Sdružení Arachne

26. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne
Středověká Univerzita

4. – 19. 8. 2023

Zápis z Akce

Tento spis nechť zachová zprávu o univerzitě na okraji vesnice Oldřichov v Hájích pod štíty hor Jizerských a významných událostech, které se mezi třicátou první a třicátou třetí sobotou měsíce srpna léta Páně dva tisíce dvacet tři na její půdě udály.

Noví studenti se po letních žních sjeli na univerzitu budovat svou moudrost. První dny věnovali se seznamování se, jak spolu navzájem, tak s prostředím univerzity, a zejména písmem. Započali se také zabývati přírodozpytným a alchymistickým otázkám, aby včas získali odpovědi pro závěrečnou konferenci. Vážení profesoři také začali předávati vědění na svých lekcích. Nedlouho po příjezdu studentů proběhlo též jmenování nové rektorky z rodu pěstitelů tuřínů.

Čtvrtý den studenti uskutečnili tři výpravy:

  • Zbojníkův a Berneščin výlet do Betléma a dalšího blízkého okolí
  • Výlet do důlní oblasti u Nového Města pod Smrkem
  • Výlet na Špičák

Nedlouho poté nastala první krizová situace. Profesor matematiky, vydaje se na cestu za zkušenostmi do Neapole, přivezl si s sebou nazpět mor. Studenti se naštěstí šířící se nákazy nezalekli a podařilo se úspěšně vytvořiti protilék.

Věnovali se také rukodělné a pohybové činnosti. Vyráběli mimo jiné tukáče, chorošové klobouky, svíčky, inkoust, sítinové lampičky, drátěné a provaznické výtvory či tesali do kamene. Učili se též lukostřelbě.

Význačnou byla noc mezi dnem šestým a dnem sedmým, neb to byla noc svatého Vavřince, kdy se propojují dva světy a nadpřirozeno se dotýká pozemského. Odvážlivci z řad studentů se proto vydali do magického lesa, aby splněním nelehkých úkolů získali od tajemných bytostí devatero bylin pro alchymistův léčivý nápoj.

Přechod prvního týdnu v druhý se vyznačoval vzácnou návštěvou z řad absolventů a přátel univerzity. Nemilým přivítáním jim byla bitva vzniknuvši vyústěním konfliktu mezi husitskou a katolickou částí univerzity. Po urputném boji byli katolíci poraženi a situace se znovu uklidnila, zranění byla ošetřena a obě strany se usmířily u společného ohně.

Spolu s návštěvníky se studenti vydali na další výpravy do těchto oblastí v okolí:

  • Zoologická zahrada a botanická zahrada v Liberci
  • Vodopády
  • Brodící výprava potokem
  • Vrcholová výprava na Jizeru

Za přítomnosti znalé lektorky proběhla též výuka tradičních tanců. Výuky se výjimečně účastnili i mnozí profesoři. Během večera se postupně vydávali zpět do svých sídel vážené návštěvy.

Desátého dne následovala, po téměř každodenních lekcích, náročná zpověď. Večer následoval speciální výklad o zaznamenávání informací novodobými metodami a předávání moudrosti prostému lidu. Akademická obec se chystala poklidně uložit ke spánku, avšak eskaloval další konflikt. Spor mezi dvěma rody Sklíčkomějů a Vodošlapců, jenž tvořily v tu dobu významnou část studentstva, museli nakonec usmířit až profesoři.

Semestr dospěl pomalu ke svému konci, pročež po posledních lekcích čekaly studenty zkoušky. První zkoušení proběhlo z teorie kacířství, kterým přes svoji náročnost prošla většina studentů. Odlehčením od memorování byl studentům Literárně hudební večer, též zvaný Lithud, kde mnozí předváděli své umělecké schopnosti.

Dvanáctý den se opět nesl ve znamení zkoušek. Odměnou bylo studentům vyprávění profesorů o cestě do dalekého města Singapur.

Poslední studijní povinností semestru bylo dokončení bádání nad výzkumnými otázkami. Po dokončení a zhodnocení všech experimentů proběhla konference, kde všichni studenti zdařile odprezentovali svou práci.

Začaly probíhat přípravy na promoce. Byly však zastaveny zásahem tajné inspektorky, která se jala univerzitu zavřít a studenty přimět k urychlenému odjezdu. Univerzita byla naštěstí zachráněna emeritním profesorem Gaudeamem. Byl sestaven plán a studenti úspěšně zastavili všechny lživé dopisy putující do Vatikánu i nasbírali univerzitní artefakty. Instituce tak získala zpět svůj status a nabyla váženosti.

Třináctého dne se studenti konečně dočkali vytoužených promocí a zakončili akademický rok slavnostní hostinou. Poslední den proběhlo již pouze balení osobních věcí, úklid a odjezd studentů i profesorů na čas zpět do jejich domovů.

To byly události oldřichohájské univerzity dnů mezi třicátou první sobotou a třicátou druhou sobotou léta Páně dva tisíce dvacet tři. Nechť jsou v době příštích významných událostí další zprávy podány.

Julča V.


nahoru

Projekty


nahoru

Tabulka odborného programu

Den Skupina 8:45 – 10:15 10:25 – 11:55 13:30 – 15:00 20:00 – 22:00
5. 8. so 1.a Příjezd účastníků, mimoodborný program
1.Б
6. 8. ne 1.A Lukáš Falteisek – Evoluce prokaryot a eukaryot (T) Markéta Staňková – Netopýři (T) Honza Lukovský – Pavouci (T) Zadávání studentských projektů
1.Б Eliška Havlíčková – Anatomie rostlin (P) Markéta Staňková – Netopýři (T)
7. 8. po 1.A Práce na studentských projektech
1.Б
8. 8. út 1.A Celodenní výlet odborný
1.Б
9. 8. st 1.A Martin Pusztai – Algologie (T) Tereza Petrusková – Komunikace pod vodou (T) Adam Petrusek – Invazní biologie (T)
1.Б Adam Petrusek – Invazní biologie (T) Martin Pusztai – Algologie (T) Tereza Petrusková – Komunikace pod vodou (T)
10. 8. čt 1.A Práce na studentských projektech
1.Б
11. 8. pá 1.A Eliška Havlíčková – Anatomie rostlin (P) Pavel Suchan – Tma jako ohrožený druh (T)
1.Б Honza Lukovský – Pavouci (T) Pavel Suchan – Tma jako ohrožený druh (T) Lukáš Falteisek – Evoluce prokaryot a eukaryot (T)
12. 8. so 1.A Celodenní výlet mimoodborný
1.Б
13. 8. ne 1.A Kateřina Čermáková – Buňky v pohybu (T) Jitka Sýkorová – Virtuální realita a digitální technologie v medicíně (P) Magdalena Gajdošová – Mor (T) Povídání o VŠ pro zájemce
1.Б Klára Daňková – Evoluce antipredačních strategií (T) Magdalena Gajdošová – Mor (T) Kateřina Čermáková – Buňky v pohybu (T)
14. 8. po 1.A Martin Kuthan – Klonování: matka všech experimentů (P) Ivan Horáček – Myšlení a obraz světa, dříve a nyní (T) Petr Jan Juračka – Přírodovědcem za hledáčkem
1.Б Matěj Znamínko – Stabilní izotopy a jejich využití v biologii (T) Ivan Horáček – Myšlení a obraz světa, dříve a nyní (T) Jitka Sýkorová – Virtuální realita a digitální technologie v medicíně (P)
15. 8. út 1.A Matěj Znamínko – Stabilní izotopy a jejich využití v biologii (T) Petr Kohout – Mykorhizní procházka (P) Klára Daňková – Evoluce antipredačních strategií (T)
1.Б Martin Kuthan – Klonování: matka všech experimentů (P) Petr Kohout – Mykorhizní procházka (P)
16. 8. st 1.A Testy & poznávačka Lukáš Janošík a Klára Daňková – Singapur
1.Б
17. 8. čt 1.A Práce na studentských projektech Konference
1.Б
18. 8. pá 1.A Mimoodborný program
1.Б
19. 8. so 1.A Odjezd
1.Б

T = teorie
P = praxe


nahoru

Lektoři

1. Pracovníci UK, PřF

Mgr. Lukáš Falteisek, Ph.D., Katedra ekologie – přednáška Evoluce prokaryot a eukaryot, vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie – vedení odborného projektu a mimoodborného programu, praktikum Klonování, matka všech experimentů
prof. Mgr. Adam Petrusek, Ph.D., Katedra ekologie – přednáška Invazní biologie
Mgr. Tereza Petrusková, Ph.D., Katedra ekologie – přednáška Komunikace pod vodou
prof. Mgr. Ivan Horáček, Ph.D., Katedra zoologie – přednáška Myšlení a obraz světa, dříve a nyní
Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D., Katedra ekologie – přednáška Přírodovědcem za hledáčkem
Mgr. Martin Pusztai, Ph.D., Katedra botaniky – přednáška Algologie
Mgr. Petr Kohout, Ph.D., Katedra experimentální biologie rostlin – praktikum Mykorhizní procházka


2. Studenti UK, PřF

Mgr. Daniel Benda – zoologická výstavka
Anna Čepelová – vedení mimoodborného programu
Mgr. Klára Daňková – zdravotník, vedení odborného projektu a mimoodborného programu, přednášky Evoluce antipredačních strategií a Singapur: tropy pro začátečníky
Mgr. Magdalena Gajdošová – organizace odborného programu, přednáška Mor, vedení mimoodborného programu
Mgr. Eliška Havlíčková – hlavní vedoucí odborného programu, praktikum Anatomie rostlin, vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Mgr. Lukáš Janošík – botanicko-zoologická vycházka, vedení odborného projektu a mimoodborného programu, přednáška Singapur: tropy pro začátečníky
Bc. Eva Matoušková – vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Bc. Vendula Sedláková – hlavní vedoucí soustředění, vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Mgr. Markéta Staňková – vedení odborného projektu a vedení mimoodborného programu, přednáška Netopýři
Štěpán Vavřina – vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Jan Lukovský – vedení odborného projektu a mimoodborného programu, přednáška Pavouci
Bc. Kateřina Čermáková – přednáška Buňky v pohybu
Klára Jandová – vedení workshopu historického tance


3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF

RNDr. Martin Golan, Ph.D., Datamole – vedení mimoodborného programu
RNDr. Zuzana Chumová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR – botanicko-zoologická vycházka, vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Bc. Kristýna Revajová, Fakulta umění a designu UJEP – hlavní vedoucí mimoodborného programu
Mgr. Václav Bočan, Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics – vedení mimoodborného programu
Miroslav Soukup, Benzina – vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Mgr. Dagmar Říhová, Ph.D. – vedení zoologické vycházky
Pavel Suchan, Astronomický ústav AV ČR – přednáška Tma jako ohrožený druh a astronomické praktikum
Mgr. Jitka Sýkorová, 1. lékařská fakulta UK – přednáška a praktikum Virtuální realita a digitální technologie v medicíně, vedení mimoodborného programu
Bc. Michael Salem, VŠCHT – vedení odborného projektu a mimoodborného programu
Mgr. Matěj Znamínko, Universität Innsbruck – vedení mimoodborného programu


nahoru

Další materiály

Fotky na Zoneramě jsou letos od Zbojníka, Jendy a Kodulky.

A tu je odkaz na zpěvník


nahoru

Sponzoři

Stejně jako v jiných letech by soustředění nemohlo proběhnout v takovém rozsahu bez přispění našich milých sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme.
Významnou podporu tradičně poskytla Biologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to jak finanční, tak materiální. Různé katedry (především Katedra učitelství a didaktiky biologie, ale také Katedra genetiky a mikrobiologie a Katedra zoologie) zapůjčily na soustředění kvalitní laboratorní a terénní přístroje a optiku, sbírkový materiál, literaturu, řadu drobných laboratorních a terénních pomůcek a nezbytnou elektroniku (dataprojektory, notebooky, promítací plátno).
Za poskytnutí finančního daru srdečně děkujeme Nadačnímu fondu IOCB Tech.
V letošním roce bylo soustředění finančně podpořeno také v rámci projektu Biologie po „škole“ – mimoškolní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol financovaného z dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol.
Velmi si vážíme také přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisů Živa a Vesmír, které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Tyto populárně naučné časopisy jsou vždy mezi účastníky vítaným prostředkem k rozšíření přírodovědných obzorů.

Účastníci s knižními odměnami
nahoru