Sdružení Arachne

O sdružení

Akcí, které Arachne pořádá, se ale rádi účastní i bývalí účastníci, dnes studenti vysokých škol a absolventi. Náplň jednotlivých soustředění a kurzů je také o něco širší a tak se účastníci na některých akcích zapojují i do péče o chráněná území, obecně prospěšné činnosti a poznávají region, kde akce probíhají, i z kulturního a historického aspektu. Sdružení Arachne (dále jen Arachne) jsme zaregistrovali roku 1999. Jeho hlavním cílem je sdružovat zájemce o přírodní vědy především z řad středoškolských studentů a pořádat pro ně odborná mimoškolní soustředění a kurzy, na kterých probíhá přístupnou a zajímavou formou výuka z různých oblastí biologie a dalších přírodovědných disciplín. Současně je cílem umožnit účastníkům při praktických cvičeních získat řadu dovedností a také si sami vyzkoušet výzkumnou práci. Vedle biologie klademe důraz i na podporu tvořivosti, týmové spolupráce, tolerance, sebepoznání a rozvoje osobnosti středoškolské mládeže. Proč vlastně název Arachne? Snažíme se, aby si naši účastníci propojili své staré i ty nově získané poznatky a pochopili je ve vzájemných vztazích. Vzniká tak jakási pavučina vědění, možná i tak hezká, jakou uměla utkat bájná dívka Arachne, zakletá do pavouka. A důležité je, že ta pavoučí vlákna spojuji i „Arachňáky“ v trvalé přátele. Od počátku činnosti spolupracuje Arachne s biologickou sekcí Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, která naše soustředění finančně podporuje, zapůjčuje kvalitní odborné vybavení a v případě některých akcí poskytuje i zázemí pro odborné aktivity. Téměř všichni lektoři a organizátoři akcí Arachne jsou ostatně studenty nebo absolventy Přírodovědecké fakulty a většina účastníků sem zamíří po střední škole dále studovat biologii, nebo jinou přírodovědnou disciplínu. Dalším důležitým zdrojem financování našich akcí jsou především různé grantové programy (nadace Open Society Fund, Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR).

Krátká statistika

Počet členů Sdružení Arachne každoročně mírně narůstá a dosahuje přibližně dvou desítek členů. Členové Arachne se různou měrou podílejí na organizaci akcí a administrativních činnostech. Mezi členy Arachne bychom našli bakalářské, magisterské i postgraduální studenty Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, stejně tak jako fakultní pedagogy, dále třeba absolventku právnické fakulty a několik maminek na mateřské. Přátele a další spolupracovníky, kteří jednotlivé akce spoluvytvářejí, však nelze přesně spočítat. Jsou to odborní lektoři - studenti a pedagogové z Přírodovědecké fakulty i jiných výzkumných pracovišť, dále učitelé biologie na gymnáziích, rodiče účastníků a především samotní současní i bývalí účastníci soustředění.