Sdružení Arachne

O Arachne

Sdružení Arachne, z.s. je spolek, který pod záštitou Biologické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy pořádá nejrůznější biologická soustředění pro středoškoláky. Studenti se zde seznamují nejen s různými disciplínami biologie ve formě přednášek, praktických cvičení a exkurzí, ale také se aktivně zapojují do vlastních výzkumných projektů. Současně se během soustředění všichni mohou zúčastnit i mimoodborného programu, který podporuje tvořivost, fantazii, sportovní vyžití i týmového ducha.

Během roku se konají zpravidla tři akce – jarní, letní a podzimní. Jarní soustředění je zaměřené především na odborné výlety a vycházky a trvá většinou pět dní. Letní soustředění se koná obvykle na přelomu července a srpna po dobu 14 dní. Jeho náplní je jak odborný, tak i mimoodborný program. Na tzv. podzimním Arachne, probíhajícím vždy během podzimních prázdnin, jsou pak upřednostněny opět terénní exkurze a mimoodborný program. Na všechna soustředění jsou zváni odborní lektoři z řad pedagogů a studentů PřF UK a dalších vědeckých institucí z ČR.

Děkujeme za podporu

V roce 2023 nás čeká

Jarní Arachne
Kdy: 6. – 10. 4.
Kde: základna Asgard
Už proběhlo, zápis je zde

Letní Arachne
Kdy: 4. – 19. 8.
Kde: Oldřichov v Hájích
Už proběhlo, zápis se připravuje zde

Podzimní Arachne
Kdy: 25. – 29. 10.
Kde: Těchobuz
Už proběhlo, zápis se připravuje zde

Aktuality

23. 11. 2024: Nový web spuštěn! Zatím stránky ladíme a místy něco chybí :), staré stránky jsou zatím dostupné na arach.cz/old

30. 10. 2024: Podzimní Arachne je za námi

1. 10. 2024: Přihlašování na Podzimky spuštěno zde

Starší aktuality

Sociální sítě