Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in EnglishOdborný program na Přírodovědecké fakultě UK Praha (13. - 15. 3. 2003)

Datum / Čas 9:00 - 10:00 10:00 - 10:15 10:15 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00
čtvrtek

13.3.
Oplození a embryonální vývoj (20) - MIK pauza Buněčná biologie a imunologie (25) - ANT oběd v menze Debata o studiu na PřF UK - MIK
(bohužel neproběhla ze zdravotních důvodů)
Molekulární metody a jejich využití při studiu lidské historie - ZOO
Pylové analýzy (20) - OBR pauza Praktika z histologie (živočišné tkáně) (16) - MIK

Datum / Čas 9:30 - 12:00 12:00 - 13:00 13:00 - 14:00 14:00 - 15:00
pátek

14.3.
Praktika z prvoků (16) - BEZ oběd v menze Transmisní elektronový mikroskop (10) B2 Laboratoř molekulární biologie (10) - V5 SUT
Laboratoř molekulární biologie (10) - V5 SUT Transmisní elektronový mikroskop (10) B2
Praktika z určování ryb - (20) - OBR Studium chromozómů (8) GEN Prohlídka akvárií (8) AKV
Prohlídka akvárií (8) AKV Studium chromozómů (8) GEN

Datum / Čas 10:00 - 11:00 11:10 - 12:10 12:10 - 13:00
sobota

15.3.
volno Praktika z paleozoologie (10) - ALB Prohlídka skleníků a botanické zahrady (16) oběd ve vlestních ešusech ENT
Prohlídka skleníků a botanické zahrady (16) Praktika z paleozoologie (10) - ALB
Návštěva galerie (10)


Posluchárny

AKV - akvária, Viničná 7, 1. patro, vpravo od hlavních schodů, vedle WC
ALB - Albertov 6 - poslucharna geologie, prizemi vlevo
ANT - Malá antropologická posluchárna - Viničná 7, přízemí, u zadního schodiště
BEZ - Praktikum zoologie bezobratlých - Viničná 7, druhé patro, vpravo od hlavního schodiště úplně na konci chodby
B2 - Benátská 2 - praktikum OŽP, první mezipatro
ENT - Posluchárna entomologie (č. 119) - Viničná 7, 1. patro, vpravo od hlavního schodiště, za WC zahnout úzkou chodbičkou doprava
GEN - laboratoř Dr. Jiřího Krále, malá budova na dvoře před Viničnou 5, katedra genetiky a mikrobiologie, přízemí
MIK - Mikroskopické praktikum (č. 108) - Viničná 7, 1. patro, vpravo od hlavního schodiště, místnost nahoře prosklená
OBR - Praktikum zoologie obratlovců - Viničná 7, 1. patro, vpravo od hlavního schodiště, úplně na konci chodby vedle počítačové učebny
V5 SUT - Viničná 5 - suterén, laboratoř katedry genetiky a mikrobiologie
ZOO - Velká zoologická posluchárna- Viničná 7, 2. patro přímo u hlavního schodiště

zpět na hlavní stránku