Sdružení Arachne

Zápis z Akce

     Na šestnácté biologické soustředění Arachne jsme se ze starověkého Egypta přesunuli do oblastí trochu chladnějších a do dob trochu pozdějších. Naším letošním tématem byly Staré pověsti české. Do Janských Lázní, malebného městečka v podhůří našich nejvyšších hor, jsme vyrazili pod vedením moudrého Praotce Čecha. Nechyběly ani další více či méně známé postavy z českých pověstí, jako je Bivoj, Libuše a její sestry, vojvoda Mnata, Přemysl Oráč na volovi, Ctirad či Horymír i s koněm Šemíkem.

     Hned v průběhu první noci nás potkalo neštěstí. Naši osadu přepadla tlupa Avatatarů, kteří nám ukradli všechen dobytek. Abychom měli dostatek mléka ke snídani, museli jsme se tak proplížit do tábora těch kočovných lumpů, ukradené krávy zde podojit a s mlékem se opět proplížit zpátky do své osady. Druhého dne jsme úspěšně zdolali Říp a osidlování české kotliny tak mohlo začít.

     Vyzkoušeli jsme si řadu nejrůznějších činností, s nimiž se naši předci mohli setkat: tvořili jsme plstěné výrobky z ovčí vlny, pomáhali jsme knížeti Bruncvíkovi zmocniti se symbolu lva pro erb českých zemí, poslepu jsme procházeli mokrou podzemní chodbou, obchodovali jsme s místním obyvatelstvem. Každého večera jsme si pak za zvuku chorálu zavzpomínali na události uplynulého dne. Po závěrečném testu a vědecké konferenci na nás večer čekalo putování, o kterém se nám ani nesnilo. Putovali jsme po stopách čaroděje Desideria, který nás měl dovést k Blanickým rytířům přes hory, doly i les. Podél cest se ve velkém množství nacházely bunkry, a v jednom velkém jsme dokonce přenocovali. Když se nám podařilo doputovat zpět na objekt (cestou jsme teda ještě zachránili svět), čekala nás výborná hostina.

     Odborný program byl letos poměrně různorodý. Vedle obvyklých biologických přednášek pokrývajících značnou část šíře tohoto oboru buněčnou signalizací počínaje a ekologií savců konče jsme na Arachne přivítali také např. doktora Vojtěcha Kapsu s jeho biofyzikální přednáškou či profesora Jaroslava Petra, který rozpoutal diskusi (nejen) na téma geneticky modifikovaných organismů. Lukáš Falteisek nám přednášel o mikrobiálním životě v hloubi jeskyní, diskuse následující tuto přednášku nakonec vyústila v detailní rozbor kladů a záporů nejnovějších teorií vzniku života. Vyzdvihnout je nutno také přednášku Roberta Tropka o významu postindustriálních stanovišť jakožto útočišť pro mnohé ohrožené druhy živočichů. Během večerních cestovatelských promítání fotografií jsme nahlédli do Kyrgyzstánu, Kanady a Grónska.

     Během celodenních výletů jsme si prohlédli především Černohorské rašeliniště, ti drsnější dále pokračovali až na Sněžku. Jedna z výletních tras směřovala také do Královédvorské zoologické zahrady. Opomenuty nezůstaly ani tradiční noční aktivity jako Labyrint či literárně hudební večer.

Jirka


nahoru

Seznam projektů

Biologické membrány

Konzultanti: Markéta Kubánková, Martin Golan

Řešitelé: Bočan Václav, Machová Kamila, Znamínko Matěj


nahoru

Odborný program

den skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
so 3.8. příjezd účastníků, mimoodborný program
ne 4.8. mladší Jan Mourek: Věda s čidly (P) Blanka Zikánová: Mléko a mléčné produkty (T)
starší Blanka Zikánová: Mléko a mléčné produkty (T) Jirka Hadrava: Entomologická vycházka (P) Víťa Plocek: Bakteriální genetika I (P)
po 5.8. mladší projekty
starší
út 6.8. mladší Jirka Hadrava: Entomologická vycházka (P) Pavel Pracný: O živé a neživé přírodě (T) Víťa Plocek: Bakteriální genetika I (P)
starší Jan Mourek: Věda s čidly (P) Pavel Pracný: O živé a neživé přírodě (T)
st 7.8. mladší celodenní výlet mimoodborný Miloš Duchoslav:
Kyrgyzstán (cestovatelská)
starší
čt 8.8 mladší Ondra Koukol: Mikrosvětem hub (P) Lukáš Falteisek: Existuje na Zemi život nezávislý na slunci? (T) Martin Kuthan: Molekulární biologie (T)
starší Lukáš Falteisek: Existuje na Zemi život nezávislý na slunci? (T) Ondra Koukol: Mikrosvětem hub (P) Víťa Plocek: Bakteriální genetika II (P)
pá 9.8. mladší projekty Víťa Plocek: Bakteriální genetika II (P)
starší Martin Kuthan: Molekulární biologie (T)
so 10.8. mladší Vojtěch Kapsa: Proč mají sloni velké uši a antilopy štíhlé nohy (T) Standa Vosolsobě: Buněčná signalizace (T) David Mašín: Krkonoše - historický vývoj a přírodní zajímavosti (T) Standa Vosolsobě:
Kanada (cestovatelská)
starší David Mašín: Krkonoše - historický vývoj a přírodní zajímavosti (T) Vojtěch Kapsa: Proč mají sloni velké uši a antilopy štíhlé nohy (T) Standa Vosolsobě: Buněčná signalizace (T)
ne 11.8. mladší osobní volno Anička Elexhauserová: Savci (T) Robert Tropek: Biodiverzita postindustrálních stanovišť (T) Jaroslav Petr: Na úsvitu Planety opic (T)
starší Robert Tropek: Biodiverzita postindustrálních stanovišť (T) Anička Elexhauserová: Savci (T)
po 12.8. mladší celodenní výlet odborný
starší
út 13.8. mladší Martin Weiser: Botanická vycházka (P) Petr Juračka: Mikrofotografie fotonického krystalu motýla (P) Petr Janšta: Biodiverzita hmyzu - herbivoři a parazitoidi (T) Petr Juračka:
Grónsko (cestovatelská)
starší Petr Janšta: Biodiverzita hmyzu - herbivoři a parazitoidi (T) Martin Weiser: Botanická vycházka (P) Petr Juračka: Mikrofotografie fotonického krystalu motýla (P)
st 14.8. mladší projekty
starší
čt 15.8 mladší testy vědecká konference ukončení odborného programu
starší
pá 16.8. mladší mimoodborný program
starší
so 17.8. odjezd

T - teorie (přednáška)
P - praxe (praktika, vycházka)


nahoru

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci UK, PřF


Mgr. Lukáš Falteisek, Katedra buněčné biologie, postgraduální studium (obor zoologie) – přednáška Existuje na Zemi život nezávislý na slunci?
Mgr. Petr Janšta, Katedra zoologie, postgraduální studium – organizační zajištění soustředění a odborného programu, zoologie, vedení samostatných projektů, přednáška Biodiverzita hmyzu – herbivoři a parazitoidi
RNDr. Vanda Janštová, Katedra učitelství a didaktiky biologie – příprava laboratorního materiálu a přístrojů
Mgr. Petr Juračka, Katedra ekologie, postgraduální studium – praktikum Mikrofotografie fotonického krystalu motýla, cestovatelská přednáška Grónsko
Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., Katedra botaniky – praktikum Mikrosvětem hub, částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Martin Kuthan, Ph.D., Katedra genetiky a mikrobiologie – přednáška Molekulární biologie, vedení samostatných projektů, částečné zajištění mimoodborného programu
Doc. RNDr. David Mašín, Ph.D., Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky – přednáška Krkonoše - historický vývoj a přírodní zajímavosti
RNDr. Jan Mourek, Ph.D., Katedra učitelství a didaktiky biologie, obor zoologie – praktikum Věda s čidly
Mgr. Vítězslav Plocek, Katedra genetiky a mikrobiologie, postgraduální studium – organizační zajištění odborného a mimoodborného programu, praktikum Bakteriální genetika, vedení samostatných projektů
Mgr. Martin Weiser, Katedra botaniky, postgraduální studium – částečné zajištění odborného programu, botanika, vedení samostatných projektů
RNDr. Blanka Zikánová, Katedra genetiky a mikrobiologie – příprava laboratorního materiálu, přednáška Mléko a mléčné produkty


2. Studenti UK, PřF

Mgr. Miloš Duchoslav, postgraduální studium, obor Anatomie a fyziologie rostlin – hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, vedení samostatných projektů, cestovatelská přednáška Kyrgyzstán
Bc. Vojtěch Duchoslav, 1. ročník NMgr., obor Mikrobiologie – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Bc. Martina Entová, 3. ročník NMgr., obor Botanika – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Bc. Jiří Hadrava, 3. ročník bakalářského studia – částečné zajištění odborného programu, vedení samostatných projektů, praktikum Entomologická vycházka
Mgr. Tereza Poláčková, 2. ročník NMgr., obor Botanika – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Mgr. Dagmar Říhová, postgraduální studium, obor Zoologie – částečné zajištění odborného programu
Bc. Vojtěch Stráník, 2. ročník NMgr., obor Ochrana životního prostředí – částečné zajištění mimoodborného programu
Mgr. Stanislav Vosolsobě, postgraduální studium, obor Anatomie a fyziologie rostlin – přednáška Buněčná signalizace, cestovatelská přednáška Kanada


3. Pracovníci a studenti mimo UK, PřF

Bc. Anna Elexhauserová, Přírodovědecká fakulta JČU – přednáška Savci
Mgr. Martin Golan, Matematicko-fyzikální fakulta UK – částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
RNDr. Vojtěch Kapsa, CSc., Matematicko-fyzikální fakulta UK – přednáška Proč mají sloni velké uši a antilopy štíhlé nohy
Ing. Markéta Kubánková, FBMI ČVUT – hlavní zdravotník soustředění, částečné zajištění mimoodborného programu, vedení samostatných projektů
Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc., Výzkumný ústav živočišné výroby v Uhříněvsi, Česká zemědělská univerzita – přednáška Na úsvitu Planety opic
Mgr. Pavel Pracný, Masarykova univerzita – přednáška O živé a neživé přírodě
Bc. Radek Šmíd, Pedagogická fakulta UK – částečné zajištění mimoodborného programu
Ing. Jana Tomšová – částečné zajištění mimoodborného programu
RNDr. Robert Tropek, Ph.D., Entomologický ústav BC AV ČR – přednáška Biodiverzita postindustrálních stanovišť


nahoru

Poděkování sponzorům

     Stejně jako v jiných letech by soustředění nemohlo proběhnout v takovém rozsahu bez přispění našich milých sponzorů, kterým tímto velmi děkujeme. Největší podporu tradičně poskytla Biologická sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a to jak finanční, tak materiální. Různé katedry (především Katedra učitelství a didaktiky biologie, ale také Katedra genetiky a mikrobiologie a Katedra zoologie) zapůjčily na soustředění kvalitní laboratorní a terénní přístroje a optiku, sbírkový materiál, literaturu, řadu drobných laboratorních a terénních pomůcek a nezbytnou elektroniku (dataprojektory, notebooky, promítací plátno).

     Velmi si vážíme také přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisů Živa a Vesmír, které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Tyto populárně naučné časopisy jsou vždy mezi účastníky vítaným prostředkem k rozšíření přírodovědných obzorů.s


Účastníci s knižními odměnami

Další materiály

Fotografické vzpomínky


     Další fotky naleznete na našem rajčeti, konkrétně fotky od Naty, MGho, Jirky, Léni, Lenky, Boba, VojDucha a Miloše.

Zpěvník


nahoru