Sdružení Arachne


Pro ty, kteří se chtějí o biologii dozvědět víc, než slyšeli ve škole. Pro ty, kteří by si rádi všechno osahali. Pro ty, kteří mají více otázek než odpovědí:

Biologická soustředění pro středoškoláky

docela starý vysvětlující obrázek

Od počátku jsme se snažili na akcích, které pořádá Sdružení Arachne, z.s. (dále jen Arachne) nabídnout účastníkům víc poznatků, víc dovedností a víc zážitků ze vzdělávání se v přírodovědných disciplínách, než se mohli dozvědět, nebo si sami vyzkoušet, ve škole.

Na počátku historie Arachne byl nápad několika studentů a pedagogů z Matematicko fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, aby v roce 1998 pozvali na Letní soustředění mladých fyziků a matematiků ve Skryjích několik studentů z PřF a nabídli tak účastníkům nahlédnout i „pod pokličku“ biologie. Nápad se ujal a již na dalším ročníku v Nasavrkách v roce 1999 probíhal už paralelně odborný biologický program pro 25 účastníků středoškoláků „biologů“. Současně mohli „biologičtí účastníci“ plně využít možnosti navštěvovat přednášky a cvičení z jiného oboru a účastnili společně s fyziky celotáborové hry a dalšího mimoodborného programu.

Od roku 1999 probíhala po čtyři roky matematicko-fyzikální a biologické letní soustředění společně. Biologové i „mafíci“ měli paralelní odborný program s různými přesahy v podobě popularizačních přednášek a prezentací svých vlastních projektů a všichni se společně účastnili mimoodborného programu.

V roce 2002 jsme se dohodli, že zkusíme jít každý „svou cestou“ a od té doby se letní odborné biologické soustředění středoškoláků Arachne konalo samostatně. Na podstatě celé akce se nic nezměnilo – stávající a noví organizátoři z řad studentů UK v Praze, PřF (teď již povětšinou doktorandi) stále vymýšleli nová a nová témata přednášek a praktických cvičení, bývalí účastníci začali jezdit jako lektoři a organizátoři mimoodborného programu, který samozřejmě nemůže na soustředění chybět.

Kromě letního soustředění jsme začali organizovat i kratší jarní a podzimní akce, jejichž cílem byla například sama UK v Praze, PřF, kde jsme ve spolupráci s dalšími kamarády studenty a pedagogy uspořádali několik exkurzí na různá pracoviště a katedry, nebo významné oblasti ČR. Na těchto akcích byl různou měrou zastoupen odborný a mimoodborný program a novým účastníkům poskytly jakousi „ochutnávku“ akcí Arachne.

Ať už probíhá jarní, letní, nebo podzimí soustředění, cílem každé akce je navázat v odborném programu na základní znalosti ze školy a dále je rozvíjet. Účastníci mají možnost seznámit se teoretickou i praktickou formou s nejrůznějšími biologickými obory. Jako lektoři působí studenti i pedagogové UK v Praze, PřF i jiných fakult a také pracovníci AV ČR. Na soustředění se jich vystřídá na přednáškách a cvičeních patnáct i více, takže je zajištěna dostatečná šíře a pokrytí oborů.

Během soustředění účastníci pracují v malých skupinkách pod dohledem lektorů na samostatných projektech. Mají možnost prokázat svou tvořivost, schopnost samostatně uvažovat a pracovat s výsledky pokusů a pozorování. Výsledky projektů prezentují na závěrečné konferenci a v minulosti vzniklo z příspěvků i několik sborníků prací.