Sdružení ARACHNE z.s.
instagram
About us in English

Soustředění

Fotografické vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům



8. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Poddubí 31.7. - 14.8. 2005

     Během letošního soustředění jsme procestovali skoro celý svět, aniž bychom za dva týdny opustili Poddubí nebo střední Čechy. Vše začalo už příjezdem účastníků, "vyslanců" z dalekých krajin. Uvítali jsme "delegace" z USA, Etiopie, Japonska, Peru, Německa, Francie, Austrálie a nejpočetnější zástup z Číny. První večer jsme se alespoň zprostředkovaně ocitli v těchto zemích díky vyprávění našich "delegátů" o svých domovinách a díky autentickým artefaktům. Celé soustředění se následně neslo v duchu fiktivní mezinárodní konference nazvané: "Explicitní ilustrace nacionálních entit pro extraterestrickou inteligenci", neboli EINEPEI 2005. V průběhu této "konference" jsme zavítali na většinu kontinetů a formou různých her se seznámili s místními obyčeji. Čekala nás například Finská stezka s náročnými disciplínami, dobývání osmitisícovek v Himalájích, ztroskotání luxusní lodi při plavbě mezi kontinenty, africké rukodělné dílny, skalní golf a večer v pravém kasinu, jako v Las Vegas!


     Odborný program, rovněž pestrý a bohatý, byl z větší části zaměřen na hlavní téma letošního ročníku, kteým byla Biodiverzita a biogeografie.


     Opět jsme u nás uvítali řadu přednášejících, jako například Prof. Jana Zimu z Přírodovědecké fakulty UK a Ústavu biologie obratlovců AV ČR, který povídal o původu biodiverzity středoevropské přírody. Z dalších témat zaměřených spíš na území naší republiky stojí za zmínku velmi aktuální přednášky Prof. Jana Zrzavého z Biologické fakulty JČU o vývoji přírody a vlivu člověka. Mgr. Jan Suda zase zaujal svým poutavým výkladem při botanické vycházce, Mgr. Helena Jahelková nás nejprve seznámila se základy biogeografie a následně nám při večerní vycházce umožnila nahlédnout do skrytého života netopýrů. Jana Veselá, která s námi byla jako účastník v Semerinku, přijela tentokrát jako lektorka a při praktikách demonstrovala řasy nalovené v Sázavě. Opět k nám dorazil i Mgr. Adam Petrusek, který navázal ve svém výkladu o disperzi organizmů na Heleninu přednášku. Mezi dalšími významnými návštěvami k nám zavítala i Doc. Jitka Vilímová, proděkanka PřF UK, která seznámila účastníky s možnostmi studia na PřF UK.


nahoru ^

Seznam projektů

1. Bezobratlí tekoucích vod - porovnání diverzity v řece Sázavě a jejích přítocích
Konzultanti: Honza Mourek, Petr Janšta
Řešitelé: Maruška Ráčková, Víťa Smola, Dan Leština

2. Co žije v lese, co žije na louce - srovnání vybraných skupin členovců
Konzultanti: Petr Janšta, Honza Mourek
Řešitelé: Jana Tomšová, Jirka Šmahel, Šárka Mikátová

3. Existuje souvislost mezi typem průduchu a polohou čeledi na fylogenetickém stromě?
Konzultanti: Eva Novozámská, Pavlína Brettlová
Řešitelé: Verča Valtová, Ája Haldová, Mája Kalvová

4. Změny barvy květů v UV záření
Konzultanti: Lukáš Synek, Ondra Koukol
Řešitelé: Ilona Urbářová, Vojta Stráník, Verča Dlouhá

5. Hlenky v okolí RS Poddubí
Konzultant: Ondra Koukol
Řešitelé: Tomáš Pánek, Martin Wolf, Petr Kohout, Jindra Prach

6. Závislost počtu rostlinných druhů na velikosti plochy
Konzultanti: Zdeněk Vaněček, Lukáš Synek
Řešitelé: Míša Mikát, Zuzka Khodlová, Soňa Hromuláková

7. Porovnání rozmanitosti různých rostlinných společenstev
Konzultant: Zdeněk Vaněček, Lukáš Synek
Řešitelé: Maruška Pospíšková, Pavlína Pánová

8. Mikroorganismy ve vodě, aneb proč není dobré pít vodu ze Sázavy
Konzultant: Blanka Zikánová
Řešitelé: Evička Konopásková, Míša Hornová, Zdeněk Tyller

9. Sledování mikroorganismů ve zdrojích pitné / užitkové vody v okolí kongresového centra Poddubí
Konzultant: Blanka Zikánová
Řešitelé: Jakub Štastný, Víťa Plocek, Martin Golan

10. Potravní preference plžů aneb švédský stůl
Konzultant: Magda Oslík Hrabáková
Řešitelé: Zdeněk Janovský, Celie Korittová, Markéta Blochová

11. Cirkadiánní biologické rytmy plžů aneb denní režim
Konzultant: Magda Oslík Hrabáková
Řešitelé: Klárka Podzimková, Renča Slabá, Péťa Kodišová, Anežka Pavlíková


nahoru ^

Odborný program

den   skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 31.7.   příjezd účastníků uvítací ceremoniál
po 1.8. mladší Molekulární biologie - Synek Úvod do mikrobiologie - Zikánová Domény života - Konopásek Bolívie a Peru - Synek
starší Entomologie - Janšta Domény života - Konopásek Úvod do mikrobiologie - Zikánová
út 2.8. mladší projekty  
starší
st 3.8. mladší celodenní výlet odborný Beseda o studiu - Vilímová
starší
čt 4.8. mladší Entomologie - Janšta Biodiverzita - Zima Řasy - lov a mikroskopování - Veselá Křídlatky - Kovářová
Izrael - Černá
starší Molekulární biologie - Synek Řasy - lov a mikroskopování - Veselá Biodiverzita - Zima
5.8. mladší Určování hálek - Janšta Historie sředoevrop. přírody - Zrzavý Lebky - Mourková Fylogeneze a biodiverzita - Zrzavý
starší Chromozómy - praktika s výkladem - Brettlová, MourekHistorie středoevrop. přírody - Zrzavý
so 6.8. mladší Chromozómy - praktika s výkladem - Brettlová, MourekBotanická vycházka - Suda  
starší Určování hálek - Janšta Botanická vycházka - Suda Lebky - Mourková
ne 7.8. mladší práce na projektech  
starší
po 8.8. mladší Ekologické simulační hry - Matějček Mikrobiologie - barvení - Zikánová volitelný program Vietnam - Koukol
starší Mikrobiologie - barvení - Zikánová Ekologické simulační hry - Matějček
út 9.8. mladší práce na projektech  
starší
st 10.8. mladší Biogeografie - Jahelková Speciace - Mourek Disperze organizmů - Petrusek táborák
Netopýří vycházka - Jahelková
starší Speciace - Mourek Disperze organizmů - Petrusek Biogeografie - Jahelková
čt 11.8. mladší celodenní výlet  
starší
12.8. mladší testy vyhodnocení projektů - odborná konference vyhodnocení testů
starší
so 13.8.   mimoodborný program
ne 14.8.   odjezd

nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK

Doc.RNDr. Ivo Konopásek, CSc., kat. genetiky a mikrobiologie - biologie mikroorganismů,
Mgr. Jan Suda, Ph.D., kat. botaniky - botanická vycházka,
Doc.RNDr. Jitka Vilímová, CSc., kat. zoologie - beseda o studiu,
RNDr. Blanka Zikánová, kat. genetiky a mikrobiologie - mikrobiologie, garant akce za PřF UK, vyúčtování finanční podpory.
Prof. RNDr. Jan Zima, DrSc., kat. zoologie - biodiverzita,

2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně PřF UK

Pavlína Brettlová 1. roč., obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného programu, vedení samostatných projektů,
Mgr. Magda Hrabáková, kat. zoologie - organizační zajištění mimoodborného programu, malakozoologie, zoologie bezobratlých, správa knihovny, vedení samostatných projektů,
Mgr. Helena Jahelková kat. zoologie - biogeografie, noční vycházka za netopýry,
Petr Janšta, magisterský stupeň, kat. entomologie - organizační zajištění odborného programu, entomologie, .
Mgr. Ondřej Koukol, kat. botaniky - hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, správa laboratoře, mykologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Tomáš Matějček, kat. fyzické geografie - ekologická simulační hra,
Mgr. Jan Mourek, kat. zoologie - organizační zajištění soustředění a mimoodborného programu, vedení účetnictví, zoologie bezobratlých, vedení samostatných projektů,
Mgr. Jindra Mourková, kat. zoologie - organizační zajištění odborného programu, určování lebek, ornitologie
Eva Novozámská 1. roč., obor Biologie odborná - organizační zajištění odborného programu, vedení samostatných projektů,
Mgr. Adam Petrusek kat. ekologie - disperze organismů,
Mgr. Lukáš Synek, kat. genetiky a mikrobiologie - molekulární biologie, vedení samostatných projektů,
Lucie Tučková, magisterský stupeň, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu, zdravotnice první týden soustředění

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK

Kateřina Černá, 3. ročník, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu - organizace mimoodborného programu, výtvarné dílny, vedení samostatných projektů,
Lucie Klenovcová, 1. ročník medicína, I. Lékařská fakulta UK - zdravotnice během druhý týden soustředění,
RNDr. Marcela Kovářová, Botanický ústav AVČR - využití křídlatek,
Zdeněk Vaněček, 3. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - organizace mimoodborného programu, botanika, vedení samostatných projektů.
Jana Veselá, 3. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - řasy - lov a mikroskopování.
Prof. RNDr. Jan Zrzavý CSc., Biologická fakulta, JČU - historie středoevropské přírody.


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Na tomto místě se stalo tradicí poděkovat vydavatelstvím a nakladatelstím odborné a popularizační literatury za sponzorské dary. Ani letos tomu nebude jinak. Velmi si vážíme přízně, kterou nám již několik let projevují redakce časopisu Živa a Vesmír s. r. o. , které věnovaly ukázkové výtisky a předplatné časopisů. Díky ukázkovým výtiskům se mohli všichni účastníci seznámit s témito populárně naučnými časopisy.

Podobnou věrnost nám opět zachovalo i nakladatelství Paseka, které věnovalo tituly z vlastní produkce, především knihy z edice Fénixa dále obrazové atlasy.

Účastníci s knižními odměnami

Věřím, že díky této kvalitní literatuře se našim účastníkům otevře brána do oborů, které třeba nepatří mezi jejich specializace, ale rozhodně stojí za to se s nimi seznámit.

Soustředění bylo finančně dotováno z prostředků biologické sekce PřF UK a z grantových projektů MŠMT ČR a Nadace Tomáše Bati.


nahoru ^