborných bloků se týkala problematiky Evoluce organizmů na různých úrovních. Velmi zajímavou vycházku do terénu týkající se managementu PR Urbánkův palouk si připravil Václav Křivan a Antonín Reiter při večerní vycházce prozradil mnohé informace o tajuplných létajících nočních savcích – netopýrech, a dokonce nějakého i chytil do nastražených sítí!

     Samozřejmě že ve volných chvílích účastnící pilně pracovali na zadaných projektech pod vedením svých konzultantů. Získané výsledky z mnohdy náročného bádání byly představeny na závěrečné poster session, která se, stejně jako loni, velmi povedla. Závěrečným testem jsme si prověřili znalosti nabyté účastníky v průběhu soustředění a všichni řešitelé byli odměněni hodnotnými cenami.

Váš Admirál Jan von Štík                                                       


nahoru ^

Seznam projektů


Epifytické mechorosty okolí SEV Chaloupky
Konzultant: Eva Novozámská
Badatelé: Jan Smyčka, Jana Vinšová, Zuzana Novosadová

Ochrana přírody v praxi
Konzultanti: Filip Kolář, Martin Hanzl
Badatelé: Václav Šulc, Jana Dobešová, Jana Pilátová, Eliška Misárková

Drobní zemní savci jako součást potravního řetězce
Konzultant: Petr Janšta
Badatelé: Jaroslav Jurička, Veronika Nováková, Kateřina Lacinová

Kombucha
Konzultant: Vítězslav Plocek
Badatelé: Bětka Šilhavá, Hana Sedláčková, Radek Jankele, Aneta Tremerová

Vliv pH na růst bakterií
Konzultant: Vítězslav Plocek
Badatelé: Kateřina Kmecová, Jana Bayerová

High tech fotografie v přírodě
Konzultant: Petr Juračka
Badatelé: Jan Martinek, Iveta Čechová, Kateřina Englerová

Změna životních strategií v reálném čase
Konzultant: Petr Juračka
Badatelé: Eva Konopásková, Vojtěch Duchoslav, Dan Leština, Jiří Hadrava

Snímkování plevelných druhů v obilných polích
Konzultanti: Jana Tomšová
Badatelé: Michael Mikát, Alena Ryšavá

Meteorologická pozorování a studium tvarů oblaků
Konzultant: Jana Tomšová
Badatelé: Anežka Semrádová, Šárka Mikátová

Co mravenci mají rádi…
Konzultanti: Jan Mourek, Filip Kolář, Petr Janšta
Badatelé: Eliška Misárková, Michaela Černá, Jana Bílková, Tomáš Siegel

Orientace včel
Konzultant: Petr Janšta
Badatelé: Klára Bochníčková, Michaela Kafková, Denisa Veselá


nahoru ^

Odborný program

den skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 2.8. příjezd účastníků
po 3.8. pádla Mourek, Janšta - Bezobratlí, vycházka (P) Kuthan - Evoluce buňky na úrovni DNA (T) Plocek - Praktikum z mikrobiologie (P)
vesla Kuthan - Evoluce buňky na úrovni DNA (T) Plocek - Praktikum z mikrobiologie (P) Mourek, Janšta - Bezobratlí, vycházka (P)
út 4.8. pádla projekty
vesla
st 5.8. pádla celodenní výlet - MIMO
vesla
čt
6.8
pádla Pichrtová - Algologie (P) Koukol - Mykologie (T) Plocek - Mnohobuněčné mikroorganizmy (T)
vesla Plocek - Mnohobuněčné organizmy (T) Pichrtová - Algologie (P) Koukol - Mykologie (T)
pá 7.8. pádla Vosolsobě - Vývojová biologie rostlin (T) Kolář - Botanická vycházka (P) Kleisner - Mimikry a evoluce zjevu organizmů (T)
vesla Kolář - Botanická vycházka (P) Kleisner - Mimikry a evoluce zjevu organizmů (T) Vosolsobě - Vývojová biologie rostlin (T)
so 8.8. pádla projekty Vilímová - SDSpage (P) Musilová - Hybridní zóny (T)
vesla Juračka - Hydrobiologická vycházka (P)
ne 9.8. pádla osobní volno Juračka - Adaptace korýšů (T) Křivan - Chráněná území - management v praxi (P) Synek - Malawi
vesla
po 10.8. pádla Synek - Evoluce buňky na úrovni organel (T) Juračka - Hydrobiologická vycházka (P) Říha - Evoluční biologie (T)
vesla Říha - Evoluční biologie (T) Musilová - Hybridní zóny, speciace (T) Synek - Evoluce buňky na úrovni organel (T)
út 11.8. pádla celodenní výlet - odborný Reiter - Netopýři
vesla
st 12.8. pádla Kratochvíl - Etologie, evoluce osobnosti (T) Kubička - Obojživelníci a plazi (P) Folk - Evoluce kyslíkových transportérů (T)
vesla Folk - Evoluce kyslíkových transportérů (T) Kratochvíl - Etologie, evoluce osobnosti (T) Kubička - Obojživelníci a plazi (P)
čt 13.8. pádla projekty
vesla
pá 14.8 pádla testy konference ukončení odborného programu
vesla
so 15.8. pádla MIMO
vesla
ne 16.8. odjezd

T - teorie (přednáška)
P - praxe (praktika, vycházka)


nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci UK, PřF

Doc. RNDr. Petr Folk, CSc., Katedra buněčné biologie – přednáška Evoluce kyslíkových transportérů;
Mgr. Petr Janšta, Katedra zoologie – hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, zoologie, vedení samostatných projektů a exkurzí;
Mgr. Karel Kleisner, Ph.D., Katedra filozofie a dějin přírodních věd – přednáška Mimikry a evoluce zjevu organizmů;
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Katedra botaniky – organizační zajištění soustředění, odborného i mimoodborného programu, přednáška mykologie;
Mgr. Lukáš Kratochvíl, Ph.D., Katedra ekologie – přednáška Etologie a evoluce osobnosti;
Ing. Václav Křivan, ČSOP Kněžice – exkurze Chráněná území – management v praxi;
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D, Katedra genetiky a mikrobiologie – organizační zajištění odborného i mimoodborného programu, přednáška Evoluce buňky na úrovni DNA;
RNDr. Antonín Reiter, Ph.D, Jihomoravské muzeum ve Znojmě – exkurze a odchyt netopýrů;
Mgr. Lukáš Synek, PhD., Katedra fyziologie rostlin – přednáška Evoluce buňky na úrovni organel a cestovatelská přednáška o Malawi;
RNDr. Vanda Vilímová, Katedra učitelství a didaktiky biologie, Katedra buněčné biologie, postgraduální studium - zajištění odborného a mimoodborného programu, praktikum SDSpage.


2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně UK, PřF

Mgr. Magda Drvotová, Katedra zoologie, postgraduální studium – částečné zajištění mimoodborného programu;
Martin Hanzl, 2. ročník bakalářského studia – vedení samostatných projektů a exkurzí;
Bc. Petr Juračka, 2. ročník NMGR, obor Biologie odborná – částečné zajištění mimoodborného programu, přednáška Adaptace korýšů, hydrobiologická exkurze a vedení samostatných projektů;
Mgr. Filip Kolář, Katedra botaniky, postgraduální studium – Botanická vycházka a botanika, vedení samostatných projektů;
Mgr. Lukáš Kubička, Katedra ekologie, postgraduální studium – praktikum Obojživelníci a plazi;
Mgr. Jan Mourek, Katedra zoologie, postgraduální studium – částečné zajištění mimoodborného programu, zoologie bezobratlých, vedení exkurzí a samostatných projektů;
Mgr. Zuzana Musilová, Katedra zoologie, postgraduální studium – přednáška Hybridní zóny;
Bc. Eva Novozámská, 2. ročník NMGR, obor Biologie odborná – vedoucí mimoodborného programu, organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, vedení samostatných projektů a účetnictví, bryologie;
Bc. Martina Pichrtová, 2. ročník NMGR, obor biologie odborná – praktikum z algologie;
Bc. Vítezslav Plocek, 2. ročník NMGR, obor Biologie odborná – organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, praktikum Mikrobiologie a přednáška Mnohobuněčné organizmy, vedení samostatných projektů;
Bc. Dagmar Říhová, 2. ročník NMGR, obor Biologie odborná – částečné zajištění mimoodborného programu, zoologie bezobratlých, vedení exkurzí;
Bc. Stanislav Vosolsobě, 2. ročník NMGR, obor Biologie odborná – přednáška Fyziologie rostlin.


3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF

Kateřina Černá, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu – částečné zajištění mimoodborného programu, výtvarné dílny;
Markéta Kubánková, 1. ročník, Fakulta biomedicínského inženýrství, ČVUT – částečné zajištění mimoodborného programu, zdravotník
Bc. Pavel Říha, 2. ročník magisterského studia Přírodovědecké fakulty JČU – přednáška Evoluce;
Bc. Jana Tomšová, 1. ročník navazujícího magisterského studia, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ČZU – obor Rozvoj venkovského prostoru – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů.


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Na tomto místě se stalo tradicí poděkovat vydavatelstvím a nakladatelstím odborné a popularizační literatury za sponzorské dary. Ani letos tomu nebude jinak. Velmi si vážíme přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisu Živa a Vesmír s. r. o. , které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Díky ukázkovým výtiskům se mohli všichni účastníci seznámit s témito populárně naučnými časopisy.

Podobnou věrnost nám opět zachovalo i nakladatelství Paseka a letošní rok i nakladatelství Academia.

Účastníci s knižními odměnami

Věřím, že díky této kvalitní literatuře se našim účastníkům otevře brána do oborů, které třeba nepatří mezi jejich specializace, ale rozhodně stojí za to se s nimi seznámit.


nahoru ^