Sdružení Arachne

25. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne
neboli
Pohádky

Chaloupky, 30. 7. – 13. 8. 2022

Pohádkové Arachne v Chaloupkách

Letošní Arachne se neslo v duchu pohádek. Nemálo pohádkových postav jsme zastihli již po cestě z místa srazu, tj. z Okříšek, na objekt, resp. na zámek, kde se měl právě konat ples. Brzy se však ukázalo, že pohádkové postavy dokážou být velmi nepříjemné – zvláště pokud jim nejste schopni doložit, že máte oprávění se plesu zúčastnit. Nakonec jsme však na náš zámek, do ekocentra Chaloupky, úspěšně dorazili.

Arachne se hned od počátku příjemně „rozjelo“. Většina dnů byla plná odborných přednášek, které se zaměřovaly na nejrůznější témata. Poslechli jsme si například přednášku o takzvané „velké pětce“ čili o masových vymíráních v historii Země od Martina Košťáka, o klonování vyhubené megafauny se rozpovídal Stanislav Mihulka a problematikou tvorby fylogenetických stromů nám prakticky představili Jirka Hadrava s Lukášem Falteiskem. Nechyběla ani přednáška o malárii či různá cvičení – ať už bakteriologické s Víťou či bryologické se Zbojníkem. Nejeden blok odborného programu byl věnován sexualitě – někomu bylo přínosné povídání o pohlavním styku s Anežkou Marko, jiné zaujala spíše Zdeňkova přednáška o sexu rostlin.

Tradiční součástí odborného programu jsou na Arachne projekty. Tentokrát byly věnované např. mimezi pestřenek, hoření lidského těla či etologii potkanů.

Do naší arachní pohádky se však bohužel náhle vloudila nečekaná postava – covid-19. Postupně položil na lopatky nemalou část organizátorů včetně naší víly kmotřičky Vendy. Díky pomoci, která byla zajištěna příjezdem fosilních a postrecentních organizátorů, však naše soustředění jeho příchod ustálo. Než posily v podobě Štěpána, Aničky či Vojty stihly dostavit, prořídlé organizátorstvo zvládlo odvést ještě mimoodborné výlety. Účastníky klasické údolní trasy, která zamířila autobusem do Jihlavy, čekala nejen návštěva zoologické zahrady, ale především koncert věhlasné dechové kapely, jejíž zpěvačky ochotně věnovaly svůj autogram do naší kroniky. Zlatá střední trasa směřovala na hrad Rokštejn a na koupaliště, kde se její účastníci zdrželi tak dlouho, že dorazili na objekt později než vrcholovka, jejímž cílem byl vrch Špičák u Třeště.

Nejočekávanějším bodem mimoodborného programu byl samozřejmě zmiňovaný ples. Konal se na počest naší Růženky a před jeho zahájením bylo třeba si vyrobit slušivé masky, jejichž výrobě jsme věnovali celé odpoledne. Jiný den jsme například zase pokoušeli ztvárnit pohádkové příběhy či výjevy pomocí živých obrazů. Jelikož jsme byli v Chaloupkách, nechyběla tradiční noční hra s balíky sena na nedaleké louce – tentokrát šlo o krysy, které bylo třeba vyhnat z hradu. Náročnou hrou byla také ta, v rámci které byly odhaleny nekalé praktiky dona Jelena (Kutyho) vedoucí ke ztrátě magie v pohádkové říši. Nechyběla ani závěrečka, která přinesla zjištění, že Červená karkulka se při úplňku nečekaně mění ve vlkodlaka! Společnými silami se nám však podařilo její kletbu zneplatnit přečtením pravého jména pana M. G.

Nezbývá než zmínit, že se vydařily i odborné výlety, mezi nimiž nechyběl Lukášův výlet podzemní či Vaškem vedený výlet do nedalekého lesa, kde jsme se seznamovali s krásou buněk a mechanizmů, které v nich probíhají.

Z odborného programu je třeba zmínit i Kodulčino povídaní o Kapsku a pitvu plzáka v režii Evči Matouškové, která přímo excelovala v roli Bernešky.

I přes všechny peripetie jsme si mohli i letos Arachne naplno užít se vším všudy. Nechybělo dobré jídlo, kytaření, házení kamarádů do jezírka či diskutování o všem možném. Užili jsme si i sběr všemožných organismů na výstavku či opékání špekáčků a vaření kaše. Doufejme, že za rok to bude stejné, ale bez nemocí.

Pepa

ProjektyLektoři

1. Pracovníci UK, PřF

Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D., Katedra ekologie – teoretikum „Fylogeneze pohádkových bytostí“, diskusní večer o vědecké metodologii, odborný výlet, vedení odborného projektu
RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D, Katedra botaniky – přednáška Kapitoly z ekologie opylování
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie – vedení odborného projektu, přednáška Mnohobuněčnost mikroorganismů
RNDr. Vítězslav Plocek, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie – praktikum z mikrobiologie
Mgr. Adéla Příbylová, Ph.D., Katedra experimentální biologie rostlin – přednáška CRISPR

2. Studenti UK, PřF

Mgr. Daniel Benda – přednáška Parazitické strategie u hmyzu, zoologická výstavka
Anna Čepelová – vedení mimoodborného programu
Mgr. Klára Daňková – vedení odborného projektu, vedení mimoodborného programu
Mgr. Magdalena Gajdošová – organizace odborného programu, přednáška Sekvenace DNA
Mgr. Jiří Hadrava – teoretikum „Fylogeneze pohádkových bytostí“, diskusní večer o vědecké metodologii, vedení odborného projektu
Mgr. Iva Hammerbauerová – přednáška Malárie
Bc. Eliška Havlíčková – hlavní vedoucí odborného programu, vedení odborného projektu
Mgr. Lukáš Janošík – botanicko-zoologická vycházka, vedení odborného projektu, mechové praktikum
Bc. Eva Matoušková – vedení odborného projektu a mimoodborného programu, pitva plzáka
Mgr. Vladimír Piskala – přednáška Klimatologie
Bc. Vendula Sedláková – hlavní vedoucí soustředění, vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Mgr. Markéta Staňková – vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Štěpán Vavřina – vedení mimoodborného programu

3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF

RNDr. Martin Golan, Ph.D., Datamole – vedení mimoodborného programu
RNDr. Jan Havlík, Ph.D., VŠCHT Praha – přednáška Forenzní metody
RNDr. Zuzana Chumová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR – botanicko-zoologická vycházka, vedení odborného projektu a mimoodborného programu, přednáška Kapsko
Anežka Marko, 2. lékařská fakulta UK – přednáška Sexuální výchova pro pokročilé, vedení odborného projektu a mimoodborného programu
RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D., PřFJU, Katedra botaniky – přednáška Je vymření navždy?
Kristýna Revajová – hlavní vedoucí mimoodborného programu
Mgr. Václav Bočan, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, vedení mimoodborného programu
Bc. et Mgr. Marie Reslová, učitelka ZŠ Dolni Hbity – vedení mimoodborného programu
Miroslav Soukup, Benzina – vedení odborného projektu, vedení mimoodborného programu
Mgr. Vojtěch Stráník, Ministerstvo životního prostředí – vedení mimoodborného programu

Další materiály

Fotky na rajčeti od Jendy,, Majdy, Kodulky a dalších

Sponzoři

Stejně jako v jiných letech by soustředění nemohlo proběhnout v takovém rozsahu bez přispění našich milých sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Největší podporu tradičně poskytla Biologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to jak finanční, tak materiální. Různé katedry (především Katedra učitelství a didaktiky biologie, ale také Katedra genetiky a mikrobiologie a Katedra zoologie) zapůjčily na soustředění kvalitní laboratorní a terénní přístroje a optiku, sbírkový materiál, literaturu, řadu drobných laboratorních a terénních pomůcek a nezbytnou elektroniku (dataprojektory, notebooky, promítací plátno).

V letošním roce bylo soustředění finančně podpořeno také v rámci projektu Biologie po „škole“ – mimoškolní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol financovaného z dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol. Za finanční podporu taktéž velmi děkujeme Pragolabu.

Velmi si vážíme také přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisů Živa a Vesmír, které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Tyto populárně naučné časopisy jsou vždy mezi účastníky vítaným prostředkem k rozšíření přírodovědných obzorů.

Účastníci s knižními odměnami