Sdružení Arachne

Zápis z Akce

     Letošní sedmnácté letní soustředění ARACHNE se konalo kdesi v podhůří Orlických hor. Na samém konci obce Nekoř tam, kde lišky dávají dobrou noc. Už při příjezdu do Arachnevillu nás vítali indiáni, pistolníci, ale také lehké děvy, které k divokému západu zkrátka patří. Nesmíme opomenout nejdůležitější osobu celého města Arachneville a tou je šerif, který se celý první den tvářil jako šedá eminence a svojí vážnou tváří dokázal umravnit nové obyvatele městečka z celé české krajiny.

     Brzy po příjezdu jsme byli svědky přepadení dostavníku a dozvěděli jsme se, že divoký západ ovládá zlato, ale v úplně jiné podobě. Drahé knihy, elektronové mikroskopy, zkrátka celý západ ovládla vědecká horečka a zlato patří do minulých století. Abychom rozeznali přítele od nepřátel, kterých na Západě není nikdy málo, bylo zapotřebí se zúčastnit seznamovacího večera Arachnevillu. V rámci her jsme si snad alespoň jednoho člověka jménem zapamatovali. Největším objevem večera byla Hanka, která má ráda černou a chová gekony. Ovšem o její existenci na soustředění by se dalo pochybovat, a proto dostala službu, jenže ona neráčila ani přijít!

     Na divokém západě jsme se seznámili se vším možným počínaje druhou civilizací a indiánskými kmeny. Prodělali jsme i surovinovou krizi, kdy jsme zmokli od hlavy až k patě, ale úspěšně jsme ji překonali. V Saloonu jsme zažili pořádný taneční večer a popíjeli vhodné čajové drinky. Nakonec se nám podařilo vyfotit Equse, který se skrýval v nočních hodinách na stromě. Naučili jsme se základům poskytování první pomoci, chování v krizových situacích, protože na divokém západě sviští kulky pořád a každý život je nám drahý.

     Nejsilnějším zážitkem mimoodborného programu byla jednoznačně Indiánská maturita. Umění rozdělání ohně, výroba luku a schopnost donést vodu v bizoním žaludku byl jen začátek naší zkoušky dospělosti. Emoce vrcholily a napětí sílilo, když se před námi na poli objevilo živé kuře. To jsme ještě netušili, že je to naše večeře...

     Poslední den se stala velmi překvapivá a nemilá věc. Nepřátelští Indiáni ovládli celé okolí Arachnevillu a kdesi v prérii havarovala lokomotiva plná zásob pro naše městečko. Ač bylo pozdě večer, tak jsme se vydali vstříc dobrodružství a za záchranou lokomotivy řady Koukolka 201.001. Jenže naše zásoby byly omezené a náš přísun vody klesl na minimum. Veškerou vodu, kterou jsme u sebe měli, indiáni stihli otrávit. Dostali jsme proto speciální nezávadnou a ošetřenou vodu, která se musela nosit v bizoních žaludcích, takže nás po dlouhé cestě prérií velice bolely ruce. Po celodenní záchranné misi se nám podařilo lokomotivu zachránit a za bouřlivého potlesku dorazila do Arachnevillu. A my, zasloužilí a udatní obyvatelé divokého západu, jsme vše náležitě oslavili velkolepou hostinou.

     Každý správný „divokozápadař“ se musí i náležitě vzdělávat, aby svými znalostmi nedělal ostatním ostudu a ohromil každou indiánku či indiána. Snad největším lákadlem celého odborného programu byla pitva myši, která byla pro mnohé nezapomenutelným zážitkem. Ale zajímavé byly i další přednášky a mnohdy jsme se cítili jako v budoucnosti a ne na ostříleném divokém západě. Seznámili jsme se s bioinformatikou, poznali jsme fungování orchidejí při opylování, život mikroorganismů v jeskyních nebo taje vzniku nádorů. Ovšem přednáší se (či více diskutuje) i ve večerních hodinách, nejlépe na téma Mykomasakr!

Káťa a Jíťa


nahoru

Seznam projektů


nahoru

Odborný program

den skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
so 26.7. příjezd účastníků, mimoodborný program
ne 27.7. mladší Jiří Hadrava - Evoluce savců (T) Martin Hanzl - Botanická vycházka (P) Jan Ponert - Opylovací strategie orchidejí (T) projekty - zadání
starší Miloš Duchoslav - Bioinformatika (T) Marek Hilšer - O vzniku nádorů a jak vědci bojují s metlou lidstva (T) Martin Hanzl - Botanická vycházka (P)
po 28.7. mladší projekty Marek Hilšer - O vzniku nádorů a jak vědci bojují s metlou lidstva (T) Petr Jan Juračka - Cestovatelské promítání
starší Jan Ponert - Opylovací strategie orchidejí (T)
út 29.7. mladší Víťa Plocek - Mikrobiologická praktika (P) Jiří Bok - Metoda nejmenších čtverců a fitování (T) Ladislav Sieger - Člověk v extrémních podmínkách (T)
starší Ladislav Sieger - Člověk v extrémních podmínkách (T) Víťa Plocek - Mikrobiologická praktika (P) Jiří Bok - Metoda nejmenších čtverců a fitování (T)
st 30.7. mladší celodenní výlet mimoodborný
starší
čt 31.7. mladší projekty Lukáš Synek - Fotografická přednáška
starší
pá 1.8. mladší Zuzka Varadínová - Pitva myši (P) Josef Lhotský - Mutualismus (T) Miloš Duchoslav - Bioinformatika (T)
starší Josef Lhotský - Mutualismus (T) Zuzka Varadínová - Pitva myši (P) Jirka Hadrava - Evoluce savců (T)
so 2.8. mladší Lukáš Falteisek - Jak čtou mikroorganismy prostředí (T) Standa Vosolsobě - Buněčné kompartmenty (T) Ondra Koukol - Mykorhizní symbiózy (T) Ondra Koukol - Mykomasakr (O houbách odlehčeně)
starší Standa Vosolsobě - Buněčné kompartmenty (T) Lukáš Falteisek - Jak čtou mikroorganismy prostředí (T) Aleš Buček - Hmyzí feromony (T)
ne 3.8. mladší osobní volno Aleš Buček - Hmyzí feromony (T)
starší Ondra Koukol - Mykorhizní symbiózy (T)
po 4.8. mladší Říhová a Vosolsobě - Vodní žíváčci (P) Vanda Janštová - Molekulární biologie (T) projekty
starší Vanda Janštová - Molekulární biologie (T) Říhová a Vosolsobě - Vodní žíváčci (P)
út 5.8. mladší celodenní výlet odborný
starší
st 6.8. mladší Martin Kuthan - Moderní využití DNA (T) Ondra Sedláček - Ochrana přírody (T) projekty
starší Ondra Sedláček - Ochrana přírody (T) Martin Kuthan - Moderní využití DNA (T)
čt 7.8 mladší testy vědecká konference
starší
pá 8.8. mladší mimoodborný program
starší
so 9.8. odjezd

T - teorie (přednáška)
P - praxe (praktika, vycházka)


nahoru

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci UK, PřF


Mgr. Lukáš Falteisek, Katedra buněčné biologie, postgraduální studium, obor Zoologie – přednáška Jak čtou mikroorganismy prostředí
Mgr. Petr Janšta, Katedra zoologie, postgraduální studium – organizační zajištění soustředění a odborného programu, zoologie, vedení samostatných projektů, přednáška Biodiverzita hmyzu – herbivoři a parazitoidi
RNDr. Vanda Janštová, Katedra učitelství a didaktiky biologie – příprava laboratorního materiálu a přístrojů, přednáška Molekulární biologie
Mgr. Petr Juračka, Katedra ekologie, postgraduální studium – cestovatelská přednáška
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Katedra botaniky – přednášky Mykorhizní symbiózy a Mykomasakr
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie – přednáška Moderní využití DNA, vedení samostatných projektů, částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Josef Lhotský, Katedra filosofie a dějin přírodních věd - přednáška Mutualismus
Mgr. Vítězslav Plocek, Katedra genetiky a mikrobiologie, postgraduální studium – organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, praktikum Mikrobiologická praktika, vedení samostatných projektů
RNDr. Jan Ponert, Katedra experimentální biologie rostlin - přednáška Opylovací strategie orchidejí
RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D., Katedra ekologie - přednáška Ochrana přírody
Mgr. Lukáš Synek, Ph.D., Katedra experimentální biologie rostlin, Ústav experimentální botaniky AV ČR – fotografická přednáška

2. Studenti UK, PřF


Bc. Bára Bendová, magisterské studium, obor Zoologie - částečné zajištění odborného programu
Mgr. Miloš Duchoslav, postgraduální studium, obor Anatomie a fyziologie rostlin – hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, vedení samostatných projektů
Bc. Vojtěch Duchoslav, magisterské studium, obor Mikrobiologie – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Bc. Martina Entová, magisterské studium, obor Botanika – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Magdalena Gajdošová, bakalářské studium - částečné zajištění mimoodborného programu
Bc. Jiří Hadrava, magisterské studium, obor Zoologie - částečné zajištění odborného programu, vedení samostatných projektů
Mgr. Martin Hanzl, postgraduální studium, obor Botanika - praktikum Botanická vycházka, vedení samostatných projektů
Mgr. Zuzana Chumová, postrgraduální studium, obor Botanika - vedení samostatných projektů
Mgr. Dagmar Říhová, postgraduální studium, obor Zoologie - částečné zajištění odborného programu
Mgr. Vojtěch Stráník, postgraduální studium, obor Environmentální vědy – částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Zuzana Varadínová, postgraduální studium, obor Zoologie - praktikum Pitva myši
Mgr. Stanislav Vosolsobě, postgraduální studium, obor Anatomie a fyziologie rostlin

3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF


Doc. RNDr. Jiří Bok, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK - přednáška Metoda nejmenších čtverců a fitování
Mgr. Aleš Buček, Ústav organické chemie a biologie AV ČR, v.v.i. - přednáška Hmyzí feromony
Mgr. Martin Golan, Matematicko-fyzikální fakulta UK – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
MUDr. Marek Hilšer, 1. lékařská fakulta UK - přednáška O vzniku nádorů a jak vědci bojují s metlou lidstva
Ing. Markéta Kubánková, Imperial College London – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Mgr. Tereza Poláčková, Mikrobiologický ústav AV ČR – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Bc. et Mgr. Marie Reslová - částečné zajištění mimoodborného programu
Ing. Ladislav Sieger, CSc., České vysoké učení technické - Člověk v extrémních podmínkách
Jitka Sýkorová, 1. lékařská fakulta UK - hlavní zdravotník soustředění, částečné zajištění momiodborného programu
Bc. Radek Šmíd, Pedagogická fakulta UK – částečné zajištění mimoodborného programu
Ing. Jana Tomšová – částečné zajištění mimoodborného programu

nahoru

Poděkování sponzorům

Stejně jako v jiných letech by soustředění nemohlo proběhnout v takovém rozsahu bez přispění našich milých sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Část financí byla zajištěna z prostředků projektu OP VK "Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje", který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Dále podporu tradičně poskytla Biologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to jak finanční, tak materiální. Různé katedry (především Katedra učitelství a didaktiky biologie, ale také Katedra genetiky a mikrobiologie a Katedra zoologie) zapůjčily na soustředění kvalitní laboratorní a terénní přístroje a optiku, sbírkový materiál, literaturu, řadu drobných laboratorních a terénních pomůcek a nezbytnou elektroniku (dataprojektory, notebooky, promítací plátno).

     Velmi si vážíme také přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisů Živa a Vesmír, které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Tyto populárně naučné časopisy jsou vždy mezi účastníky vítaným prostředkem k rozšíření přírodovědných obzorů.


Účastníci!

Další materiály

Fotografické vzpomínky


     Další fotky naleznete na našem rajčeti, konkrétně fotky od Naty, Ažky, MGho a VojDucha.

Zpěvník


nahoru