Sdružení ARACHNE z.s.
About us in English

Soustředění

Fotografické vzpomínky    

    Seznam výzkumných projektů

Přehled programu

Kdo se na soustředění podílel        Poděkování sponzorům7. letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Jánské lázně, 15.8. - 29.8. 2004


      Stejně jako nezsatavíš vodu horské bystřiny, nezastavíš ani čas. Již dávno minula doba kdy chrabří rytíři dobývali tvrze v touze po ovládnutí země, lapkové přepadávali kupecké karavany, kvetla řemesla počestná i nemravná a městské jarmarky pulzovaly životem. Nedávno jsme si však tuto dobu připomenuli. V Jánských lázních, městečku pod Černou horou prožilo 32 účastníků a s nimi 8 vedoucích dalších nezapomenutelných 14 dní naplněných vzděláváním se v biologii i vlastním bádáním, hrami, hrátkami a všelikými výtvarnými a hudebními aktivitami.

Mimoodborný program, který byl stejně nabitý jako loňské ročníky různorodými aktivitami, byl inspirován dobou vlády Karla IV. Odborný program, rovněž pestrý a bohatý, byl z větší části zaměřen na hlavní téma letošního ročníku, které znělo:

Interakce organizmů
aneb
Kdo s kým a co z toho

Přednášky, praktická cvičení i terénní exkurze byly vedeny jak magisterskými a postgraduálními studenty, tak lektory a pedagogy z PřF UK a vědeckými pracovníky z Akademi věd. Velice si vážíme toho, že mezi nás letos zavítali, byť jen na krátkou dobu, např. Dr. Milan Gryndler, který zaujal svou přednáškou o půdě a Prof. Petr Horák, který své povídání o parazitických organizmech spestřil praktickou ukázkou a rovněž nám věnoval jeden večer, kdy během debaty seznámil účastníky s novými možnostmi studia na PřF UK.

Přednášek a praktik bylo na programu samozřejmě více, a ty, které jsme neuvedli nebyly o nic méně poutavé.


nahoru ^

Seznam projektů1. Invazní rostliny kolem nás
konzultant: Zdeněk Vaněček
řešitelé: Petr Pavliska, Scientík P. Juračka

2. Forezie aneb cestující na tělech bezobratlých živočichů
konzultant: Honza Mourek
řešitelé: Eva Novozámská, Markéta Blochová

3. Jak se pancířníci (Acarina: Oribatida) brání před predací
konzultant: Honza Mourek
řešitelé: Pavlína Brettlová, Anežka Pavlíková, Iva Martínková

4. Čmeláci jako opylovači kvetoucích rostlin
konzultanti: Jakub Straka, Honza Mourek
řešitelé: Alice Haldová, Veronika Valtová, Berneška D. Říhová

5. Naučná stezka
konzultant: Lucka Boule
řešitelé: Alena Květoňová, Maruška Porpíšková, Petr Donner

6. Killer fenomén u kvasinek
konzultanti: Blanka Zikánová, Radek Fišer
řešitelé: Kamila Vasická, Lucie Klenovcová, Jitka Ostráková

7. Kvasinky a sex
konzultanti: Blanka Zikánová, Radek Fišer
řešitelé: Michael Jelínek, Jiří Vaňásek, Jana Švecová

8. Pachové preference člověka
konzultanti: Zdeňka Valenzová, Verča Sedláčková, Jindra Mourková
řešitelé: Rézi T. Nová, Marta Vondrová

9. Časosběrné snímání přírodních procesů
konzultanti: Lukáš Synek, Ondra Bobo Koukol
9 a) Vývoj oblačnosti
řešitelé: Petra Kodišová, Anna Stachová
9 b) Pohyby rostlin
řešitelé: Jana Binderová, Petra Matušová, Víťa Plocek

10. Fyloplánní houby
konzultant: Ondra Bobo Koukol
řešitelé: Zdeněk Janovský, Eva Konopásková

11. Výroba ručního papíru, potažmo recyklovatelnost různých druhů papíru
konzultant: Kačenka Černá
řešitelé: Renata Slabá, Klára Podzimková

12. Cochlodina corcontica - poklad mezi krkonošskými měkkýši aneb mapování výskytu tohoto vzácného endemita na místech kde dosud byli lvi
konzultant: Magda Oslík Hrabáková
řešitelé: Michael Mikát, Jakub Šťastný


nahoru ^

Odborný program

den   skupina 8.45-10.15 10.25-11.55 13.30-15.00 20.00-22.00
ne 15   příjezd účastníků morová rána
po 16 mladší invaze rostlin - Vaněček edafon - Mourek virologie - Synek fotografie teorie - Synek
starší komunikace hlavonožců - Hrabáková virologie - Synek edafon - Mourek
út 17 mladší focení praxe - Synek komunikace kvasinek - Zikánová zadání projektů  
starší komunikace kvasinek - Zikánová focení praxe - Synek zadání projektů
st 18 mladší celodenní výlet Mexiko - Synek
starší
čt 19 mladší projekty projetky ekologie - Mourkovábeseda o studiu na PřF UK - Horák
starší parazitologie - Horák
20 mladší parazitologie - Horák systém hub - Koukol edafon praktika - Mourek  
starší invazní rostliny - Vaněček edafon praktika - Mourek ekologie - Mourková
so 21 mladší MIMO projekty, volitelný program  
starší
ne 22 mladší práce na projektech  
starší
po 23 mladší celodenní výlet táborák
starší
út 24 mladší sobecký gen - Valenzová komunikace hlavonožců - Hrabáková invazní hra - Matějček Nový Zéland - Matějček
starší invazní hra - Matějček systém hub - Koukol mimetické komplexy - Straka
st 25 mladší mimetické komplexy - Straka půda - Gryndler zvuk - Kapsa  
starší patogeneze - Fišer zvuk - Kapsa půda - Gryndler
čt 26 mladší projekty projekty patogeneze - Fišer pohlavní choroby - Sedláčková
starší projekty projekty sobecký gen - Valenzová
27 mladší testy testy vyhodnocení projektů - konference vyhodnocení odbor. programu
starší testy testy
so 28   mimoodborný program
ne 29   odjezd


nahoru ^

Seznam lektorů, vedoucích a dalších spolupracovníků

1. Pracovníci PřF UK
doc. RNDr. Petr Horák, katedra parazitologie - vybrané kapitoly z parazitologie,
RNDr. Blanka Zikánová, kat. genetiky a mikrobiologie - mikrobiologie, garant akce za PřF UK, vyúčtování finanční podpory.

2. Studenti magisterského a postgraduálního stupně PřF UK
Mgr. Radek Fišer, kat. genetiky a mikrobiologie - bakteriální patogeneze,
Mgr. Magda Hrabáková, kat. zoologie - organizační zajištění mimoodborného programu, malakozoologie, zoologie bezobratlých, vedení samostatných projektů,
Mgr. Ondřej Koukol, kat. botaniky - hlavní vedoucí, organizační zajištění soustředění a odborného programu, správa laboratoře, mykologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Tomáš Matějček, katedra fyzické geografie - ekologická simulační hra,
Mgr. Jindra Mourková, kat. zoologie - organizační zajištění odborného programu, ornitologie, vedení samostatných projektů,
Mgr. Jan Mourek, kat. zoologie - organizační zajištění soustředění a mimoodborného programu, vedení účetnictví, zoologie bezobratlých, vedení samostatných projektů,
Mgr. Lukáš Synek, kat. genetiky a mikrobiologie - fotografování, virologie,
Lucie Tučková, magisterský stupeň, obor Ochrana životního prostředí - organizační zajištění mimoodborného programu, správa knihovny, vedení samostatných projektů,
Jakub Straka, magisterský stupeň, kat. entomologie - organizační zajištění odborného programu, entomologie, vedení samostatných projektů.

3. Pracovníci a studenti mimo PřF UK
RNDr. Milan Gryndler, Mikrobiologický ústav AVČR - biologické procesy v půdě,
RNDr. Vojtěch Kapsa, MFF UK - zvuk a jeho šíření.
MUDr. Veronika Sedláčková, nemocnice Liberec - organizace mimoodborného programu, zdravotnice.
Kateřina Černá, 2. ročník, Pedagogika pro předškolní a mimoškolní výchovu - organizace mimoodborného programu, výtvarné dílny, vedení samostatných projektů,
Michal Chlad, 2. ročník, MFF UK - organizace mimoodborného programu, sportovní hry, vedení samostatných projektů,
Zdeňka Valenzová, 1. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - organizace mimoodborného a odborného programu, literární a dramatické hry, vedení samostatných projektů,
Zdeněk Vaněček, 2. ročník biologie, Biologická fakulta JČU - organizace mimoodborného programu, sportovní hry, botanika, vedení samostatných projektů.


nahoru ^

Poděkování sponzorům

     Stejně jako v předchozích letech, i tentokrat máme milou povinnost poděkovat na tomto místě všem nakladatelstvím a dalším organizacím, které knižními dary podpořili Letní biologické soustředění středoškoláků Arachne, Janské lázně 2004. Mezi naše pravidlené sponzory patří nakladatelství: Scientia s.r.o. a Vesmír s.r.o., která věnovala odborné publikace z vlastní produkce.

     Ukázkové výtisky a předplatné časopisů poskytly vydavatelství:

  • Vesmír s.r.o.
  • Nadace Živa
  • National Geographic ČR
     Letos bychom rádi poděkovali i nakladatelstvím Paseka a Slovart za populárně vědecké tituly z vlastní produkce.


Účastníci s knižními odměnami

Jsme velmi vděčni za tyto dary. Díky nim jsme schopni udržet vysokou úroveň našich soustředění a nás pořadatele těší,
že můžeme vhodným způsobem ocenit snahu a píli našich účastníků.


nahoru ^