Sdružení Arachne

XIX. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne,

Oucmanice, 6. 8. - 20. 8. 2016

Zápis z Akce

     Děj letošního letního soustředění ARACHNE se odehrával v typické české vesničce, která pomalu není ani na mapě, ale po veleúspěšných olympijských hrách ji jistě bude znát celý svět – OUCMANICE!

     Poté, co jsme se navzájem více či méně úspěšně seznámili a dostatečně se vyplakali nad šťastnými shledáními po dlouhé době, jsme se stali svědky poměrně netradiční schůze olympijského výboru. Na této schůzi se i přes protesty předsedy, které byly rychle umlčeny a předseda hbitě nahrazen někým snáze manipulovatelným, rozhodlo, že letošní letní olympijské hry se budou konat v Oucmanicích.

     Ovšem, takové olympijské hry, to není jen tak, zvlášť když jste uprostřed ničeho. Kde ubytujeme vzácné hosty? Kde budou spát sportovci? A vůbec, kde budou sportovat? Proto bylo třeba urychleně postavit olympijskou vesničku a stadion, v čemž se nám snažil zabránit hluboce spící Snorlax (Víťovi došlo kafe…). Ale než bys řekl švec, spojenými silami byl Snorlax odklizen a před námi se skvěla vesnička a stadion, které jistě poslouží v dalších letech jako vzor pro ostatní hostitelské země. Následující (srpnové!) ráno nás překvapil vánoční stromeček. Z dárečků jsme měli všichni opravdu velkou radost, čekaly na nás naše boty, které jsme v ranním spěchu za úpěnlivého sténání marně hledali. Když jsme všichni poděkovali Ježíškovi, že přesně tohle jsme si vždycky přáli, úprkem jsme se hnali přivítat vážené státníky, kteří se slétali na naše olympijské hry. Přivítání to bylo vskutku velkolepé, no řekněte sami, už vás někdy objala vlasatá uječená dělová koule? Poté už byl čas na zahajovací ceremoniál – olympijský oheň za mocného povzbuzování zažehnul sám veliký miláček žen a dívek, Oucman!

     Ačkoli jsou olympijské hry sportem na nejvyšší úrovni, samá zpocená těla vybičovaná k maximálním výkonům, tak my, Arachňáci, věříme také v sílu mozkoven, proto jsme je procvičovali, jak se dalo, nedbaje tradičního „spěte dokud máte čím“. Posvítili jsme si na vývoj slepic, dozvěděli se spoustu nového o mykorhize, parazitech, molekulární genetice, fotosystému 2, cévní mozkové příhodě, zopakovali si základy prokaryotické mikrobiologie a mnoho dalšího. Zavítal mezi nás i z televize všem jistě dobře známý Scientík, který se nedávno proháněl s dronem na K2, a my měli to potěšení vidět jeho záběry. Jiný večer nás navštívil paralympionik Honza Vaněk, bronzový medailista ve vrhu kuželkou z paralympiády v Pekingu, který nám řekl něco málo o tom, jak to chodí na paralympiádě. Následující den jsme si sami vyzkoušeli, jaké to je potýkat se s různými hendikepy, a snad ve všech z nás to mnoho zanechalo.

     Protože se nikde v okolí nenacházel vhodný les či něco podobného, prošli jsme letošní labyrint v netradiční verzi „urban edition“, což nijak neubralo jeho božanství. Když už se soustředění chýlilo ke konci, stala se katastrofa. Všemi milovaný Oucman, kterého jsme vyrvali samotné smrti ze chřtánu, byl unesen. Neváhali jsme ani minutu a okamžitě jsme se vydali po jeho stopě, abychom ho zachránili. Podařilo se nám pomocí tajného kódu kontaktovat spojku únosců (Ouc ouc, jíme s dobrákem konzumentů? Chceme ulovit idola žen a dívek před recyklací. Máslo nám? Zde je svačina!), která byla opravdu skvěle maskovaná - vypadala úplně přesně jako obyčejný vesničan. A povedlo se. Oucmanův návrat nebyl sice triumfální, chudák byl dost pomlácený, ale o to větší radost jsme všichni měli, že je zase zpět mezi námi. Ještě závěrečný ceremoniál, utřít poslední slzičku, se všemi se rozloučit a za rok snad znovu OUC OUC BREKEKE.

Tom (& Vojta)

Seznam projektů

den skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
so
6.8.
příjezd účastníků, mimoodborný program
ne
7.8.
vytrvalci Mourková - Savci (P) Petelák - Praktikum z vývojové biologie 1 (P) Kohout - Mykorhiza (T) zadávání projektů
sprinteři Petelák - Praktikum z vývojové biologie 1 (P) Kohout - Mykorhiza (T) Mourková - Savci (P)
po
8.8.
vytrvalci projekty Juračka - K2
sprinteři
út
9.8.
vytrvalci Petelák - Praktikum z vývojové biologie 2 (P) Weiser - Botanická vycházka (P) Gajdošová - Parazitismus (T)
sprinteři Gajdošová - Parazitismus (T) Petelák - Praktikum z vývojové biologie 2 (P) Weiser - Botanická vycházka (P)
st
10.8.
vytrvalci celodenní výlet mimoodborný
sprinteři
čt
11.8.
vytrvalci Hadrava - Entomologická vycházka (P) Storch - Ekologie (T) Fischer - Molekulární genetika (T) Havlík - Nanomateriály
sprinteři Fischer - Molekulární genetika (T) Hadrava - Entomologická vycházka (P) Storch - Ekologie (T)

12.8
vytrvalci projekty
sprinteři
so
13.8.
vytrvalci Martinek - Anatomie rostlin (P) Vosolsobě - Biologie buňky (T) Falteisek - Mikrobiologie (T)
sprinteři Falteisek - Mikrobiologie (T) Martinek - Anatomie rostlin (P) Vosolsobě - Biologie buňky (T)
ne
14.8.
vytrvalci osobní volno Kalinová - Cévní mozkové příhody (T) Plocek - Mikrobiologické praktikum (P)
sprinteři Duchoslav M. - Fotosyntéza (T) Kalinová - Cévní mozkové příhody (T)
po
15.8.
vytrvalci celodenní výlet odborný
sprinteři
út
16.8.
vytrvalci Duchoslav M. - Fotosyntéza (T) Petrusek - Hydrobiologie (P) Petrusková - Bioakustika (T)
sprinteři Plocek - Mikrobiologické praktikum (P) Petrusková - Bioakustika (T) Petrusek - Hydrobiologie (P)
st
17.8.
vytrvalci projekty vědecká konference
sprinteři
čt
18.8
vytrvalci testy Koukol - Za houbami Panamy (T)
sprinteři

19.8.
vytrvalci mimoodborný program
sprinteři
so
20.8.
odjezd

T - teorie (přednáška)
P - praxe (praktika, vycházka)

Organizátoři a lektoři

1. Pracovníci UK, PřF

Mgr. Miloš Duchoslav, Katedra eperimentální biologie rostlin – přednáška Fotosyntéza, vedení samostatných projektů, organizační zajištění soustředění
Mgr. Lukáš Falteisek, Katedra ekologie – přednáška Mikrobiologie
RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D., Katedra experimentální biologie rostlin – přednáška Molekulární genetika
Mgr. Petr Jan Juračka, Ph.D., Katedra ekologie – cestovatelská přednáška
Mgr. Petr Kohout, Katedra experimentální biologie rostlin – přednáška Mykorhiza
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Katedra botaniky – přednáška Za houbami do Panamy
Mgr. Jan Martinek, Katedra experimentální biologie rostlin – praktikum Anatomie rostlin
Mgr. Aleš Petelák, Katedra buněčné biologie - Praktikum z vývojové biologie
prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D., Katedra ekologie – Hydrobiologická vycházka
RNDr. Tereza Petrusková, Ph.D., Katedra ekologie – přednáška Bioakustika
Mgr. Vítězslav Plocek, Katedra genetiky a mikrobiologie – Mikrobiologické praktikum, vedení samostatných projektů
prof. David Storch, Ph.D., Centrum pro teoretická studia – přednáška Ekologie
Mgr. Stanislav Vosolsobě, Katedra experimentální biologie rostlin – přednáška Biologie buňky
Mgr. Martin Weiser, Ph.D., Katedra botaniky – botanická vycházka, vedení samostatného projektu


2. Studenti UK, PřF

Klára Daňková, bakalářské studium – vedení samostatného projektu, částečné zajištění mimoodborného programu
Bc. Vojtěch Duchoslav, navazující magisterské studium – hlavní vedoucí, vedení samostatného projektu, částečné zajištění mimoodborného programu
Bc. Magdalena Gajdošová, navazující magisterské studium – přednáška Parazitismus, vedení samostatného projektu, částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Jiří Hadrava, postgraduální studium – entomologická vycházka, vedení samostatného projektu, organizace zoologické výstavky, částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Zuzana Chumová, postgraduální studium – částečné zajištění mimoodborného programu
Lukáš Janošík, bakalářské studium – vedení samostatného projektu, organizace botanické výstavky, částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Tereza Poláčková, postgraduální studium – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatného projektu
Mgr. Dagmar Říhová, postgraduální studium – vedení samostatného projektu, částečné zajištění mimoodborného programu
Jasna Simonová, bakalářské studium – vedení samostatného projektu, částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Vojtěch Stráník, postgraduální studium – částečné zajištění mimoodborného program


3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF

Mgr. Martin Golan, Matematicko-fyzikální fakulta UK – hlavní vedoucí pro mimoodborný program
Mgr. Jan Havlík, VŠCHT – přednáška Nanomateriály
Jana Kalinová, 2. lékařská fakulta UK, magisterské studium – přednáška Cévní mozkové příhody
RNDr. Jindra Mourková, Ph.D. – praktikum Savci
Mgr. et Bc. Marie Reslová – částečné zajištění mimoodborného programu
Bc. Jitka Sýkorová, 1. lékařská fakulta UK – hlavní zdravotník soustředění, vedení samostatného projektu, částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Radek Šmíd – částečné zajištění mimoodborného programu
Ing. Jana Tomšová – částečné zajištění mimoodborného programu
Jan Vaněk – beseda Paralympiáda

Sponzoři

     Stejně jako v jiných letech by soustředění nemohlo proběhnout v takovém rozsahu bez přispění našich milých sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Největší podporu tradičně poskytla Biologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to jak finanční, tak materiální. Různé katedry (především Katedra učitelství a didaktiky biologie, ale také Katedra genetiky a mikrobiologie a Katedra zoologie) zapůjčily na soustředění kvalitní laboratorní a terénní přístroje a optiku, sbírkový materiál, literaturu, řadu drobných laboratorních a terénních pomůcek a nezbytnou elektroniku (dataprojektory, notebooky, promítací plátno).
     V letošním roce bylo soustředění finančně podpořeno také v rámci projektu Biologie po „škole“ – mimoškolní vzdělávací aktivity pro žáky středních škol financovaného z dotačního programu MŠMT Podpora nadaných žáků základních a středních škol.

     Velmi si vážíme také přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisů Živa a Vesmír, které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Tyto populárně naučné časopisy jsou vždy mezi účastníky vítaným prostředkem k rozšíření přírodovědných obzorů.


Účastníci s knižními odměnami

Další materiály

Fotografické vzpomínky

Další fotky naleznete na našem rajčeti, konkrétně fotky od Šráji, Jáji a dua Zbojník&Vojduch.

     Kromě toho letos přijel na Arachne také Jirka s dronem :)

Zpěvník